Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Які витрати використовуються в методі поглинання витрат на відміну від методу змінних витрат, де вони вважаються постійними ?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Прямі виробничі.

2. Непрямі виробничі.

3. Невиробничі (адміністративні).

4. Постійні та змінні.

18. Валова маржа продукту в рамках методу поглинання витрат визначається як різниця між ціною (виручкою) і пов’язаними з його виробництвом…

1. Прямими виробничими витратами.

2. Непрямими виробничими витратами.

3. Повними виробничими витратами.

4. Невиробничими (адміністративними) витратами.

19. Точка беззбитковості – мінімальний обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукту покриває …

1. Змінні витрати.

2. Постійні витрати.

3. Адміністративні витрати.

4. Загальні витрати.

20. Досягнення беззбитковості продукту або підвищення безпечної маржі, як правило, забезпечується…

1. Поєднанням усіх трьох способів.

2. Скороченням змінних витрат.

3. Збільшенням обсягів продажу.

4. Скороченням постійних витрат.

 

ТЕМА 6. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ I.

Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 6 ( 10 балів).

Задача № 6.1

І. Вихідні дані:

Однопродуктова компанія, що виробляє та продає 10000 одиниць продукції за ціною 40 гривень за одиницю, отримала замовлення від іноземного дистриб’ютора на 2000 одиниць за ціною 30 грн. за одиницю.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Застосувавши модель змінних витрат, визначте дохідність:

1.1. Планового виробництва 10000 одиниць продукції.

1.2. Експортного замовлення без залучення додаткових площ.

1.3. Виробництва запланованої продукції та виконання замовлення від іноземного дистриб’ютора.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Змінні витрати на виробництво продукції складають: прямі матеріали – 2 грн./шт.; пряма зарплата – 5 грн./шт.; заводські накладні витрати – 12 грн./шт. Постійні витрати – 180000 грн.

Характеристика Запланована продукція Експортне замовлення Запланована продукція + експортне замовлення
Обсяг в одиницях 10000+2000=12000
Ціна одиниці, грн. 40/30
Змінні витрати:      
- прямі матеріали: 2 грн./шт.      
- пряма зарплата: 5 грн./шт.      
- заводські накладні: 12 грн./шт.      
Постійні витрати -
Всього витрат      
Виручка      
Чистий дохід до сплати податків      

 

Задача № 6.2

І. Вихідні дані:

Виробництво основної продукції багатопродуктового підприємства характеризується такими даними (табл. 2)

ІІ. Завдання до ситуації:

Застосувавши модель змінних витрат:

1. Визначити маржу на покриття на одиницю по кожному продукту підприємства, загальну маржу на покриття всіх продуктів, їх коефіцієнти маржі та загальний прибуток/збиток портфелю продукції підприємства (заповнити табл. 1).

Таблиця 1

Маржа на одиницю, сумарна маржа,

прибутковість та коефіцієнт маржі на покриття основної продукції підприємства

Продукти Маржа на одиницю Коефіцієнт маржі (%) Сума маржі усіх продуктів Прибуток/ збиток
А        
В      
С      
D      
       

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Характеристика виробництва основної продукції підприємства

Продукти Ціна за одиницю Продаж в одиницях Змінні витрати (ЗВ) на одиницю Всього постійних витрат
сировина інші ЗВ
А (50) (30)
В (80) (40)
С (60) (10)
D (40) (30)

 

Задача № 6.3

І. Вихідні дані:

Компанія виробляє обладнання трьох видів: В1, В2, В3. Всі три види продукції виробляються в двох виробничих цехах. Характеристика виробництва наведена в табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Застосувавши метод поглинання витрат і взявши за критерій розподілу непрямих виробничих витрат «машино-години х обсяг виробництва» обчисліть валову маржу та її коефіцієнт для:

1.1. Цех 1, продукт В1.

1.2. Цех 1, продукт В2.

1.3. Цех 1, продукт В3.

1.4. Цех 2, продукт В1.

1.5. Цех 2, продукт В2.

1.6. Цех 2, продукт В3.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Характеристика виробництва продукції підприємства

Характеристика Цех 1 (продукція) Цех 2 (продукція)
В1 В2 В3 В1 В2 В3
Прямі витрати на одиницю продукції
Непрямі витрати (за цехами):            
- ремонт обладнання
- амортизація
- всього
Обсяги виробництва
Ціна одиниці продукції
Кількість машино-годин для виготовлення одиниці продукції
Машино-години х обсяг виробництва            
Машино-години х обсяг виробництва, %            
Непрямі (накладні) витрати (розподіл)            
Всього непрямих витрат (за цехами)
Прямі витрати            
Всього прямих витрат (за цехами)
Загальні витрати            
Всього загальних витрат (за цехами)
Виручка            
Всього виручка (за цехами)
Валова маржа за видами продукції (грн.)            
Валова маржа за цехами (грн.)
Коефіцієнт валової маржі (%) за видами продукції            
Коефіцієнт валової маржі (%) за цехами 36,8% 37,3%

2. Охарактеризуйте відносний рівень прибутковості відповідного продукту серед інших для цеху, де він виробляється, та порівняйте ефективність виробничих цехів.

 

Задача 6.4

І. Вихідні дані:

Обсяги продаж, ціна та місячна виручка продукції авіаційного/туристичного підприємства задано у табл. 1.

Витрати та рівень беззбитковості продукції підприємства наведено у табл. 2.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте фактичний рівень прибутку/збитку від продажу продукції підприємства.

2. Визначте прибуткові та неприбуткові продукти/послуги в портфелі продукції підприємства.

3. Визначте за рахунок яких факторів і яким чином досягти точки беззбитковості для збиткових продуктів/послуг підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Обсяги продаж, ціна та місячна виручка продукції підприємства

Основний продукт Продано продукту за місяць (шт.) Продажна ціна одиниці продукції Місячна виручка від продажу продукту
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5

Таблиця 2

Витрати та рівень беззбитковості продукції підприємства

Основний продукт Загальні змінні витрати на одиницю продукції Розподілені сукупні постійні витрати Рівень беззбитковості (одиниць) Рівень беззбитковості (грн.)
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4* - -
Продукт 5

Примітка. * - збитковий продукт, що не покриває змінних затрат.

 

Задача 6.5.

І. Вихідні дані:

Витрати, ціна та рівень беззбитковості продукції авіаційного/туристичного підприємства наведено у табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Складіть діаграму беззбитковості продукції підприємства на рівнях беззбитковості продаж: 0%, 50%. 100%, 150%, 200% та побудуйте відповідні графіки для основних продуктів/послуг підприємства:

1.1. Продукт 1;

1.2. Продукт 2;

1.3. Продукт 3;

1.4. Продукт 4;

1.5. Продукт 5.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Витрати, ціна та рівень беззбитковості продукції підприємства

Основний продукт Загальні змінні витрати на одиницю продукції Розподілені сукупні постійні витрати Продажна ціна одиниці продукції Обсяг продаж продукту за місяць (шт.) Рівень беззбитковості (одиниць)
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4* -
Продукт 5

Примітка. * - збитковий продукт, що не покриває змінних затрат.

ТЕМА 6. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ I.

Творчі завдання (нестандартні задачі/ситуаційні вправи) з теми 6 (10 балів).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.