Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 5. Система живлення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

З А П И Т А Н Н Я

для проведення іспиту з дисципліни «Трактори і автомобілі» (Розділ 1. Конструкція тракторів і автомобілів) для студентів механіко-технологічного факультету

(Укладач доцент Шкарівський Г.В.)

З Р А З К И

зпису правильних відповідей на запитання:

1. Самохідна машина, призначена для переміщення і приводу робочих органів начіпних, напівначіпних і причіпних машин і знарядь, перевезення вантажів на причепах, приводу стаціонарних машин від ВВП та через приводний шків – це …

автомобіль
трактор
тягач
буксир

Правильнa відповідь: 2.

2 Вкажіть тяговий клас до якого відносяться трактори ПМЗ-8240 і МТЗ‑100

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь числом)

Правильнa відповідь: 1,4.

3 Вкажіть марки двигунів для перелічених тракторів:

1. Т-25А 2. Т-40 3. ХТЗ-17221 4. К-701 5. ПМЗ-8240 6. ДТ-75 А. А-41 Б. Д-21 В. Д-144 Г. Д-243 Д. ЯМЗ-240Б Е. ЯМЗ-236 Є. Д-65Н

Правильнa відповідь: 1-Б, 2-В, 3-Е, 4-Д, 5-Г, 6-А.

4 Вкажіть позиції, якими позначено елементи … двигуна

А – реактивного   Б – газотурбінного   В - поршневого

Правильна відповідь: А-10,14,15,16,17; Б-9,10,11,12,13; В- 1,2,3,4,5,6,7,8.

5 Запуск двигуна трактора за допомогою пуского двигуна (ПД) включає ряд етапів, перелік яких, на-ведений у довільній послідовності, має вигляд:

Запуск ПД;

2. Введення привідної шестерні редуктора (бендікса) у зачеплення з зубчатим вінцем маховика;

Встановлення важеля перемикання передач (коробки передач) у нейтральне положення;

4. Перевірка відсутності людей під трактором, спереду або позаду нього;

5. Встановлення важіля керування регулятором двигуна трактора у положення максимальних або майже максимальних обертів;

6. Початок самостійної роботи двигуна трактора;

7. Глушіння ПД;

Вимкнення зчеплення редуктора ПД;

9. Плавне увімкнення зчеплення редуктора ПД;

Вкажіть правильну послідовність перелічених етапів.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь переліком цифр, відокремлених комою)

Правильна відповідь: 3,2,5,4,1,9,6,8,7.

6 Вкажіть точні назви систем охолодження представлених на рисунку

1 – рідинна; 2 – повітряна проста; 3 – рідинна термосифонна; 4 – рідинна з примусовою циркуляцією рідини; 5 – повітряна з вентилятором, що вимикається автоматично.

Правильнa відповідь:а-4; б-2

7. Запишіть формулу для визначення робочого об’єму циліндра, якщо відомо, що робочий об’єм позначають , діаметр циліндра - , а хід поршня - :

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою редактора формул, використавши математичні символи « » , « », знак ділення « » та квадратні дужки « » )

Правильнa відповідь: .

8. Керуючись інформацією з рисунків запишіть залежність для визначення кута розташування шийок колінчастого вала для багатоциліндрового чотирьохтактного двигуна, який має n циліндрів

Правильнa відповідь: 720/n.

9. Встановіть послідовність передачі керуючих дій газорозподілом двигуна від його колінчастого валу до клапана:

Правильнa відповідь: 1, 2, 14, 13, 12, 11, 10, 7, 3 (Оцінюється дотримання послідовності!!!)..

10. Встановіть відповідність запропонованих назв типів і елементів шин рисунку:

1- Колесо з безкамерною шиною   2- Колесо з камерною шиною А - Камера Б – Повітронепроникний шар В – Каркас Г – Брекер Д – Протектор Е – Покришка Є – Боковина Ж – Борт И – Вентиль К – Осердя Л – Обвідна стрічка

Правильна відповідь: 1-Б-11; 1-И-12; 2-А-9; 2-В-6; 2-Г-7; 2-Д-8; 2-Е-10 2-Є-5; 2-Ж-4; 2-И-1; 2-К-3; 2-Л-2.

11. Які типи підвісок зображено на рисунку:

1 – Жорстка 2 – Еластична 3 - Напівжорстка

Правильна відповідь: а-2, б-3.

