Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Передумови виникнення категорії „рахунки” та подвійного запису

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема 2.4

Еволюція елементів методу бухгалтерського обліку

 

 

План до вивчення теми

1. Історичні аспекти документації та інвентаризації як елементів методу бухгалтерського обліку.

2. Передумови виникнення категорії „рахунки” та подвійного запису.

3. Оцінка в бухгалтерському обліку: історичний аспект.

4. Історія виникнення калькуляції як елемента методу бухгалтерського обліку.

5. Історичні аспекти розвитку балансу та звітності як елементів методу бухгалтерського обліку.

 

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Класифікація рахунків вченими минулого і сучасності.

2. Плани рахунків: характеристика та класифікація.

 

Передумови виникнення категорії „рахунки” та подвійного запису

 

Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування господарських операцій, оформлених відповідними документами, за економічно однорідними ознаками для систематичного контролю за наявністю та змінами засобів (активів) та їх джерел (власного капіталу та зобов’язань) в процесі господарської діяльності
Подвійний запис – це спосіб реєстрації даних на рахунках бухгалтерського обліку, при якому дані про господарські операції, які виражені в грошовій оцінці, записуються в рівних сумах по дебету одних і кредиту інших рахунків

 

Перші уявлення про рахунки бухгалтерського обліку належать до періоду, коли почалася реєстрація фактів господарського життя, тобто приблизно шість тисяч років тому. Із цього часу бухгалтерія існує як практична діяльність – рахівництво.

Слід відмітити, що саме за часів існування первісного суспільства склалися матеріальні передумови виникнення рахунків. У цей час не тільки розпочалося здійснення підрахунку основних облікових об’єктів, але й була закладена обчислювальна основа обліку. У первісному суспільстві існував господарський облік, який здійснювався тільки в кількісному вимірі. Це було пов’язано з відсутністю в первісному ладі товарно-грошових відносин.

У країнах Стародавнього світу (Стародавньому Єгипті, Стародавній Греції, Шумері й Вавилоні) знаходимо перші паростки виникнення бухгалтерських рахунків.

Але хоча рахунки з’явились як один із перших прийомів бухгалтерського обліку, тим не менш про них можна й потрібно говорити тільки в зв’язку з розповсюдженням подвійної бухгалтерії, яка перетворила всі рахунки в єдину замкнену систему, пов’язану подвійним записом.

Вперше визначення рахунку, застосування понять „дебет” і „кредит”, пояснення подвійного запису наводяться в науковій праці Луки Пачолі „Трактат про рахунки та записи”. Крім того, викладені в трактаті правила відкриття й закриття рахунків та запису операцій, дослідження замкненої системи рахунків із рахунком „Капітал” в центрі, запропоновані групування рахунків вплинули на подальші дослідження вчених епохи Середньовіччя та Відродження в Іспанії: Д. дель Кастіло; в Італії: Д. Манчіні, А. ді Пієтро, А. Казанова, Л. Флорі, Ф. Гаратті; у Голландії: Я. Імпіна, С. ван Стевіна, А. Де Граафа, К. Гезеля; у Франції – М. де ла Порта, Ж. Саварі, Б. Ф. Баррема, Е. Дегранжа; у Німеччині: І. Готліба, Ф. Гельвіга.

Пояснюючи природу подвійного запису, науковці завжди розходились між собою в поглядах. У кінці XIX – на початку XX ст. виникають школи бухгалтерського обліку, які по різному трактували рахунки й подвійний запис.

Італійська школа бухгалтерського обліку відрізнялась різноманітністю поглядів на рахунки:

· прихильники юридичного напрямку вважали, що на рахунках обліковуються права і обов’язки господарюючих суб’єктів. Усі рахунки пояснювалися як особові;

· прихильники економічного напряму вважали, що на всіх рахунках обліковуються матеріальні цінності, а особових рахунків не існує. Стверджували, що всі рахунки відкриваються не для окремих осіб, а, навпаки, незалежно від осіб за видами майна.

Французька школа бухгалтерського обліку розглядала рахунки як елементи балансу за видами засобів і процесів, без зв’язку з особами, що стоять за ними. Для цієї школи характерним є розвиток складної системи операційних рахунків. В основу системи рахунків покладено рівність між рахунками власника та рахунками третіх осіб.

Представники німецької школи вважали основою обліку не рахунки, а баланс, і тому наполягали, щоб факти господарського життя вивчались не від рахунку до балансу, а від балансу до рахунку. Вони поділяли всі рахунки по відношенню до балансу на активні та пасивні.

Англо-американська школа мало цікавилася теорією рахунків. Представники цієї школи вважали, що набір рахунків у Головній книзі замінює всі правила й постулати, в той час як міркування про предмет і метод змушували їх утримуватися від подібних знань.

Значний внесок у розвиток категорії „рахунок” було зроблено представниками російської бухгалтерської школи:

· для Московської школи було характерним визначення рахунків як елементів балансу та уявлення про те, що система рахунків задана балансом, а вивчати облік потрібно від балансу до рахунку;

· представники Санкт-Петербурзької школи стверджували, що баланс – наслідок системи рахунків, тому вивчення фактів господарського життя слід вести від рахунку до балансу.

Серед радянських вчених категорія „рахунок” розглядалась в працях П.П. Німчинова і В.Ф. Палія.

Серед сучасних представників української школи бухгалтерського обліку, які досліджували рахунки як елемент методу бухгалтерського обліку в підручниках із теорії обліку, слід відмітити таких вчених, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Грабова, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, О.В. Лишиленко, В.В. Сопко, Г.Ф. Шепітко та ін.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.