Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Ринки і сегментаціяСередній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 1 з 6 (1 бал).

Це є ключове питання. Для подальшої роботи з “Планом покращення діяльності” Вам слід зараз дати відповідь на це запитання.

Ця вправа звертає вашу увагу на відбір кращих сегментів ринку для вашої продукції. Ідея полягає в тому, що ви розподіляєте ваш ринок на сегменти з чітко визначеним групами споживачів, які мають схожі потреби. Визначені характеристики таких сегментів споживачів матимуть важливе значення при розробці та виборі складових маркетинг-міксу.

Подібні вправи можна знайти в модулях “Життєвий цикл продукту”, “Зростання-частка ринку”, а також “ Критерії покупки”, що у розділі “Стратегія.” Вправи з цих блоків виявили ваше уявлення про основні ринки, тенденції зростання на цих ринках, ваше становище на цих ринках та як задовольняються потреби споживачів. Цей блок дозволив глибше проаналізувати ваше уявлення та визначення цих ринків, що, можливо, змусило вас переосмислити початковий підхід до сегментації ринку. Це добре, тому що постійне удосконалення та шліфування визначень і підходів дозволить розробити план з краще визначеною метою.

Складіть список потреб, які задовольняє ваша ключова продукція.

Внесіть ваші дані в таблицю “База даних основної продукції”:

Внесені дані будуть віднесені до бази даних“Ключові продукти”

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 2 з 6 (1 бал).

Розглянемо можливі способи сегментації для підприємства вашого типу, що розглядається в тексті.

· Якщо ваше підприємство виробляє промислову чи проміжну продукцію, ми пропонуємо такі характеристики: демографічна ситуація, операційна діяльність, покупки, особисті характеристики та ситуаційні чинники.

· Якщо ви працюєте на ринку товарів широкого вжитку, то ми пропонуємо такі ринки: географічний, демографічний, психографічний, поведінковий, а також пов‘язані з ними сегменти.

· Якщо жоден із запропонованих підходів не є ефективним, тоді необхідно розробити власний підхід до сегментації ринку.

Зараз у вікні відповідей ви бачите розподіл на ринкові сегменти на основі даних, введених в модулях “Життєвий цикл продукту” та “Зростання-частка ринку” розділу “Стратегія”.

Якщо ви бажаєте внести зміни в перелік сегментів своїх ринків, внесіть назви нових сегментів, дайте їх короткий опис та визначить, який ваш основний товар в новому сегменті ринку. Занесіть дані в ту саму таблицю:

Ваші дані будуть віднесені до бази даних“Ключові ринки” і замінять попередньо введену інформацію щодо ринкових сегментів.

Високий рівень складності (довгострокова ефективність)

Вправа 3 з 6 (1 бал).

Обгрунтуйте підхід до визначення сегментів та дайте короткий опис потреб споживача. Коротко опишіть споживачів в кожному з обраних сегментів. Визначте їх потреби та наведіть інші характеристики кожного з сегментів.

Занесіть дані до наступної таблиці:

Якщо під час описання потреб споживачів ви усвідомили, що якийсь сегмент ринку вами пропущено – ви можете повернутися до попереднього питання та додати або змінити ваші ринкові сегменти.

Введену інформацію буде занесено до бази даних “Ключові ринки”.

Високий рівень складності (довгострокова ефективність)

Вправа 4 з 6. Питання 1 (1 бал).

У вправах модулей “Життєвий цикл продукту” та “Матриця “Зростання-частка ринку” розділу “Стратегія” ви визначали динаміку розвитку ваших ринків за минулі 3 роки та частку ринку ваших найбільших конкурентів.

Подивіться на таблицю у вікні відповідей:

Якщо ви не вносили в розділі “Стратегія” дані щодо темпів зростання ринків та характеристики сегментів ваших ринків – ви можете зараз їх додати.

