Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ІV. Алгоритм розв’язання задачі

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Задачу розв’яжемо методами теорії графів.

Побудуємо мережевий графік, що показує взаємозв’язок робіт проекту видання рекламної брошури (рис. 1).

Кружечки називаються вершинами, лінії, які їх з’єднують, – ребрами, стрілки – дугами. Ребро, яке веде з вершини до неї ж, називається петлею. Ланцюг – послідовність ребер, які з’єднують дві будь-які вершини графу.

Роботи будемо позначати кружками. Біля відповідної дуги будемо ставити число, яке вказує на тривалість даної роботи.

Для того, щоб отримати єдиний початок, вводимо в мережу фіктивну роботу нульової тривалості, із якої стрілки ведуть тільки в початкові роботи. Аналогічно отримуємо єдиний кінець. Із кінцевої роботи стрілка нульової тривалості не виходить.

 

 
 

 


Рис. 1. Мережевий графік проекту видання рекламної брошури

 

В кружках будемо вказувати умовний час самого раннього початку даної роботи. Тому в кружках Ф, A, B, C, Dзаписуємо нулі. У кружок Е пишемо число «3» тому, що робота Е повинна починатися не раніше, чим закінчаться роботи А та В. Найбільш тривала робота триває 3 дні. Відповідним чином заповнюються кружки F (5); G (9); H (3). Для заповнення кружка I вибираємо більше із чисел 9+2=11 та 3+1=4 І (11). В кружок G проставляємо max (11+2=13; 0+4=4) J (13). Звідси К (17). Мінімальна тривалість проекту розраховується за формулою (1):

 

0 + 0 + 3 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4 = 17. (1)

 

Таким чином, термін видання брошури не може бути меншим ніж 17 днів.

2. Визначимо критичні роботи проекту та тривалість критичного шляху.

Робота є критичною, якщо вона не має „зазору” для часу свого початку і завершення. Таким чином, щоб проект завершився без затримок, необхідно, щоб всі критичні роботи починались і закінчувались в строго визначений час. Для некритичноїроботи можливий деякий „дрейф” часу її початку, але в певних межах, коли час її початку не впливає на тривалість виконання всього проекту.

Критичний шлях – це ланцюг, чисельно рівний сумі критичних робіт через всю мережу від початкової події до кінцевої. Виходячи із кінцевого пункту К, обчислюємо величини у зворотному напрямку, розраховуємо критичний шлях.

На кожному етапі беремо число у вершині та обчислюємо з нього тривалість роботи у відповідній дузі. При цьому в якості попередньої роботи вибираємо кружок із співпадаючою різницею. Якщо співпадаючих різниць декілька, обираємо будь-яку. Критичний шлях визначається за формулою (2):

 

17 – 4 – 2 – 2 – 4 – 2 – 3 – 0 = 0. (2)

 

Правила визначення критичних робіт показують, що критичний шлях складають роботи A, E, F, G, I, J, К, тобто, цей шлях проходить від початкового вузлу Ф до кінцевого вузлу К.

Сума довжин критичних робіт A, E, F, G, I, J дорівнює тривалості всього проекту, тобто, 17 дням.

3. Побудуємо часовий графік проекту видання рекламної брошури у вигляді графіка Гантта (рис. 2).

 

 

 


Рис. 2. Часовий графік проекту видання рекламної брошури

 

4. Аналіз часового графіку дозволяє зробити два зауваження:

1. Критичні роботи (показані на графіку жирними лініями) розташовуються послідовно одна за одною без часових зазорів і перекривання. Таким чином, їх сумарна тривалість дорівнює тривалості виконання всього проекту (17 днів).

2. Некритичні роботи (показані на графіку тонкими лініями) представлені максимальними інтервалами виконання, які перевищують реальну тривалість виконання цих робіт. Тому необхідно визначитися з початком виконання цих робіт. Некритичні роботи доцільно починати (по можливості) в самий ранній термін. В цьому випадку залишається запас часу (залишок максимального інтервалу виконання), який можна використати для вирішення проблем, що раптово виникають під час виконання проекту. Разом з цим при необхідності можна перенести початок виконання якої-небудь роботи. Але в даному випадку будь-яке зрушення початку виконання роботи D повинне супроводжуватись таким же (не меншим) зрушенням наступної роботи H у межах критичного часу.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.