12. Якими позиціями на рисунку позначені наступні елементи гусеничного рушія:

А – Гусеничний ланцюг Б – Направляюче колесо В – Опорний каток Г – Натяжний механізм Д – Ведуча зірочка Е – Підтримуючий ролик

Правильна відповідь: А-2; Б-1; В-7; Г-3; Д-9; Е-10.


ПРИКЛАД заповнення бланку відповідей на білет

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет інженерії агробіосистем_____________________________________________ ___

Напрям підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"_ ___

ОКР_______________бакалавр __ Курс _____2_______ Група __________ПМ-075_______

ПІБ студента Іванов Іван Іванович .

Дисципліна"Енергетичні засоби АПК" (Розділ 1. Конструкція тракторів і автомобілів)__ __

_

Напрям атестації (модуль №, залік, іспит) ___ іспит Форма навчання денна

Бланк відповідей на білет № 1

№ тестового завдання Відповіді Кількість правильних елементів
 
1,4  
1-Б, 2-В, 3-Е, 4-Д, 5-Г, 6-А  
А-10,14,15,16,17; Б-9,10,11,12,13; В- 1,2,3,4,5,6,7,8  
3,2,5,4,1,9,6,8,7  
а-4; б-2  
 
720/n  
1, 2, 14, 13, 12, 11, 10, 7, 3  
1-Б-11; 1-И-12; 2-А-9; 2-В-6; 2-Г-7; 2-Д-8; 2-Е-10 2-Є-5; 2-Ж-4; 2-И-1; 2-К-3; 2-Л-2  
а-2, б-3  
А-2; Б-1; В-7; Г-3; Д-9; Е-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість правильних елементів, Кправ  
Загальна кількість еталонних елементів, Кзаг  
Підсумкова оцінка за атестацію,  

Підпис студента (підпис студента) .

Підписи НПП, які проводили атестацію ______________________________ (Поляченко М.П.)

______________________________ (Лісовенко З.В.)

Дата атестації « 01 » квітня 2010 р.


Тема 1. Зміст курсу і методика вивчення

1. Самохідна машина, призначена для переміщення і приводу робочих органів начіпних, напівначіпних і причіпних машин і знарядь, перевезення вантажів на причепах, приводу стаціонарних машин від ВВП та через приводний шків – це …

автомобіль
трактор
тягач
буксир

2. Загальна будова трактора передбачає наявність наступних структурних елементів:

двигун, коробка передач, кабіна, начіпний пристрій;
двигун, коробка передач, кабіна, начіпний пристрій, ведучі колеса;
остов, двигун, трансмісія, ходова частина, робоче і допоміжне обладнання
остов, двигун, трансмісія, ходова частина, механізми керування, робоче і допоміжне обладнання

3. Найбільше тягове зусилля, яке розвиває трактор на стерньовому фоні середньої щільності і нормальної вологості при допустимому буксуванні – це …

найбільше тягове зусилля;
тягове зусилля;
номінальне тягове зусилля;
максимальна сила тяги трактора.

4. Вкажіть передбачений нормативними документами діючими в Україні перелік тягових класів тракторів за номінальним тяговим зусиллям:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
0,2; 0,4; 0,6; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6; 8
0,2; 0,6; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6; 8
0,6; 0,9; 1,4; 2; 3;

5. Яка кількість класів тракторів за номінальним тяговим зусиллям передбачена нормативними документами для України?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом, або цифрою)

6. Вкажіть тяговий клас до якого відносяться трактори ПМЗ-8240 і МТЗ‑100

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь числом)

7.Вкажіть тяговий клас до якого відносяться трактори ДТ-75 і ХТЗ-17221

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цифрою)

8. Вкажіть тяговий клас до якого відносяться трактори Т-40 і ХТЗ-6020

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь числом)

9. Вкажіть тяговий клас до якого відносяться трактори Т-25, ХТЗ-3510 і СШ-28

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь числом)

10. Вкажіть на що вказує перша цифра в маркуванні автомобілів (на прикладі КамАЗ-5320):

клас автомобіля за номінальною вантажопідйомністю;
вид експлуатаційного призначення;
реєстраційний номер моделі;
літраж двигуна.

11. Вкажіть на що вказує друга цифра в маркуванні автомобілів (на прикладі КамАЗ-5320):

клас автомобіля за номінальною вантажопідйомністю;
вид експлуатаційного призначення;
реєстраційний номер моделі;
літраж двигуна.

