Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Який ризик розширення бренду?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Можливість втрат в іншій продукції.

2. Необхідність значних коштів, зусиль і часу.

3. Фрагментаризація своєї частки ринку.

4. Можлива втрата індивідуальності.

12. Запровадження нового бренду в існуючій товарній категорії – це …

1. Розширення товарної лінії.

2. Мультибренд.

3. Розширення бренду.

4. Новий бренд.

13. В ході дослідження ринку найбільш тісно з діяльністю підприємства пов’язана інформація щодо …

1. Покупців, споживачів, ринки.

2. Діяльності конкурентів.

3. Впливу зовнішніх факторів.

4. Результатів маркетингових заходів.

14. Активними методами дослідження ринку є …

1. Розширені інтерв’ю з окремими особами.

2. Статистична обробка даних.

3. Перевірки точок роздрібної торгівлі.

4. Всі перераховані методи є пасивними.

15. Легким, швидким і дешевим способом опитування є …

1. Персональне анкетування.

2. Телефонні опитування.

3. Розсилка анкет поштою.

4. Інтерв’ю.

16. До пасивних методів дослідження ринку відносяться …

1. Анкетування.

2. Виїзні випробування.

3. Незалежні спостереження.

4. Групові дискусії і фокус-групи.

17. Фактично, у багатьох ситуаціях єдиним способом подолання стратегічного розриву між запланованою і прогнозованою виручкою є …

1. Розробка нового продукту.

2. Підвищення продуктивності.

3. Проникнення на ринок.

4. Розширення ринку.

18. Найбільш ризикованою стратегією збільшення виручки є …

1. Реалізація поточних продуктів на поточних ринках.

2. Запровадження нових товарів на нових ринках.

3. Продаж нових товарів на існуючих ринках.

4. Реалізація поточних продуктів на нових ринках.

19. Для більшості українських підприємств доцільно зосередити увагу на маркетинговій стратегії …

1. Диверсифікації.

2. Розробки продукту.

3. Проникнення на ринок.

4. Розширення ринку.

20. Маркетингова стратегія підприємства відображає його …

1. Місію компанії.

2. Функціональні стратегії.

3. Функціональні завдання та дії.

4. Функціональні цілі.

 

 

ТЕМА 5. МАРКЕТИНГ II.

Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 5 ( 10 балів).

 

Задача № 5.1.

І. Вихідні дані:

Еластичність попиту на основну продукцію авіаційного/туристичного підприємства відображено у табличній формі (табл. 1).

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Побудуйте криву ціни і попиту для основної продукції підприємства.

2. Розрахуйте виручку по кривій ціна-попит для заданих значень ціни та попиту.

3. Визначте умови максимального прибутку за кривою ціна-попит і поясніть їх.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Ціни і попит основної продукції підприємства

Попит, од.продукції
Ціна од.продукції

 

Задача № 5.2

І. Вихідні дані:

Портфель продукції авіаційного/туристичного підприємства з п’яти основних продуктів/послуг реалізується на п’яти ключових зовнішніх ринках, які характеризуються даними, що містяться в табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте і обґрунтуйте стратегію ціноутворення стосовно кожного основного товару підприємства, який реалізується на його ключових ринках:

1.1. Ринок 1.

1.2. Ринок 2.

1.3. Ринок 3.

1.4. Ринок 4.

1.5. Ринок 5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Характеристика

ключових ринків і основних продуктів підприємства

Ключовий ринок Стадія розвитку ринку Оцінка за матрицею «Зростання-частка ринку» Частка продукту в сукупному продажу (%) Прямий валовий прибуток Прибуток/ збиток
Ринок 1 зрілість «дійні корови» 16,97%
Ринок 2 зростання «важкі діти» 13,46% (93)
Ринок 3 зрілість «зірки» 31,67%
Ринок 4 впровадження «важкі діти» 15,27% (25) (193)
Ринок 5 спад «собаки» 22,62% (29)

 

Задача № 5.3

І. Вихідні дані:

Діяльність агенції з продажу послуг авіаційного/туристичного підприємства за 4 роки характеризується наступними даними (табл. 1).

