Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Як необхідно діяти підприємству в рамках стратегії продукту з високим валовим прибутком?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Зосередити інвестиції на цих продуктах.

2. Фінансувати заходи для збільшення споживачів продукції.

4. Підтримувати зростання продукту.

3. Визначити потребу в залученні нових виробничих потужностей.

 

ТЕМА 2. СТРАТЕГІЯ I.

Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 2 (10 балів).

Задача № 2.1

І. Вихідні дані:

Портфель продукції авіаційного/туристичного підприємства складається з п’яти основних продуктів/послуг, які реалізується на п’яти ключових зовнішніх ринках.

Обсяги реалізації основних продуктів/послуг підприємства на ключових ринках за останні чотири роки характеризуються наступними даними (табл. 1).

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте темпи реалізації продуктів/послуг підприємства на ключових ринках (за даними табл. 1).

2. Визначте стадії розвитку ключових ринків підприємства (заповніть табл. 2).

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Обсяги реалізації

основних послуг підприємства на ключових ринках (млн. грн.)

Ключовий ринок Поточний рік Минулий рік Рік - 2 Рік - 3
Ринок 1
Ринок 2
Ринок 3
Ринок 4
Ринок 5

 

Таблиця 2

Темпи (%) та стадії розвитку

ринку основних продуктів/послуг підприємства

Ключовий ринок Поточний рік Минулий рік Рік - 2 Рік - 3 Стадія розвитку ринку
Ринок 1       -  
Ринок 2       -  
Ринок 3       -  
Ринок 4       -  
Ринок 5       -  

 

Задача № 2.2

І. Вихідні дані:

Обсяги і темпи реалізації основних продуктів/послуг авіаційного/ туристичного підприємства та його найсильнішого конкурента на ключових ринках представлені у табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Оцініть частки найсильнішого конкурента і власні частки ринку основних продуктів/послуг підприємства (доповніть табл. 1).

2. Побудуйте матрицю «Зростання-частка ринку» для портфелю продукції підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Обсяги та темпи реалізації

продукції підприємства і найсильнішого конкурента (млн. грн.)

Ключовий ринок Найсильніший конкурент (НК) Частка ринку НК (%) Підприємство (П) Власна частка ринку (%) Загальна ємність ринку Темпи зростання продажу П
Ринок 1     -3,57%
Ринок 2     +15,67%
Ринок 3     +7,06%
Ринок 4     +52,17%
Ринок 5     -16,7%

Задача № 2.3

І. Вихідні дані:

Загальні постійні витрати і місячна виручка від продажу основних продуктів/послуг авіаційного/туристичного підприємства представлені в табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте частки основних продуктів/послуг у сукупному обсязі їх продажу.

2. Розподіліть загальні постійні витрати по ключових продуктах/послугах в залежності від їх частки продажу від загального обсягу реалізації продукції підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Структура постійних витрат підприємства

Основний продукт Загальні постійні витрати Місячна виручка від продажу продукту Частка продукту в сукупному продажу (%) Розподілені сукупні постійні витрати
Продукт 1    
Продукт 2    
Продукт 3    
Продукт 4    
Продукт 5    
Всього        

 

Задача № 2.4

І. Вихідні дані:

Обсяги місячної реалізації продукції, загальні змінні витрати і розподілені сукупні постійні витрати авіаційного/туристичного підприємства подано в табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте маржу на покриття для кожного основного продукту/послуги підприємства і загальний прямий валовий прибуток від реалізації його продукції (результат занесіть у табл. 1).

2. Визначте прибуток/збиток для кожного основного продукту/послуги і загальний прибуток/збиток від реалізації продукції підприємства (результат занесіть у табл. 1).

 

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Обсяги місячної реалізації продукції,

загальні змінні та розподілені сукупні постійні витрати підприємства

Основний продукт Місячна виручка від продажу продукту Загальні змінні витрати Розподілені сукупні постійні витрати Маржа на покриття Прибуток/ збиток
Продукт 1    
Продукт 2    
Продукт 3    
Продукт 4    
Продукт 5    
Всього          

 

Задача № 2.5

І. Вихідні дані:

Обсяги витрат, продаж і ціна основних продуктів/послуг авіаційного/ туристичного підприємства подано в табл.1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Обчисліть загальні змінні витрати на одиницю продукції підприємства (по кожному із основних продуктів/послуг (результат занесіть у табл. 2).

2. Визначте рівень беззбитковості основних продуктів/послуг підприємства в натуральному та грошовому вираженні (результат занесіть у табл. 2).

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Обсяги витрат, продаж і ціна

основних продуктів/послуг підприємства

Основний продукт Загальні змінні витрати Розподілені сукупні постійні витрати Продано продукту за місяць (шт.) Продажна ціна одиниці продукції
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5

 

 

Таблиця 2

Визначення

рівня беззбитковості основних продуктів/послуг підприємства

Основний продукт Загальні змінні витрати на одиницю продукції Рівень беззбитковості (одиниць) Рівень беззбитковості (грн.)
Продукт 1      
Продукт 2      
Продукт 3      
Продукт 4      
Продукт 5      

 

 

ТЕМА 2. СТРАТЕГІЯ I.

Творчі завдання (нестандартні задачі/ситуаційні вправи) з теми 2 (10 балів).

 

Творче завдання 2.1 (10 варіантів)

І. Вихідні дані:

Прогнозовані темпи і стадії розвитку ключових ринків реалізації основної продукції авіаційного/туристичного підприємства представлені в табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Виконайте порівняльний аналіз стратегій управління продукцією підприємства в залежності від стадій їх життєвого циклу (за елементами маркетинг-міксу: продукт, ціна, збут, реклама, стимулювання продажу):

1.1. Продукти 1-2.