12. Вкажіть на що вказують третя і четверта цифри в маркуванні автомобілів (на прикладі КамАЗ-5320):

клас автомобіля за номінальною вантажопідйомністю;
вид експлуатаційного призначення;
реєстраційний номер моделі;
літраж двигуна.

13. Вкажіть на що вказує перша цифра в маркуванні автомобілів (на прикладі ВАЗ-2101):

клас автомобіля за номінальною вантажопідйомністю;
вид експлуатаційного призначення;
реєстраційний номер моделі;
літраж двигуна.

14. Вкажіть марки двигунів для перелічених тракторів:

1. Т-25А 2. Т-40 3. ХТЗ-17221 4. К-701 5. ПМЗ-8240 6. ДТ-75 А. А-41 Б. Д-21 В. Д-144 Г. Д-243 Д. ЯМЗ-240Б Е. ЯМЗ-236 Є. Д-65Н

15. Вкажіть позиції, якими позначено елементи … двигуна

А – реактивного   Б – газотурбінного   В - поршневого

16. Вкажіть, на яких рисунках показані

    1 – Автомобіль  
  2 – Колісний трактор
    3 – Гусеничний трактор    
4 – Самохідне шасі

 

 
 
 
 

 

17. Якими римськими цифрами на рисунках позначені:

А – Агрегати ходової частини та систем керування   Б – Робоче обладнання     В – Допоміжне обладнання     Г – Агрегати трансмісії     Д –Двигун
 

 

18. Запуск двигуна трактора за допомогою пуского двигуна (ПД) включає ряд етапів, перелік яких, наведений у довільній послідовності, має вигляд:

Запуск ПД;

2. Введення привідної шестерні редуктора (бендікса) у зачеплення з зубчатим вінцем маховика;

Встановлення важеля перемикання передач (коробки передач) у нейтральне положення;

4. Перевірка відсутності людей під трактором, спереду або позаду нього;

5. Встановлення важіля керування регулятором двигуна трактора у положення максимальних або майже максимальних обертів;

6. Початок самостійної роботи двигуна трактора;

7. Глушіння ПД;

Вимкнення зчеплення редуктора ПД;

9. Плавне увімкнення зчеплення редуктора ПД;

Вкажіть правильну послідовність перелічених етапів.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь переліком цифр, відокремлених комою)

Тема 2. Двигуни внутрішнього згорання

19. Які з названих конструктивних елементів ДВЗ відносяться до механізмів і систем:

А. Кривошипношатунного Б. Газорозподільного В. Живлення Г. Охолодження Д. Мащення 1. Поршень 2. Циліндр 3. Шатун 4. Коромисло 5. Масляний насос 6. Рідинний радіатор 7. Підкачувальний насос 8. Кулачковий вал 9. Відцентровий фільтр 10. Впускний клапан 11. Термостат 12. Форсунка 13. Манометр 14. Водяний насос 15. Регулятор 16. Паливні фільтри 17. Вентилятор

20. Двигун називають "довгим", якщо співвідношення S/D (хід поршня/діаметр циліндра) набуває наступних значень:

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь математичним знаком, цифрою або їх поєднанням)

21. Двигун називають "коротким", якщо співвідношення S/D (хід поршня/діаметр циліндра) набуває наступних значень:

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь математичним знаком, цифрою або їх поєднанням)

22. Двигун називають "квадратним", якщо співвідношення S/D (хід поршня/діаметр циліндра) набуває наступних значень:

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь математичним знаком, цифрою або їх поєднанням)

23. Яка кількість механізмів характерна для ДВЗ у загальному випадку?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цифрою)

24. Яка кількість систем характерна для ДВЗ у загальному випадку?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цифрою)

25. Яка кількість механізмів характерна для дизеля?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цифрою)

26. Яка кількість систем характерна для дизеля?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цифрою)

27. Яка кількість механізмів характерна для ЗМЗ-53?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цифрою)

28. Яка кількість систем характерна для ЗМЗ-53?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цифрою)

29 Вкажіть схему, на якій зображено КШМ двигуна з

  1 – вертикальним розміщенням циліндрів  
  2 – опозитним розміщенням циліндрів  
  3 – V-подібним розміщенням циліндрів  
  4 – горизонтальним розміщенням циліндрів

 

 
 
 
 

 

30 Користуючись схемою і символами, нанесаними на ній запишіть залежності для визначення

  А – робочого об’єму циліндра  
Б – повного об’єму циліндра  
В – ступеня стиску   Г – ходу поршня

 

 
 
 
 

 

31 Як називають двигун, якщо відношення S/D набуває наступних значень:

    А – S/D=1  
Б – S/D<1  
В – S/D>1

 

 
 
 
   

 

32 Вкажіть точні назви систем охолодження представлених на рисунку

1 – рідинна; 2 – повітряна проста; 3 – рідинна термосифонна; 4 – рідинна з примусовою циркуляцією рідини; 5 – повітряна з вентилятором, що вимикається автоматично.

