Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Як визначити місію та цілі підприємства

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 5 (1 бал).

Роздрукуйте весь матеріал з “Плану Покращення Діяльності”, який Ви маєте на даний час.

Уважно прочитайте аналіз та визначте цілі щодо кожного ключового товару та сегментів ринку.

Ця інформація допоможе вам у формулюванні Місії вашого підприємства.

Використовуйте її як робочий матеріал для наступної вправи.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 2 з 5 (1 бал).

Викладіть місію підприємства на основі проведеного вище аналізу. Нижченаведене кліше може допомогти Вам у її розробці.

“Підприємство XXX” задовольняє “ключові сегменти ринку YYY”, постачає “товари чи послуги ZZZ”, які є необхідними для задоволення “потреб покупця AAA”, надаючи при цьому “ключові відмінності товару BBB”, який є найкращим на даному ринку.

Відповіді буде записано в “Головний звіт”“Плану покращення діяльності”.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 3 з 5 (1 бал).

Тепер Вам слід визначити цілі стосовно кожного ключового товару та сегменту ринку.

Має існувати певна ієрархія цілей, яка буде джерелом для місії підприємства.

Цілі мають бути чітким висловленням намірів підприємства щодо кожного сегменту ринку та ключового товару підприємства в межах цього сегменту.

Ці цілі часто будуть викладені у грошовому вираженні, у формі побажань щодо частки ринку, обсягу продажу з кожного товару та послуги, рівня зростання, прибутку і т.д.

Відповідь буде віднесено до “Головного звіту”.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 4 з 5 (1 бал).

Тепер складіть приблизний перелік заходів, які будуть необхідні для того, аби досягти цих цілей.

Зараз Ви створюєте каркас ідей та структуру подальшої роботи.

В плані Дій Плану Покращення має бути визначено:

· проблеми та задачі, які необхідно виконати,

· слід письмово вказати ціль та цільову перевагу (збереження витрат, вивільнення грошових коштів або вищий рівень продажу),

· визначити необхідні ресурси,

· скласти список завдань, які необхідно виконати аби реалізувати план в цілому,

· призначте відповідальну особу та встановіть дати завершення виконання кожної задачі.

Ваші питання будуть доповнені та вдосконалені пізніше, по мірі того, як Ви будете отримувати більший обсяг інформації та проводити більш глибокий аналіз.

Відповідь буде віднесено до звіту“План Дій”.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 5 з 5 (1 бал).

Визначте основні задачі, які Вам треба буде виконати для того, аби реалізувати план в цілому.

Відповідь буде віднесено до звіту“План Дій” вашого “Плану покращення діяльності”.

 

 

ТЕМА 3. СТРАТЕГІЯII.

Перелік контрольних питань з теми 3 (10 балів).

1. Обґрунтуйте, яке питання є головним при прийнятті рішення про розробку нового продукту.

2. Проаналізуйте, чому характеристики продукту є частиною цінностей, наданих покупцю, охарактеризуйте основні критерії оцінки продукту покупцями.

3. Опишіть технологію розробки схеми діяльності компанії та визначте, де її можна застосувати.

4. Охарактеризуйте, за рахунок чого компанії можуть зменшити затрати та підвищити ефективність діяльності.

5. Охарактеризуйте можливості аналізу П’яти сил у процесі стратегічного планування підприємства.

6. Розкрийте сутність моделі «Аналіз п’яти сил»

7. Дайте коротку характеристику основних складових аналізу П’яти сил.

8. Охарактеризуйте мету та цілі місії підприємства і необхідні ресурси для її визначення.

9. Проаналізуйте завдання і стратегічні питання стратегічного мислення і конкретні питання, які допоможуть сформувати стратегічне бачення.

10.Опишіть, як формується місія підприємства на основі його цілей і відповідних планів діяльності для їх досягнення.

 

ТЕМА 3. СТРАТЕГІЯ II.

Тестові завдання з теми 3 (10 балів).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.