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте (табл. 2):

а) обсяги продажу послуг агенції за періоди аудиту;

б) темпи росту продаж послуг агенції за періоди контролю;

в) стадію розвитку агенції з продажу послуг підприємства;

2. Обгрунтуйте стратегію розвитку агенції з продажу послуг підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Динаміка запасів продукції агенції з продажу послуг

Періоди аудиту Запаси на початок періоду Доставка Запаси на кінець періоду
Рік - 3
Рік - 2
Рік - 1
Поточний рік

 

Таблиця 1

Динаміка запасів продукції агенції з продажу послуг

Періоди аудиту Обсяг продаж Темпи росту Стадія розвитку
Рік - 3      
Рік - 2      
Рік - 1      
Поточний рік      

 

Задача № 5.4.

І. Вихідні дані:

Одна із товарних груп продукції авіаційного/туристичного підприємства складається з п’яти основних продуктів/послуг, характеристики кожної з яких оцінено відповідно до їх впливу на здійснення покупки (табл. 1).

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Виконайте порівняльний аналіз важливості характеристик продуктів:

Продукт 1 і 2.

Продукт 1 і 3.

Продукт 1 і 4.

Продукт 1 і 5.

Продукт 2 і 3.

Продукт 2 і 4.

Продукт 2 і 5.

Продукт 3 і 4.

Продукт 3 і 5.

1.10.Продукт 4 і 5.

2. Оцініть і порівняйте важливість продуктів як середню важливості його характеристик.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Оцінка характеристик

продуктів відповідно до їх впливу на здійснення покупки

Характеристика продукту Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 Продукт 5
Характеристика 1
Характеристика 2
Характеристика 3
Характеристика 4
Характеристика 5
Характеристика 6
Характеристика 7
Характеристика 8
Характеристика 9
Характеристика10
Важливість продукту          

Примітка. Шкала важливості характеристик/продуктів: 5 – обов’язково; 4 – дуже важливо; 3 – важливо; 2 – не дуже важливо; 1 – не має значення.

 

Задача № 5.5.

І. Вихідні дані:

У портфелі продукції авіаційного/туристичного підприємства (табл. 1) є основний (найбільш типовий, прибутковий тощо) продукт/послуга.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте ключовий продукт/послугу:

1.1. Підприємства 1.

1.2. Підприємства 2.

1.3. Підприємства 3.

1.4. Підприємства 4.

1.5. Підприємства 5.

2. Розробіть і опишіть бренд як суттєву відчутну відмінність основного товару/продукту підприємства за наступною схемою:

… (бренд) – це … (унікальна відмінність) на … (сегменті цільового ринку) для … (конкретно кого), хто … (хоче одержати благо чи розв’язати проблему). … (бренд) кращий за … (назви конкурентів) тому, що … (унікальна відмінність) є … (чому унікальна відмінність важлива). Покупці можуть сприйняти … (унікальну відмінність) тому, що … (як її сприймають), і це буде спонукати покупців до … (спробувати вперше чи купити товар повторно).

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця1

Види

авіаційних/туристичних підприємств

а) Авіаційні підприємства: Підприємство 1 (авіаційна компанія). Підприємство 2 (аеропорт. комплекс). Підприємство 3 (хендлінгова компанія). Підприємство 4 (інжінірінговий центр). Підприємство 5 (авіаремонтний завод). б) Туристичні підприємства: Підприємство 1 (туристична компанія). Підприємство 2 (готельний комплекс). Підприємство 3 (ресторан). Підприємство 4 (екскурсійне бюро). Підприємство 5 (центр дозвілля).

 

 

ТЕМА 5. МАРКЕТИНГ II.

Творчі завдання (нестандартні задачі/ситуаційні вправи) з теми 5 ( 10 балів).

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.