Тема 3. Механізми ДВЗ. Кривошипно-шатунний механізм

33. Що називають робочим циклом ДВЗ?

положення поршня, в яких він змінює напрям руху;
комплекс послідовних процесів (впуск, стиск, розширення, випуск), які періодично повторюються в кожному циліндрі і визначають порядок роботи двигуна;
частина робочого процесу, яка відбувається за один рух поршня від НМТ до ВМТ, або у зворотному напрямку;
послідовність чергування однойменних тактів у циліндрі двигуна.

34. Що називають «мертвою» точкою?

положення поршня, в яких він змінює напрям руху;
комплекс послідовних процесів (впуск, стиск, розширення, випуск), які періодично повторюються в кожному циліндрі і визначають порядок роботи двигуна;
частина робочого процесу, яка відбувається за один рух поршня від НМТ до ВМТ, або у зворотному напрямку;
послідовність чергування однойменних тактів у циліндрі двигуна.

35. Що називають тактом?

положення поршня, в яких він змінює напрям руху;
комплекс послідовних процесів (впуск, стиск, розширення, випуск), які періодично повторюються в кожному циліндрі і визначають порядок роботи двигуна;
частина робочого процесу, яка відбувається за один рух поршня від НМТ до ВМТ, або у зворотному напрямку;
послідовність чергування однойменних тактів у циліндрі двигуна.

36. Що називають порядком роботи двигуна?

положення поршня, в яких він змінює напрям руху;
комплекс послідовних процесів (впуск, стиск, розширення, випуск), які періодично повторюються в кожному циліндрі і визначають порядок роботи двигуна;
частина робочого процесу, яка відбувається за один рух поршня від НМТ до ВМТ, або у зворотному напрямку;
послідовність чергування однойменних тактів у циліндрі двигуна.

37. Розставити у відповідності до рухомості під час роботи двигуна окремі деталі КШМ:

А. Рухомі Б. Не рухомі 1. Блок циліндрів; 2. Шатун і його група; 3. Поршень і його група; 4. Форсунка; 5. Маховик; 6. Головка циліндрів; 7. Циліндр; 8. Колінчастий вал.

38. Які функції з наведених може виконувати поршень?

Рухома стінка камери згоряння;
Передає тиск газів до колінчастого вала;
Направляюча для рухомих деталей;
Сприймає тиск газів
Закриває і відкриває впускні і випускні клапани;
Закриває і відкриває впускні і випускні вікна

39. Доповніть визначення: «Положення поршня, в якому відстань від нього до осі колінчастого валу найбільша називається … мертвою точкаю».

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом у твірному відмінку)

40. Доповніть визначення: «Положення поршня, в якому відстань від нього до осі колінчастого валу найменша називається … мертвою точкаю».

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом у твірному відмінку)

41. Розставити у відповідності до типів КШМ їх схеми:

1. Вертикальний 2. V - подібний

42. Розставити у відповідності до типів КШМ їх схеми:

1. Опозитний 2. V - подібний

43. Розставити у відповідності до типів КШМ їх схеми:

1. Опозитний 2. V – подібний 3. Вертикальний

44. Якими номерами на рисунку позначено:

А. Колінчастий вал; Б. Циліндр; В. Картер; Г. Поршень; Д. Головка циліндра; Е. Шатун.

45. На які конструктивні елементи двигуна передається дія тиску газів, що утворюється після згоряння пального в циліндрі?

