Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 8. Управління процесами руху персоналу 

8.4. Розрахувати показники руху персоналу для організації, кадровий склад якої характеризується такими даними:

а) обліковий склад на початок звітного періоду – 2824 особи;

б) прийнято на роботу упродовж року за джерелами:

- випускники вищих навчальних закладів – 53 особи;

- переведення з інших організацій – 4 особи;

- за направленням органів працевлаштування – 29 осіб;

- прийняті самою організацією – 249 осіб;

в) звільнилось упродовж року:

- завершення терміну дії трудового договору – 12 осіб;

- у зв’язку з виходом на пенсію, призовом на військову службу та вступом до навчальних закладів – 22 особи;

- за власним бажанням без поважних причин – 233 особи;

- за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 19 осіб.

З усіх осіб, що звільнилися – 37 осіб, які не перебували у списках організації на початок календарного року;

г) середньооблікова чисельність працівників за рік – 2842 особи.

 

Тема 10. Управління робочим часом працівників

 

10.1.Організація, де середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік становила 306 осіб, працювала з двома вихідними днями на тиждень та десятьма святковими днями на рік.

За даними загального балансу робочого часу працівників організації за рік встановлено такі витрати та втрати робочого часу (у людино-днях):

− неявки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю − 918,

у тому числі без відвідування лікаря − 120;

− простої − 85,

у тому числі з причини порушення трудової дисципліни − 55;

− прогули − 40;

− неявки з дозволу адміністрації − 150.

Розрахувати показник (коефіцієнт) абсентеїзму в організації за звітний період та можливе підвищення продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу, пов’язаних з абсентеїзмом. Запропонувати заходи зниження абсентеїзму в організації.

10.2.За звітними даними підприємства за рік встановлено:

− середньооблікова чисельність основних робітників − 165 осіб;

− неявки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю − 390 людино-днів,

у тому числі без відвідування лікаря − 50 людино-днів;

− простої − 25 людино-днів,

у тому числі з причин порушення трудової дисципліни − 10;

− прогули − 20 людино-днів;

− неявки з дозволу адміністрації − 85 людино-днів,

у тому числі відгули за свій рахунок − 30 людино-днів;

− реалізована продукція підприємства за рік − 4500 тис. грн., чистий прибуток − 680 тис. грн.;

− ефективний фонд робочого часу одного робітника – 212 днів.

Використовуючи наведені дані про виробниче підприємство, визначити недодану (упущену) реалізовану продукцію та прибуток в результаті неявок на роботу,у тому числі в результаті неявок на роботу з різних неповажних причин.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.