Будь ласка, вводіть дані без знаку % (наприклад, якщо Ви вводите 30.5, програма сприймає це як 30.5%; якщо ви вводите 50%, програма сприймає це як текст).

Якщо ви вже маєте дані в таблиці – скорегуйте їх згідно змін у структурі ваших ключових ринків та сегментів (зроблених у Вправі 2 цього модулю).

Внесену інформацію буде віднесено у базу даних“Ключові ринки”.

Високий рівень складності (довгострокова ефективність)

Вправа 4 з 6. Питання 2.

Зараз Ви можете побачити, як база даних “Ключові ринки” підрахувала відносну частину кожного з Ваших ключових сегментів ринку.

Високий рівень складності (довгострокова ефективність)

Вправа 4 з 6. Питання 3 (0,5 бала).

Використовуючи базу даних “Ключові ринки” та матеріали модулю “Життєвий цикл продукту” визначить життєвий етап продукту на кожному ключовому ринку (стадія запровадження, зростання, зрілості або занепаду).

Внесіть дані до таблиці:

 

Дані буде віднесено до бази даних“Ключові продукти”.

Високий рівень складності (довгострокова ефективність)

Вправа 5 з 6 (0,5 бала).

Заповніть матрицю ваших основних товарів та сегменту ринку, де вони реалізуються та заповніть її.

Ви повинні визначити, який з ваших сегментів є пріоритетним для кожного виду продукту і поставити “так” або “ні” в клітинці на перехресті колонки з назвою продукту та назвою відповідного ключового сегменту.

Матриця містить інформацію про ваші 20 основних продуктів.

Ця матриця стане в нагоді при оптимізації вашого маркетинг-міксу.

Дані буде відіслано до бази даних“Відповідність ключових продуктів та ключових ринків”

Високий рівень складності (довгострокова ефективність)

Вправа 6 з 6 (2 бали)

По черзі розгляньте характеристики та потреби для кожного сегменту.

Зробіть помітки, яким чином можна дістатися цього сегменту ринку за допомогою організації та стимулювання збуту. Для початку підхід може бути дуже широким.

Далі попрацюйте над скороченням витрат і максимальнимо покриттям сегменту.

Введену інформацію буде відіслано до звіту“Примітки”.

4.4. Маркетинг-мікс 1: продукти (суттєва відчутна відмінність)

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3.

Підприємству необхідно оцінити запити своїх споживачів (та потенційних покупців), а також сильні та слабкі сторони своїх товарів у порівнянні з товарами конкурентів. Цей процес перевірки, відомий як аудит продукції, вимагає відповіді на такі запитання:

1) Якої вигоди чекають покупці від цього товару?

2) Чи надає ваш товар набагато більші переваги, ніж товар ваших конкурентів?

3) Які переваги надають ваші конкуренти, перехоплюючи у нас частку ринку?

4) Чи надає номенклатура наших товарів достатньо переваг покупцям відносно наших затрат та відпускної ціни? А також:

5) Чи досить виручки від кожного з наших товарів, щоб мати достатній внесок на покриття постійних витрат і отримати прибуток?.

Далі ми пропонуємо вам питання для визначення суттєвої відчутної різниці для ваших ключових товарів. Після цього, слід зробити таку вправу по кожному з ваших основних товарів. Закінчивши вправу по першому ключовому товару, ви побачите, що багато інформації з цієї вправи можна використати для інших товарів.

Відповіді на наступні 11 питань будуть віднесені в “Головний звіт” вашого “Плану покращення діяльності”.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 1 з 11 (0,5 бала).

Запишіть назву товару або категорію товарів, яку ви оцінюєте найвище.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 2 з 11 (0,5 бала).

Продовжуючи фразу “ Мій товар є …”, зазначте унікальну та цінну відмінність цього товару від інших. Визначення повинно бути конкретним і складатися не більше як з десяти слів.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 3 з 11 (0,5 бала).

