Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Який із елементів дистрибуційної системи найбільш адекватно відображає сутність поняття «дистрибуція»?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Приміщення і зв’язок.

2. Транспорт.

3. Запаси і фасування.

4. Усі елементи в рівній мірі.

20. Покупець відмовиться навіть від найкращого товару за найнижчою ціною …

1. Якщо після продажне обслуговування погане.

2. Документи оформляються з помилками.

3. Відмовиться за будь-якої із вказаних умов/їх сукупностей.

4. Відділ збуту повільно реагує на телефонні дзвінки.

 

 

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГ I.

Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 4 ( 10 балів).

Задача № 4.1.

І. Вихідні дані:

Вимоги ринку щодо портфелю продукції авіаційного/туристичного підприємства охарактеризовано відповідними критеріями їх оцінки за п’ятибальною шкалою (5 – найвища оцінка; 1 – найнижча оцінка) (табл. 1).

Профіль поточної діяльності підприємства за такими ж критеріями оцінено наступним чином (табл. 2).

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Зобразіть графічно порівняльну схему конкурентного профілювання поточної діяльності підприємства відповідно до вимог ринку:

1.1. Продукт 1.

1.2. Продукт 2.

1.3. Продукт 3.

1.4. Продукт 4.

1.5. Продукт 5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Вимоги

ринку за критеріями його оцінки

Критерій Оцінка продукту за критеріями вимог
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 Продукт 5
Властивості
Надійність
Якість
Сервіс
Ціна

 

Таблиця 2

Оцінка

поточної діяльності підприємства за критеріями задоволення вимог ринку

Критерій Оцінка продукту за критеріями задоволення вимог
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 Продукт 5
Властивості
Надійність
Якість
Сервіс
Ціна

Задача № 4.2.

І. Вихідні дані:

Процес розвитку продукту на ринку характеризується стадіями його життєвого циклу. В залежності від частки ринку і темпів росту обсягів продажу виділено категорії продуктів (табл. 1).

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте стратегії управління розвитком продукту на різних стадіях його життєвого циклу за категоріями:

1.1. «Собаки».

1.2. «Дійні корови».

1.3. «Важкі діти».

1.4. «Зірки».

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Стратегії

управління розвитком продукту за його категоріями

Стадія життєвого циклу/ категорія продукту Запровадження Зростання Зрілість Занепад
«Собаки»        
«Дійні корови»        
«Важкі діти»        
«Зірки»        

Задача № 4.3.

І. Вихідні дані:

Управління запуском нової продукції у виробництво (безперервний процес розвитку продукту) характеризується його основними етапами, перелік яких міститься в табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Використовуючи дані табл. 1, побудуйте схему, яка відображає логічну послідовність основних етапів безперервного процесу розвитку продукту.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Перелік

основних етапів процесу управління запуском нової продукції

Бізнес-аналіз. Відбір ідей. Комерціалізація. Народження ідеї. Пробний маркетинг. Розробка і перевірка концепції. Розробка маркетингової стратегії. Розробка продукту.

Задача № 4.4.

І. Вихідні дані:

Портфель продукції авіаційного/туристичного підприємства складається з п’яти основних продуктів.

В табл.1 дано планові показники продажу ключових продуктів підприємства на різні терміни пронозу їх реалізації.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Використовуючи дані табл. 1, визначте потрібну кількість торгового персоналу, необхідного для виконання плану продаж:

1.1. Продукт 1.

1.2. Продукт 2.

1.3. Продукт 3.

1.4. Продукт 4.

1.5. Продукт 5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Планові показники

реалізації продукції підприємства

Показники прогнозу/ продукт Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 Продукт 5
Термін прогнозу день тиждень місяць квартал рік
Прогноз продуктивності праці торгового агента (грн./термін)
План продажу (одиниць продукції)
Ціна продукту (грн./одиницю)
Виручка з продажу (грн.)          
Кількість торгових агентів          

Задача № 4.5.

І. Вихідні дані:

Процес розвитку продукту на ринку характеризується стадіями його життєвого циклу. В залежності від частки ринку і темпів росту обсягів продажу виділено категорії продуктів (табл. 1).

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте стратегії управління збутом на різних стадіях життєвого циклу продукту за його категоріями:

1.1. «Собаки».

1.2. «Дійні корови».

1.3. «Важкі діти».

1.4. «Зірки».

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Стратегії

управління збутом продукту за його категоріями

Стадія життєвого циклу/ категорія продукту Запровадження Зростання Зрілість Занепад
«Собаки»        
«Дійні корови»        
«Важкі діти»        
«Зірки»        

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГ I.

Творчі завдання (нестандартні задачі/ситуаційні вправи) з теми 4 ( 10 балів).

Творче завдання 4.1.

І. Вихідні дані:

Перелік основних вимог покупців щодо ключових продуктів підприємства наведені у табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Розподіліть вимоги покупців на:

1.1. Матеріальні.

