Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Інноваційний потенціал підприємства

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інноваційний потенціал підприємства є здатність суб’єктів управління інноваційною діяльністю розвивати інноваційну діяльність.

Існує взаємозв’язок між інноваційним процесом, інноваційним потенціалом та інноваційним розвитком.

 
 

 

 


Інноваційний потенціал доцільно поділяти на:

  1. Гіпотетичний:трудові ресурси, в тому числі інтелектуальні; транспортні засоби; обладнання, виробниче оснащення, технології тощо; фінансові ресурси; інформаційні ресурси; матеріали, сировина, паливо, енергія тощо; виробничі площі, лабораторії, випробувальні комплекси тощо
  2. Фактичний:здатність раціонально використовувати ресурси; здатність адекватно оцінювати внутрішнє і зовнішнє середовище організації; здатність формувати стратегію інноваційного розвитку і виконувати її

Інноваційний потенціал виконує спонукальну функцію, що відбувається за 2-ма векторами:

· перший націлений на практичне використання інноваційного потенціалу,

· другий на його нарощення.

 
 

 


Розрізняють такі стани інноваційного потенціалу:

· активний – стан використання, перетворення інноваційних ресурсів, заміна одних ресурсів іншими, якіснішими, дешевшими тощо,

· пасивний – стан негативного перетворення і послаблення, втрата інноваційних ресурсів та інших складових інноваційного потенціалу,

· активно-пасивний стан - поєднання інноваційного потенціалу в стані використання із станом послаблення або негативного перетворення.

 

  1. Інноваційна програма в діяльності підприємства

Інноваційна програма– це поєднання інноваційної ідеї, інноваційного проекту та створених планів реалізації інноваційного проекту.

У залежності від стану розроблення інноваційних ідей інноваційні програми перебувають на різних стадіях (етапах) інноваційного процесу (рис. 8.10). Як бачимо, інноваційні програми можуть перебувати:

· у стані намірів (формування),

· у доконаному стані (завершеному),

· у стані реалізації.

Суб’єкти формування і реалізації інноваційної програми:

· власники - визначають стратегію їхнього розвитку,

· керівники - формують плани реалізації цих стратегій,

· управлінські працівники підприємства (виконання технічної роботи, яка полягає в підготовці проектної документації, виконанні техніко-економічних обґрунтувань проектів, побудові прогнозів зміни попиту і пропозиції на ринках сировини і готової продукції, створенні кошторисів витрат на реалізацію інноваційних програм тощо),

· штатні або позаштатні працівники, які здійснюють НДДКР (працюють у напрямку акумулювання інноваційних ідей, досліджують ідеї на предмет доцільності і можливості їхньої реалізації, займаються створення прототипів інноваційних продуктів і технологій, беруть участь у підготовці інновацій до виробництва, досліджують можливості їхнього удосконалення і модернізації тощо),

· виконавці окремих робіт за інноваційними програмами,

· інвестори, кредитори, страховики тощо.

Класифікація інноваційних програм:

За напрямом реалізації інноваційні програми поділено на:

· виробничі - стосуються виконання підготовчих і забезпечувальних робіт у виробничо-господарському процесі підприємства та стосуються основного та допоміжного виробництва,

· управлінські - стосуються виконання керівниками підприємства загальних управлінських функцій та стосуються виконання конкретних функцій управлінськими працівниками.

За характером реалізовуваних інновацій виділено інноваційні програми, які передбачають:

· впровадження нової технології,

· освоєння виробництва нового продукту.

За цільовою спрямованістю інноваційні програми розподілено на ті, які мають за мету:

· розроблення нової продукції,

· покращання якості виробництва продукції,

· зниження собівартості або ціни продукції тощо.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.