46. Запишіть формулу для визначення робочого об’єму циліндра, якщо відомо, що робочий об’єм позначають , діаметр циліндра - , а хід поршня - :

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою редактора формул, використавши математичні символи « » , « », знак ділення « » та квадратні дужки « » )

47. Обчисліть робочий об’єм циліндра (у см3) діаметром d=10 см, якщо хід поршня S= 10 см

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цілим числом з розмірністю см3 без вказування її (розмірності) у самій відповіді)

48. Запишіть формулу для визначення літражу двигуна, якщо відомо, що літраж двигуна позначають , робочий об’єм циліндра - , а число циліндрів - :

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою редактора формул)

49. Чому дорівнює літраж чотирьох циліндрового двигуна (у см3), діаметр циліндра якого d=10 см, а хід поршня S= 10 см

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цілим числом з розмірністю см3 без вказування її (розмірності) у самій відповіді)

50. Запишіть формулу для визначення повного об’єму циліндра , якщо відомий його робочий об’єм і об’єм камери згоряння :

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою редактора формул)

51. Запишіть формулу для визначення степеня стиску для двигуна, повний об’єм циліндра якого , а об’єм камери згоряння :

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою редактора формул)

52. Визначте степінь стиску для одноциліндрового двигуна, повний об’єм якого складає 300 см3, а об’єм камери згоряння – 20 см3:

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь цілим числом)

53. В яких одиницях вимірюються наступні величини:

А. Тиск; Б. Компресія; В. Степінь стиску; Г. Діаметр циліндра; Д. Хід поршня; Е. Об’єм циліндра; Є. Літраж двигуна. 1. Безрозмірна величина; 2. Паскалі; 3. Градуси; 4. Хвилини; 5. Міліметри; 6. Міліметри кубічні; 7. Сантиметри; 8. Сантиметри кубічні.

54. З технічної характеристики двигуна відомо, що хід поршня кривошипношатунного механізму складає 130 мм. Який радіус кривошипа колінчастого валу, виражений у міліметрах, характерний для цього двигуна?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь числом)

55. Кривошипношатунний механізм двигуна внутрішнього згоряння характеризується наступними параметрами: діаметр циліндра – 110 мм; хід поршня – 120 мм; об’єм камери згоряння – 65 см3, кількість циліндрів - 6. Для цього двигуна необхідно визначити:

А – робочий об’єм циліндра, см3;

Б – ступінь стиску;

В – літраж, см3;

Г – радіус кривошипа колінвала, мм;

Д – повний об’єм циліндра, см3.

(у бланку відповідей впишіть вірні відповіді числами, звернувши увагу на вказану розмірність та округливши результат до першого знака після коми)

56. Встановіть відповідність приведених схем кріплення деталей КШМ маркам двигунів

1 – П-350 2 – ПД-10 3 - ЗМЗ-52 4 – Д-144 5 – Д-120 6- СМД-62 7 – ЗІЛ-130 8 – Д-245 9 – МеМЗ-245-20

57. Керуючись інформацією з рисунків запишіть залежність для визначення кута розташування шийок колінчастого вала для багатоциліндрового чотирьохтактного двигуна, який має n циліндрів

Тема 3. Механізми ДВЗ. Газорозподільний механізм

58. Під якими номерами на схемах зображено наступні конструктивні елементи клапанних ГРМ:

А. Коромисло Б. Кулачковий вал В. Клапан Г. Штовхач Д. Пружина Е. Штанга  

59. Розставити у відповідності до наведених схем типи механізмів газорозподілу:

1. З верхнім розташуванням клапанів 2. З бічним розташуванням клапанів 3 З комбінованим розміщенням клапанів

60. Виходячи з приведеного малюнка можна стверджувати, що в конструкції газорозподільного механізму з нижнім розміщенням клапанів, порівняно з газорозподільним механізмом з верхнім розміщенням клапанів, відсутні наступні деталі:

1 – розподільний вал, головка циліндра 2 – пружина,клапан, штанга 3 – коромисло 4 – штовхач 5 - коромисло, штовхач 6 – штанга 7 – штанга, коромисло 8 – штовхач, штанга, коромисло   (у бланку відповідей вкажіть порядковий номер вибраної Вами правильної відповіді)

61. Встановіть послідовність передачі керуючих дій газорозподілом двигуна від його колінчастого валу до клапана:

62. Які з показаних на малюнку деталей можуть змінювати своє положення під час регулювання теплового зазору в ГРМ?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь наведеними позиціями рисунка)

63. Вкажіть тип механізму газорозподілу показаний на рисунку:

64. Вкажіть тип механізму газорозподілу показаний на рисунку:

65. Регулювання теплового зазору в механізмі газорозподілу двигуна ЗМЗ-53 включає ряд етапів, а саме:

1 - регулювання зазору (при відхиленні від норми);

2 - встановлення такту стиску в циліндрі;

3 - перевірку розміру теплового зазору;

Встановлення поршня у ВМТ такту стиску;

5 – знімання кришок клапанів з двигуна;

6 – встановлення кришок клапанів на двигун.

