Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Який кінцевий результат активного плану повідомлення про зміни?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Краще розуміння мети запровадження організаційних змін.

2. Більша готовність до сприйняття організаційних змін.

3. Активна участь кожного працівника у проведенні змін.

4. Краще розуміння впливу організаційних змін на всіх і кожного.

 

 

ТЕМА 8. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА.

Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 8 (10 балів).

 

Задача 8.1

І. Вихідні дані:

На рис. 1 представлена блок-схема аналізу бізнес-процесів підприємства.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Використовуючи блок-схему (рис. 1), опишіть методику побудови схем бізнес-процесів підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Рис. 1. Блок-схема аналізу бізнес-процесів підприємства

 

 

Задача 8.2

І. Вихідні дані:

Кожний з п’яти ключових бізнес-процесів авіаційного/туристичного підприємства складається з десяти основних циклів/операцій.

Розподіл часу виконання основних циклів/операцій ключових бізнес-процесів на продуктивний час (ПЧ) і непродуктивний час (НПЧ) наведено в табл. 2.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Використовуючи дані табл. 2, визначте ефективність основних циклів/операцій ключових бізнес-процесів підприємства (табл. 1):

1.1. Процес 1;

1.2. Процес 2;

1.3. Процес 3;

1.4. Процес 4;

1.5. Процес 5.

Таблиця 1

Визначення ефективності

основних циклів/операцій/процесів підприємства

Цикл/ операція (ОП) Процес 1 Процес 2 Процес 3 Процес 4 Процес 5
Ефективність циклу/операції,
%
ОП 1          
ОП 2          
ОП 3          
ОП 4          
ОП 5          
ОП 6          
ОП 7          
ОП 8          
ОП 9          
ОП 10          
Ефективність процесу, %          

 

2. Визначте загальну ефективність виробничого процесу (процеси 1/2/3/4/5, відповідно) та запропонуйте заходи щодо її підвищення.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Розподіл часу

виконання циклів/операцій ключових бізнес-процесів підприємства

Цикл/ операція (ОП) Процес 1 Процес 2 Процес 3 Процес 4 Процес 5
Час виконання операції: продуктивний (ПЧ) і непродуктивний (НПЧ)
ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ
ОП 1
ОП 2
ОП 3
ОП 4
ОП 5
ОП 6
ОП 7
ОП 8
ОП 9
ОП 10

 

Задача 8.3

І. Вихідні дані:

Кожний з п’яти ключових бізнес-процесів авіаційного/туристичного підприємства складається з десяти основних циклів/операцій.

Розподіл часу виконання основних циклів/операцій ключових бізнес-процесів на продуктивний час (ПЧ) і непродуктивний час (НПЧ) приведено в табл. 3.

Основні цикли/операції ключових бізнес-процесів поділяються на три категорії:

- операції з реальною/споживацькою доданою вартістю (СДВ);

- операції з доданою бізнес-вартістю (ДБВ);

- операції без доданої вартості (БДВ).

Визначення категорій основних операцій ключових бізнес-процесів наведено в табл. 4.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Використовуючи дані табл. 3 і 4, визначте час виконання основних циклів/операцій ключових бізнес-процесів за категоріями їх споживацької/ бізнесової цінності:

1.1. Процес 1;

1.2. Процес 2;

1.3. Процес 3;

1.4. Процес 4;

1.5. Процес 5.

Таблиця 1

Розподіл часу

ключових бізнес-процесів за категоріями їх основних циклів/операцій

Категорії циклів/ операцій Процес 1 Процес 2 Процес 3 Процес 4 Процес 5
Час виконання процесу: продуктивний (ПЧ) і непродуктивний (НПЧ)
ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ
СДВ                    
ДБВ                    
БДВ                    
Всього:                    

 

2. Визначте ефективність ключових бізнес-процесів за категоріями споживацької/бізнесової цінності їх основних циклів/операцій і процесів в цілому та запропонуйте заходи щодо її підвищення.

Таблиця 2

Ефективність

ключових бізнес-процесів за категоріями їх основних циклів/операцій, %:

Категорії циклів/ операцій Процес 1 Процес 2 Процес 3 Процес 4 Процес 5
СДВ          
ДБВ          
БДВ          
Ефективність процесу, %          

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 3

Розподіл часу

виконання циклів/операцій ключових бізнес-процесів підприємства

Цикл/ операція (ОП) Процес 1 Процес 2 Процес 3 Процес 4 Процес 5
Час виконання операції: продуктивний (ПЧ) і непродуктивний (НПЧ)
ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ ПЧ НПЧ
ОП 1
ОП 2
ОП 3
ОП 4
ОП 5
ОП 6
ОП 7
ОП 8
ОП 9
ОП 10

Таблиця 4

Категоризація циклів/операцій ключових бізнес-процесів підприємства

Цикл/ операція (ОП) Процес 1 Процес 2 Процес 3 Процес 4 Процес 5
Операція 1 СДВ СДВ ДБВ СДВ ДБВ
Операція 2 СДВ СДВ СДВ СДВ СДВ
Операція 3 ДБВ СДВ СДВ СДВ СДВ
Операція 4 СДВ СДВ СДВ СДВ СДВ
Операція 5 БДВ ДБВ ДБВ СДВ СДВ
Операція 6 ДБВ СДВ ДБВ СДВ СДВ
Операція 7 СДВ СДВ СДВ СДВ СДВ
Операція 8 СДВ СДВ БДВ СДВ СДВ
Операція 9 СДВ БДВ СДВ СДВ ДБВ
Операція 10 БДВ СДВ БДВ ДБВ БДВ

 

Задача 8.4

І. Вихідні дані:

Більшість підприємств побудовані на одному з чотирьох основних організаційних принципів чи їх поєднанні.

Основні принципи організаційного оформлення наведено в табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте і внесіть у табл. 1 основні переваги та недоліки існуючих організаційних принципів побудови підприємств:

1.1. Групування за видом діяльності.

1.2. Групування за кінцевим продуктом.

1.3. Групування за сегментом покупців/ринковим сегментом.

1.4. Групування за бізнес-процесами.

2. Оцініть важливість та обґрунтуйте доцільність застосування відповідного принципу організаційного оформлення для авіаційного/туристичного підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Основні принципи

побудови підприємств, їх переваги та недоліки

Принцип організаційного оформлення Переваги принципу групування Недоліки принципу групування
Групування за видом діяльності
Групування за кінцевим продуктом
Групування за сегментом покупців/ ринковим сегментом
Групування за бізнес-процесами

 

Задача 8.5

І. Вихідні дані:

Механізм об’єднання груп працівників підприємства реалізується за допомогою чотирьох основних форм чи їх поєднання.

Типи зв’язку між групами наведено в табл. 1.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте і внесіть у табл. 1 основні переваги та недоліки існуючих форм об’єднання працівників підприємства:

1.1. Іерархія.

1.2. Координація.

1.3. Міжвідділові зв’язки.

1.4. Неформальні зв’язки.

2. Оцініть важливість та обґрунтуйте доцільність застосування відповідного типу зв’язку між групами працівників для авіаційного/туристичного підприємства.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Основні форми об’єднання

груп працівників підприємства, їх переваги та недоліки

Типи зв’язку між групами Переваги типу зв’язку Недоліки типу зв’язку
Ієрархія
Координація
Міжвідділові групи
Неформальні зв’язки

 

 

ТЕМА 8. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА.

Творчі завдання (нестандартні задачі/ситуаційні вправи) з теми 8 (10 балів).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.