Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 11. Оцінювання персоналу 

11.1.Розрахувати комплексні оцінки співробітників відділу збуту за поданими у таблиці даними, якщо коефіцієнт вагомості показників, які характеризують професійно-кваліфікаційний рівень, дорівнює 0,2; особистісні і ділові якості – 0,35; складність функцій – 0,15; результати праці – 0,3.

Прийняти рішення щодо використання результатів оцінювання при вирішенні різних завдань менеджменту персоналу.

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові Оцінка професійно-кваліфікаційного рівня Оцінка особистісних і ділових якостей Оцінка складності функцій Оцінка результатів праці
Начальник відділу Воронюк М.М. 0,83 1,16 1,00 1,15
Провідний економіст зі збуту Коваленко С.І. 0,92 1,18 0,89 1,18
Економіст зі збуту 1-ї категорії Борисенко Н.В. 0,83 1,15 0,80 1,18
Економіст зі збуту 1-ї категорії Мороз З.К. 0,75 1,18 0,80 1,18
Економіст зі збуту 2-ї категорії Хоменко Н.І. 0,75 1,15 0,68 1,08
Економіст зі збуту 2-ї категорії Козир В.І. 0,75 1,01 0,68 0,93
Економіст зі збуту Момот Л.С. 0,75 1,17 0,57 0,98
Економіст зі збуту Кушко А.М. 0,42 0,90 0,57 0,89

 

Тема 12. Мотивація та стимулювання персоналу

 

12.1.У вересні n р. фірма „Укртекстиль” уклала з генеральним директором контракт, у якому передбачено розмір базового посадового окладу на рівні 10 000 грн. Контрактом передбачені також нормативи збільшення (зменшення) посадового окладу залежно від рівня рентабельності:

 

збільшення (зменшення) рівня рентабельності у поточному місяці порівняно з попереднім на: збільшення (зменшення) посадового окладу на:
до 5% 2%
5-10% 5%
10-15% 10%
15% і більше 15%

 

Визначити розмір посадового окладу генерального директора у квітні (n+1) р., якщо рівень рентабельності порівняно з попереднім місяцем: у жовтні n р. збільшився на 4,9%; у листопаді n р. збільшився на 8,3 %; у грудні n р. збільшився на 11,5%; у січні (n+1) р. зменшився на 10,7%; у лютому (n+1) р. зменшився на 5,6%; у березні (n+1) р. збільшився на 10,3%.

 

12.2.

І варіант

Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5 : 0,25 : 0,25.

У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3% проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5%.

Премія за показниками підвищення продуктивності праці й підвищення прибутковості однієї акції виплачується за кожен відсоток покращення показників.

Фонд оплати праці керівників, професіоналів і фахівців за посадовими окладами складає 48000 грн. На поточне преміювання заплановано 30% фонду оплати праці за посадовими окладами.

 

ІІ варіант

Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5 : 0,25 : 0,25.

У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3% проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5%.

Премія виплачується за умов досягнення планових показників.

Фонд оплати праці керівників, професіоналів і фахівців за посадовими окладами складає 48000 грн. На поточне преміювання заплановано 30% фонду оплати праці за посадовими окладами.

 

12.3.На державному підприємстві „Укртехпрогрес” обрано два критерії для розподілу акцій між співробітниками: середньорічна заробітна плата за останні 10 років і стаж роботи на підприємстві. Заплановано випустити 43700 акцій з номінальною вартістю у 1500 грн. Розподілити акції між співробітниками підприємства за даними, поданими у таблиці.

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові працівника Середньорічна заробітна плата за останні 10 років, грн. Стаж роботи на підприємстві, років
Ковтуненко А.О. 29091,2
Волошенко А.М. 27268,8
Коваленко М.Д. 25446,4
Романюк В.П. 23743,6
  ін.    
  Усього по підприємству 1042100,0

 

У таблиці подано дані про середньорічну заробітну плату за останні 10 років та стаж роботи на підприємстві лише по восьми працівниках і дані по підприємству. Дані для решти працівників не наводяться.

 

12.4. Визначити за системою Скенлона суму, яка підлягає розподілу між співробітниками компанії, якщо запланований і фактичний обсяги реалізованої продукції у звітному році відповідно дорівнюють 2812 тис. ум. од. і 3565 тис. ум. од.; запланований і фактичний фонди оплати праці - відповідно 731 тис. ум. од. і 715 тис. ум. од.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.