Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Системи управлінської звітності

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ТЕМА 6. Фінансовий контроль I.

6.3. Аналіз собівартості продукції: категоризація витрат.

6.4. Аналіз собівартості продукції: модель змінних витрат.

6.5. Аналіз собівартості продукції: метод поглинання витрат.

6.6. Аналіз собівартості продукції: точка беззбитковості.

Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 6 (10 балів).

1. Охарактеризуйте постійні витрати.

2. Дайте характеристику змінних витрат.

3. Проаналізуйте прямі витрати.

4. Охарактеризуйте непрямі витрати.

5. Розкрийте сутність моделі змінних витрат.

6. Опишіть особливості застосування моделі змінних витрат підприємства, що виробляє багато продуктів.

7. Охарактеризуйте коефіцієнт маржі на покриття.

8. Розкрийте сутність методу поглинання витрат.

9. Дайте характеристику точки беззбитковості.

10. Охарактеризуйте коефіцієнт маржі безпеки.

 

ТЕМА 6. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ I.

Термінологічний словник ключових понять з теми 6 (10 балів).

1. Система управлінської звітності.

2. Управлінська звітність.

3. Фінансова звітність.

4. Аналіз собівартості продукції.

5. Категоризація витрат.

6. Модель змінних витрат.

7. Коефіцієнт маржі на покриття.

8. Метод поглинання витрат.

9. Аналіз валової маржі.

10. Маржа безпеки.

 

ТЕМА 6. Фінансовий контроль I.

Завдання Плану покращення діяльності підприємства (30 балів).

 

УВАГА!!!

ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ ВИДІЛЯЮТЬСЯ ГОЛУБИМ КОЛЬОРОМ!

Фінансовий контроль: короткий виклад

Системи управлінської звітності

Високий рівень складності (довгострокова ефективність)

Відповідні управлінські звіти є вкрай необхідними для оптимального управління діяльністю підприємства.

Виконайте вправи, щоб створити перелік і формат управлінської звітності вашого підприємства. Звіти мають бути максимально стислими, але охоплювати всі елементи, які необхідні, щоб планувати, контролювати і оцінювати теперішню ситуацію і просування до запланованої мети.

У кожній галузі є свій набір критеріїв, отже наступний перелік є орієнтиром щодо деяких елементів, які можна врахувати для оцінки свого підприємства.

Треба встановити контрольну дату подачі звітів, максимально наближену до початку наступного місяця. Недоцільно мати дуже точні звіти, які застаріли на шість тижнів. Краще робити обгрунтовані оцінки за тиждень чи менше до кінцевого терміну.

Вправа 1 з 8 (1 бал).

Звіти про обсяги продажу та рентабельність продукції

Ваші звіти про обсяги продажу та рентабельність продукції повинні вміщати наступну інформацію по кожному з ключових продуктів:

1. Надходження від продажу за Основним продуктом:

· План на місяць

· Фактично за місяць

· Відхилення за місяць (+/-)

· Заплановано за рік на поточну дату

· Фактично за рік на поточну дату

· Відхилення за місяць (+/-)

· Сумарний продаж

2. Змінні витрати за продуктом за складовими витрат ( наприклад, 1. Сировина, 2. Основна зарплата, 3. Інші прямі витрати):

· План на місяць

· Фактично за місяць

· Відхилення за місяць (+/-)

· Заплановано за рік на поточну дату

· Фактично за рік на поточну дату

· Відхилення за місяць (+/-)

· Сумарні змінні витрати

3. Таблиця ранжування маржі на покриття за продуктом, усього маржі на покриття

4. Постійні витрати (накладні) за складовими витрат (наприклад, 1. Допоміжні матеріали, Зарплата допоміжних працівників, Інші постійні витрати (амортизація, оренда, тарифи і т.д. (накладні витрати), тобто підсумок усіх витрат, не включених у Змінні витрати)

· План на місяць

· Фактично за місяць

· Відхилення за місяць (+/-)

· Заплановано за рік на поточну дату

· Фактично за рік на поточну дату

· Відхилення за місяць (+/-)

· Загальні постійні витрати

5. Постійні витрати відповідно до відсотку продажу за основними продуктами.

6. Прибуток до виплати відсотків і податків на основну продукцію

7. Сумарний прибуток до сплати відсотків і податків

8. Відсотки

9. Податки

10.Чистий прибуток

Повернувшись до модулю, Ви можете роздрукувати всі питання і використовувати їх як керівництво у створенні Системи управлінської звітності для Вашого підприємства.(Дайте відповіді у зручному для Вас форматі поза програмою цього компакт диску).

Високий рівень складності (довгострокова ефективність)

Вправа 2 з 8.

Звіти про обіговий капітал

Вправа 2 з 8. Питання 1 (1 бал).

Звіти про товарно-матеріальні запаси (вам краще їх представити у графічному вигляді – на папері).

1. Виробництво протягом місяця за основним продуктом

· одиниці

· середня вартість.

2. Продаж протягом місяця за основним продуктом

· одиниці

· середня вартість.

3. Сировина, вартість запасів

4. Незавершене виробництво, вартість

5. Вартість готової продукції за Основним продуктом

· 0 і 60 днів

· 60 і 120 днів

· 120 і 180 днів

· 180 днів до 1 року

· 1 рік до 2 років

· більше 2 років

6. Сумарні товарно-матеріальні запаси

· Теперішня обіговість товарно-матеріальних запасів

· Планована обіговість товарно-матеріальних запасів

Високий рівень складності (довгострокова ефективність)

Вправа 2 з 8. Питання 2 (1 бал).

Дебіторська заборгованість

1. Прострочена дебіторська заборгованість:

· 0 – 30 днів

· 31 – 60 днів

· 61 – 90 днів

· 91 – 120 днів

· Більше, ніж 120 днів.

2. Звіти про скорочення дебіторської заборгованості:

1) заборгованість поточного місяця понад 120 днів, заборгованість минулого місяця 91 – 120 днів, заборгованість двохмісячної давності 61 – 90 днів, тримісячної давності 31 -60 днів, чотиримісячної давності 0 – 30 днів.

2) заборгованість поточного місяця 91 - 120 днів, заборгованість минулого місяця 61 -90 днів, заборгованість двохмісячної давності 31 - 60 днів, тримісячної давності 0 - 30 днів.

3) заборгованість поточного місяця 61 - 90 днів, заборгованість минулого місяця 31 - 60 днів, заборгованість двохмісячної давності 0 - 30 днів.

4) ) заборгованість поточного місяця 31 - 60 днів, заборгованість минулого місяця 0 – 30 днів

3. Звіт про бартерні операції

· відсоток продажу за бартером від загального продажу

· Поточний місяць

· Попередній місяць

· 2 місяці тому

· у середньому за рік на поточну дату

4. Звіти про кредиторську заборгованість за основними статтями

· Поточний місяць, попередній місяць, 2 місяці тому .

· З урахуванням бюджетних і податкових зобов’язань.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.