1.2. Продукти 1-3.

1.3. Продукти 1-4.

1.4. Продукти 1-5.

1.5. Продукти 2-3.

1.6. Продукти 2-4.

1.7. Продукти 2-5.

1.8. Продукти 3-4.

1.9. Продукти 3-5.

1.10. Продукти 4-5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Темпи і стадії

розвитку ринку продуктів/послуг підприємства

Ключовий ринок Темпи розвитку ринку Стадія розвитку ринку
Ринок 1 -3,45% зрілість
Ринок 2 +15,73% зростання
Ринок 3 +6,67% зрілість
Ринок 4 +51,82% впровадження
Ринок 5 -14,5 занепад

 

Творче завдання 2.2 (10 варіантів).

І. Вихідні дані:

Матриця «Зростання-частка ринку» для основної продукції авіаційного/туристичного підприємства представлена на рис. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Дайте порівняльну характеристику стратегій розвитку основних продуктів/послуг підприємства з використанням матриці «Зростання-частка ринку»:

1.1. Продукти 1-2.

1.2. Продукти 1-3.

1.3. Продукти 1-4.

1.4. Продукти 1-5.

1.5. Продукти 2-3.

1.6. Продукти 2-4.

1.7. Продукти 2-5.

1.8. Продукти 3-4.

1.9. Продукти 3-5.

1.10. Продукти 4-5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Темпи зростання (використання грошових засобів) Високі «Зірки»   Основний продукт ринку 3   «Важкі діти»     Основний продукт ринку 2 Основний продукт ринку 4
Низькі «Дійні корови»     Основний продукт ринку 1     «Собаки»     Основний продукт ринку 5
    Велика Мала
    Частка ринку (одержані грошові кошти)

Рис. 1. Матриця «Зростання-частка ринку» продукції підприємства

Творче завдання 2.3 (10 варіантів).

І. Вихідні дані:

Стадії життєвого циклу основних продуктів/послуг авіаційного/туристичного підприємства подано в табл. 1.

Матриця «Зростання-частка ринку» ключової продукції підприємства представлена на рис. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Виконайте порівняльний аналіз стратегій розвитку основних продуктів/послуг підприємства у різних позиціях на ринку для різних стадій їх розвитку:

1.1. Продукти 1-2;

1.2. Продукти 1-3;

1.3. Продукти 1-4;

1.4. Продукти 1-5;

1.5. Продукти 2-3;

1.6. Продукти 2-4;

1.7. Продукти 2-5;

1.8. Продукти 3-4;

1.9. Продукти 3-5;

1.10. Продукти 4-5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Темпи і стадії

розвитку ринку послуг авіаційного/туристичного підприємства

Ключовий ринок Основні продукти/послуги Стадія розвитку ринку
Ринок 1 Продукт 1 зрілість
Ринок 2 Продукт 2 зростання
Ринок 3 Продукт 3 зрілість
Ринок 4 Продукт 4 впровадження
Ринок 5 Продукт 5 спад
Темпи зростання (використання грошових засобів) Високі «Зірки»   Продукт 3   «Важкі діти»     Продукт 2 Продукт 4
Низькі «Дійні корови»     Продукт 1     «Собаки»     Продукт 5
    Велика Мала
    Частка ринку (одержані грошові кошти)

Рис. 1. Матриця «Зростання-частка ринку» продукції підприємства

 

Творче завдання 2.4 (10 варіантів)

І. Вихідні дані:

Витрати, маржа на покриття і прибутки продукції підприємства подані в табл.1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Дайте порівняльну характеристику стратегій управління розвитком основних продуктів підприємства в залежності від їх прибутковості (за прямим валовим прибутком):

1.1. Продукти 1-2;

1.2. Продукти 1-3;

1.3. Продукти 1-4;

1.4. Продукти 1-5;

1.5. Продукти 2-3;

1.6. Продукти 2-4;

1.7. Продукти 2-5;

1.8. Продукти 3-4;

1.9. Продукти 3-5;

1.10. Продукти 4-5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1.

Витрати, маржа на покриття і прибутки продукції підприємства

Основний продукт Загальні змінні витрати Розподілені сукупні постійні витрати Маржа на покриття Прибуток/ збиток
Продукт 1
Продукт 2 (93)
Продукт 3
Продукт 4 (25) (193)
Продукт 5 (29)

 

Творче завдання № 2.5 (10 варіантів)

І. Вихідні дані:

Частки основних продуктів/послуг авіаційного/туристичного підприємства в сукупному продажу та рівні їх беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні представлені в табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Дайте порівняльну характеристику стратегій управління розвитком основних продуктів підприємства в залежності від їх частки продаж і рівня беззбитковості:

1.1. Продукти 1-2;

1.2. Продукти 1-3;

1.3. Продукти 1-4;

1.4. Продукти 1-5;

1.5. Продукти 2-3;

1.6. Продукти 2-4;

1.7. Продукти 2-5;

1.8. Продукти 3-4;

1.9. Продукти 3-5;

1.10. Продукти 4-5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Частки продаж та рівень беззбитковості продукції підприємства

Основний продукт Частка продукту в сукупному продажу (%) Продано продукту за місяць (шт.) Рівень беззбитковості (одиниць) Рівень беззбитковості (грн.)
Продукт 1 16,97%
Продукт 2 13,46%
Продукт 3 31,67%
Продукт 4 15,27% - -
Продукт 5 22,62%

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.