Для відповіді на твердження “Мій продукт продається в …” введіть назву цільового сегменту ринку для цього товару. Можна визначити цей сегмент ринку географічно, за галуззю промисловості, віком, статтю покупців або будь-яким іншим фактором, що стосується цього товару.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 4 з 11 (0,5 бала).

Для відповіді на твердження “Мій товар продається для …” введіть друге визначення наміченого сегменту ринку, яке конкретизує вашого покупця.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 5 з 11 (0,5 бала).

Для відповіді на твердження “Мій товар кращий, ніж …” запишіть ваших конкурентів або їх продукцію

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 6 з11 (0,5 бала).

Для відповіді на твердження “ Мій товар кращий , тому що…”знову введіть одну або більше унікальних та цінних відмінностей цього товару. По можливості викладіть це трохи по-іншому, ніж раніше, щоб підкреслити вигоди споживача. Використайте не більше 10 слів.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 7 з 11 (0,5 бала).

В твердженні “Ці відмінності важливі тому, що …”поясніть, чому щойно згадані унікальні відмінності є важливими для споживачів.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 8 з 11 (0,5 бала).

В твердженні “Споживачі можуть відчувати …”знову викладіть відмінності, що роблять ваш продукт унікальним.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 9 з 11 (0,5 бала).

В твердженні “Споживачі можуть відчувати ці відмінності, тому що …” поясніть, як ваші споживачі впізнають і зрозуміють унікальні відмінності, які ви щойно ввели

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 10 з 11 (0,5 бала).

 

В твердженні “Споживачі матимуть мотивацію …” поясніть, чи створено ваш товар для пробної, повторної покупки чи для обох цілей.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 1 з 3. Питання 11 з 11 (0,5 бала).

В твердженні “Споживачі куплять, тому що …”визначіть, чому ваш товар повинні купити, чому це рішення є суттєвим для споживачів, чому товар представляє собою поєднання відмінності, найкращої якості, переваг або доступної ціни. Закінчивши цей блок, ви отримаєте закінчений опис суттєвої і відчутної відмінності вашої продукції якщо переглянете попередньо план покращення діяльності підприємства.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 2 з 3 (1,5 бала).

Перегляньте ваші відповіді на запитання до модулю “Ринкова орієнтація” і дайте відповідь на запитання:

“Що роблять ваші конкуренти для того, щоб перехопити у нас частку ринку?”

Визначте, в чому продукція ваших конкурентів краще за вашу, і як цей чинник призводить до втрати частки вашого ринку.

Опишіть характеристики, що виявились при аналізі вашого ключового продукту.

Відповідь буде записано до звіту“Примітки”.

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 3 з 3 (3 бали).

Перегляньте ваші відповіді по стратегії продукту з модулю “Життєвий цикл продукту” (вправа 5), а також матрицю “Зростання-частка ринку” (вправа 4) розділу “Стратегія”.

Введіть зміни та поправки до запропонованої вами стратегії в світлі нових свідчень та інформації, що ви маєте.

Інформацію буде віднесено до “Головного Звіту”.

4.5. Маркетинг-мікс 1: місце (збут і дистрибуція)

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 1 з 5 (0,5 бала).

Можливо, ви вводили вже дані щодо місячного обсягу продажу в модулі “Прибутковість продукту” розділу “Стратегія”.

Якщо ні – зробить це зараз.

Якщо так – скоректуйте введені раніше дані, давши відповідь на запитання: “Який рівень продажу ваших ключових товарів в одиницях та гривнях в місяць за останній рік?” (Підрахуйте середню).

Відповідь буде збережено в базі даних“Ключові продукти”.

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 2 з 5. Питання 1 (1 бал).

Підготуйте прогноз реалізації ваших основних продуктів (в шт.) або товарних груп на наступні 12 місяців помісячно.

Оцініть та запишіть середню ціну кожного товару.

