Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема Об’єкти управління інноваційною діяльністю підприємств

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Інноваційний розвиток підприємств

2. Інноваційний потенціал підприємства

3. Інноваційна програма в діяльності підприємства

1.Інноваційний розвиток підприємств

Об’єктами управління інноваційною діяльністю підприємств є:

· Інноваційний процес

· Інноваційний розвиток

· Інноваційний потенціал

· Інноваційна програма

Інноваційний тип розвитку - характеризується перенесенням акценту на використання принципово нових прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними і управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності, що стосується як мікро-, так і макроекономічних процесів розвитку - створення технопарків, технополісів, проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї виробничої діяльності. Об’єктивні зміни в суспільному економічному розвитку привели до нової моделі розвитку економіки, для якої характерні принципово нові риси та пріоритети. Важливу роль в житті суспільства стали відігравати галузі, що ґрунтуються на так званих «високих технологіях», а також галузі, що безпосередньо задовольняють потреби людей.

Головні характеристики інноваційного розвитку підприємства (ІРП)

1. Кількість і рівень економічної ефективності впровадження на підприємстві інновацій (ці параметри відображають фактичний досвід роботи персоналу підприємства з інноваціями, результати реалізації інновацій отримані за наявного інноваційного потенціалу та фактичної готовності працівників до змін)

2. Потенціал підприємства щодо розроблення і впровадження інновацій - це факт наявності інноваційних ресурсів.

Інноваційні ресурси - сукупність інтелектуальних, інформаційних, матеріальних, фінансових та інших ресурсів, які можуть бути використані для розроблення нових ідей, для підготовки ідей до впровадження і для реалізації інновацій.

3. Готовність персоналу підприємства до змін (рівень усвідомлення працівниками через поінформованість щодо сутності та наслідків впровадження інновацій та рівень зацікавленості працівників у результатах реалізації інновацій).

Одним із важливих елементів управління ІРП є аналізування чинників, які на нього впливають.

Класифікація чинників, які діють на інноваційний розвиток:

· внутрішні і зовнішні;

· позитивні і негативні;

· прямі та непрямі (згідно зовнішнього середовища);

· постійно діючі та тимчасово діючі;

· чинники, які можна регулювати,

· та чинники, які регулюванню не піддаються.

Сучасні дослідження показують, що найістотніше на ІРП впливають такі чинники, як: інноваційні ресурси, організаційна структура управління підприємством, стиль керівництва, цілі, технології, організаційна культура, постачальники, споживачі, інфраструктура ринку, особливості економічних відносин, законодавчі акти, органи державної влади, споживачі, конкуренти, стан економіки, стан техніки і технології, соціально-культурні обставини, науково-технічний прогрес, міжнародні події, рівень поінформованості суспільства, політичні обставини

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.