Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Варіанти завдань для самостійного розв’язання типової задачі 2

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В табл. 11 показані можливості пропозиції постачаючих підприємств і попит споживаючих підприємств, а також вартість cіj в умовних одиницях перевезення тонни вантажу від i-го постачальника до j-го споживача. Визначте об’єми перевезень xij між i-м постачальником і j-м споживачем, що забезпечують мінімальну вартість.

 

Таблиця 11

Вартість перевезення вантажу від постачальників до споживачів

Підприємства-постачальники Підприємства-споживачі Пропозиція, т
  c11   c12   c13   c14 a1
x11   x12   x13   x14  
  c21   c22   c23   c24 a2
x21   x22   x23   x24  
  c31   c32   c33   c34 a3
x31   x32   x33   x34  
Попит, т b1 b2 b3 b4  

 

Чисельні значення коефіцієнтів с11, c12, c13, c14, c21, c22, c23, c24, с31, c32, c33, c34, a1, a2, а3, b1, b2, b3, b4визначаються відповідно до варіанта (номер за списком) за табл. 12.

Таблиця 12

Вихідні дані для розв’язання транспортної задачі

№ вар. Коефіцієнти в математичній моделі задачі
с11 c12 c13 c14 c21 c22 c23 c24 с31 c32 c33 c34 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4

 

Типова задача 3

Оптимальний розподіл людських ресурсів підприємства – суб'єкта ЗЕД за допомогою табличного процесора MS Excel

 

І. Вихідні дані

На підприємстві організується відділ ЗЕД і необхідно розподілити працівників за вакантними посадами. Кожний працівник може виконувати будь-яку роботу, але з різним ступенем майстерності. Якщо на певну посаду призначити працівника саме тої кваліфікації, яка необхідна для роботи на ній, то вартість виконання роботи буде нижча, ніж при призначенні на дану посаду працівника невідповідної кваліфікації.

Компетентна комісія оцінила витрати, пов’язані з майбутнім розподілом працівників. В табл. 1 наводяться умовні оцінки вартості cіj призначення i-го працівника на j-ту посаду. Змінна xij =1 у випадку призначення i-го працівника на j-ту посаду, або xij =0 – в іншому випадку.

Вам, як менеджеру з персоналу, доручено знайти оптимальний розподіл працівників за всіма посадами, що забезпечує мінімальну вартість виконання робіт. При розв'язанні задачі необхідно використовувати табличний процесор MS Excel.

 

ІІ. Завдання до ситуації

1. Зробіть в MS Excel форму для задачі, введіть вихідні дані задачі в форму.

2. Введіть залежності для цільової функції та обмежень.

3. Знайдіть мінімальну вартість виконання робіт.

4. Визначте оптимальний розподіл працівників за посадами, що забезпечує мінімальну вартість.

5. Перевірте, чи виконуються задані обмеження.

 

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі

 

Таблиця 1

Оцінки вартості призначення працівників на певні посади

Працівники Посади
Начальник відділу ЗЕД Менеджер з міжнародних перевезень Менеджер з логістики Експедитор
Іванов І.П. x11 10   x12 40 x13 60 x14 30
   
Петров С.М.   x21 90   x22 70 x23 100   x24 90
   
Сидоров В.Н. x31 40 x32 50 x33 110 x34 70
   
Федотов Р.Д.   x41 80   x42 70   x43 80   x44 50
   

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.