Внесіть ваші дані в таблицю: ½Ключовий продукт½Прогноз продажу ключового продукту в штуках (12 міс)½Середня ціна реалізації за шт½

Дані буде занесено до бази даних“Ключові продукти” і на їх базі буде автоматично підраховано загальну прогнозовану виручку від реалізації за рік (в грн) в колонці “Річний прогноз виручки від продажу ключового продукту”

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 2 з 5. Питання 2 (1 бал).

Виділіть з прогнозу обсягів реалізації ключові ринки та введіть дані про ключові ринки та прогноз загального продажу в таблицю:

Дані буде занесено до бази даних“Ключові ринки” і автоматично підраховано загальну виручку від реалізації (середня щомісячна) в стовпчику “Виручка у процентному відношенні до загальної виручки”.

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 2 з 5. Питання 3 (0,5 бала).

Перерахуйте деякі з основних припущень, що ви зробили при розробці цих прогнозів.

Дані буде записано до звіту“Примітки”.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 3 з 5. Питання 1 (0,75 бала).

Опишіть поточний процес збуту та канали виходу на ваші поточні сегменти ринку. Якщо каналів більше одного, опишіть усі канали, якими ви користуєтеся.

Інформацію буде записано до “Головного звіту”.

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 3 з 5. Питання 2 (0,75 бала).

Визначте основний канал, яким ви користуєтесь для доступу до кожного основного ринку.

Визначте вторинний канал, якщо він дає значну виручку (більше 20%).

Оцініть виручку кожного основного товару, що рухається по кожному каналу (розподіліть вашу поточну реалізацію і прогноз реалізації між каналами) і додайте в таблицю:

Дані буде надіслано до бази даних“Ключові ринки”.

Низький рівень складності (швидка ефективність)

Вправа 4 з 5 (0,5 бала).

У вправі 6 модулю “Сегментація ринку” ви розробили методи як захопити ринкові сегменти. Подумайте про це ще раз і визначте будь-які потенційні нові канали збуту на ваших сегментів ринку і опишіть їх.

Часто ми настійливо рекомендуємо створити групу прямого збуту (власних торгових представників). Досить навіть просто розглянути таку можливість. Це єдиний і найефективніший засіб для підприємств України домогтися кардинального росту виручки від реалізації.

Вашу інформацію буде надіслано до “Головного звіту”.

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 5 з 5. Питання 1 (1 бал).

Дайте стислі відповіді на наступні 5 запитань щодо елементів Маркетинг - міксу. Ваші відповіді на всі запитання буде віднесено до “Головного звіту”.

Стисло опишіть ваш існуючий та майбутній підхід до виробничих потужностей. Якщо ви передбачаєте зміни в цьому елементі маркетинг-міксу, визначте витрати на ці зміни (якщо вони будуть) і їх можливі вигоди.

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 5 з 5. Питання 2 (1 бал).

Стисло опишіть ваш існуючий та майбутній підхід до запасів. Якщо ви вважаєте, що відбудуться зміни в цьому елементі маркетинг-міксу, визначте витрати на ці зміни (якщо вони будуть) і їх можливі вигоди.

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 5 з 5. Питання 3 (1 бал).

Стисло опишіть ваш існуючий та майбутній підхід до транспорту. Якщо ви вважаєте, що відбудуться зміни в цьому елементі маркетинг-міксу, визначте витрати на ці зміни (якщо вони будуть) і їх можливі вигоди.

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 5 з 5. Питання 4 (1 бал).

Стисло опишіть ваш існуючий та майбутній підхід до засобів зв`язку. Якщо ви вважаєте, що відбудуться зміни в цьому елементі маркетинг-міксу, визначте витрати на ці зміни (якщо вони будуть) і їх можливі вигоди

Середній рівень складності (середньострокова ефективність)

Вправа 5 з 5. Питання 5 (1 бал).

Стисло опишіть ваш існуючий та майбутній підхід до фасування. Якщо ви вважаєте, що відбудуться зміни в цьому елементі маркетинг-міксу, визначте витрати на ці зміни (якщо вони будуть) і їх можливі вигоди

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.