1.2. Нематеріальні.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Вимоги покупців щодо ключових продуктів

Легкість у використанні. Відповідність сподіванням членів вікової і соціальної групи. Розташування точки продажу. Інвестиційна цінність. Надійність. Соціальна прийнятність. Новизна продукту. Безпека. Назва або символ продукту. Фізичний комфорт. Зручність. Патріотичні почуття. Полегшення праці. Фізичні властивості та переваги. Мінімум сумнівів після здійснення покупки.

 

Матеріальні Нематеріальні

 

Творче завдання 4.2.

І. Вихідні дані:

Склад вирішальних груп та основні маркетингові завдання щодо них наведені у табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте склад вирішальних груп і основні маркетингові завдання щодо них для:

1.1. Промислових товарів.

1.2. Товарів широкого вжитку.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Вирішальні групи

та основні маркетингові завдання щодо них

Вирішальні групи: Особи, що приймають рішення. Особи, що мають вплив. Агенти впливу. «Вартові». Покупці. Споживачі. Користувачі. Інші
Основні маркетингові завдання: Проаналізувати стилі поведінки, які існують на ринку. Проаналізувати стиль поведінки кожного покупця. Визначити головних «гравців» у кожній компанії та скласти список їх конкретних сподівань. Вести щоденне досьє на кожного важливого існуючого та/або потенційного покупця. Розробити загальний підхід, який міг би задовольнити максимальну кількість споживачів. Розробити диференційований підхід до кожної компанії, включно з певними потребами кожного члена вирішальної групи.

 

 

Промислові товари Товари широкого вжитку
Вирішальні групи:
Основні маркетингові завдання:

 

Творче завдання 4.3.

І. Вихідні дані:

Дано перелік підходів до сегментації ринку (табл. 2) відповідно до її загальних критеріїв:

- критерій 1: ознаки покупця – яким є покупець;

- критерій 2: мотивація покупців – чим зумовлені потреби покупців;

- критерій 3: поведінка покупця – дії покупця.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте підходи до сегментації ринків у відповідності з її загальними критеріями для:

1.1. Критерій 1 і 2.

1.2. Критерій 1 і 3.

1.3. Критерій 2 і 3.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Перелік

підходів до сегментації ринків

За демографічним фактором (вікові групи). За тривалістю користування продуктом. За характеристиками дизайну. За обсягом замовлень. За належністю до груп з особливими інтересами. За сприйняттям надійності продавця. За соціальним статусом. За частотою замовлень. За ціною, яку сплачує покупець. За соціально-економічними групами (рівень доходів, суспільний клас). За стилем життя. За часом прийняття рішення покупцем про придбання продукт. За цінністю, яку отримує покупець в обмін на гроші. За культурними факторами (етнічний і релігійний фактори). За благами.

 

 

Творче завдання 4.4.

І. Вихідні дані:

Дано перелік характеристик (табл. 1) параметрів диференціації продукції від продукції конкурентів:

- параметр 1: продукт;

- параметр 2: послуги;

- параметр 3: персонал;

- параметр 4: канал;

- параметр 5: імідж.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте характеристики параметрів диференціації продукції:

1.1. Параметр 1 і 2.

1.2. Параметр 1 і 3.

1.3. Параметр 1 і 4.

1.4. Параметр 1 і 5.

1.5. Параметр 2 і 3.

1.6. Параметр 2 і 4.

1.7. Параметр 2 і 5.

1.8. Параметр 3 і 4.

1.9. Параметр 3 і 5.

1.10.Параметр 4 і 5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Перелік

характеристик параметрів диференціації продукції

Стиль. Риси. Навчання покупців. Надійність працівників. Заходи. Спілкування. Показники продукту. Доставка. Компетенція. Консультування покупців. Ввічливість. Символ. Зносостійкість. Обслуговування. Показники каналу збуту. Засоби масової інформації. Увага. Надійність продукту. Атмосфера. Компетентність. Зручність замовлень. Піддається ремонту. Викликає довіру. Дизайн. Масштаби каналів збуту. Установка. Відповідність.

 

 

Творче завдання 4.5.

І. Вихідні дані:

Диференціація промислового підприємства дозволяє зменшити витрати покупцям його продукції (табл. 1):

- напрям 1: зменшити виробничі витрати;

- напрям 2: скоротити адміністративні витрати;

- напрям 3: зменшити запаси на складах.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте, які з можливих наслідків диференціації промислового підприємства (табл. 1), відносяться до:

1.1. Напрям 1 і 2.

1.2. Напрям 1 і 3.

1.3. Напрям 2 і 3.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Наслідки

диференціації промислового підприємства для покупців

Збільшення виходу продукції. Скорочення тривалості циклу. Спрощення оформлення рахунків. Зменшення витрат на пряму робочу силу. Зменшення витрат на непряму робочу силу. Можливість комп’ютеризації і обміну даними. Зменшення енерговитрат. Вчасність поставок. Покращення відслідковуваності. Скорочення відходів. Консигнація.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.