Запишіть вірну послідовність виконання названих етапів, використовуючи лише їх номери відокремлені комами

66. Встановіть відповідність тактів чотирьохтактного двигуна наведеним схемам:

1. Робочий хід 2. Стиск 3. Впуск 4. Випуск 5. Розширення

Тема 4. Системи мащення, охолодження і механічного пуску

67. Розставте у відповідності до прийнятих позначень назви конструктивних елементів системи мащення:

А. Радіатор Б. Насос В. Зливний клапан Г. Клапан термостат Д. Відцентровий фільтр Е. Забірний фільтр Є. Запобіжний клапан Ж. Манометр

68. Вкажіть повні назви наведених рисунків а і б

1 – активно-реактивний відцентровий фільтр 2 – неповно потоковий реактивний відцентровий фільтр 3 – повно потоковий активно-реактивний відцентровий фільтр 4 неповно потоковий активно-реактивний відцентровий фільтр 5 – повно потоковий реактивний відцентровий фільтр 6 – реактивний відцентровий фільтр  

69 Встановіть відповідність окремих характеристик системи мащення їх числовим значенням

А – перепад температур на вхідному і вихідному патрубках радіатора для оливи, ºС; Б – рівень тиску в системі мащення для задовільної роботи відцентрового фільтра, МПа; В – оптимальний робочий тиск в системі мащення більшості ДВЗ, МПа; Г – мінімально допустимий тиск в системі мащення ДВЗ на мінімальних обертах холостого ходу, МПа; Д – Яка товщина шару оливи характерна для граничного мащення, молекул   1 – 8-10; 2 – 1; 3 – 0,6-0,7; 4 – 0,2-0,5; 5 – 0,05-0,1; 6 – 1-2; 7 – 10-20

70. Вкажіть рівень зниження температури охолоджуючої рідини в радіаторі системи охолодження, виражений в °С.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою цифр без позначення розмірності одиниць)

71. Встановіть відповідність окремих характеристик системи охолодження їх числовим значенням

А – перепад температур на вхідному і вихідному патрубках радіатора, ºС; Б – в повітряних системах охолодження допускається короткочасне підвищення температури до …, ºС; В – оптимальна робоча температура рідини в системі охолодження більшості ДВЗ, ºС; Г – температура початку відкриття головного клапана термостата, ºС; Д – температура повного відкриття основного клапана термостата, ºС; Е – які корективи, у бік зменшення об’єму, вносять під час заливання в систему охолодження антифризу, зважаючи на його високий коефіцієнт об’ємного розширення, % 1 – 10-15; 2 – 5-8; 3 – 80-97; 4 – 85-95; 5 – 70; 6 – 1-2; 7 – 110

72. Якими позиціями на рисунку позначені:

А – паровий клапан; Б – повітряний клапан;  

73. Якими позиціями на рисунку позначені:

А – деталі пускового двигуна; Б – деталі основного двигуна; В – деталі фрикційного зчеплення; Г – деталі понижуючого редуктора; Д – приводна шестерня і механізм введення її в зачеплення.  

Тема 5. Система живлення

74. Користуючись рисунком розставте у відповідності до типів фільтрів конструктивні елементи позначені на рисунку позиціями 1-10:

А. Фільтр грубої очистки пального Б. Фільтр тонкої очистки пального

75. Які конструктивні елементи системи живлення двигуна, показаної на рисунку, забезпечують наступні функції:

А. Зберігання запасу палива на борту машини Б. Очистку палива і циркуляцію його під низьким тиском В. Підвищення тиску палива і подачу його до циліндрів у розпиленому вигляді Г.Очистку і подачу повітря до циліндрів

76. Запишіть залежність для визначення коефіцієнта надлишку повітря , якщо розрахункова кількість повітря позначається як , а дійсна – як :

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою редактора формул)

77. Вкажіть значення коефіцієнта надлишку повітря для сумішей:

1. Нормальної 2. Збагаченої 3. Багатої 4. Збідненої 5. Бідної А. α>1,15 Б. α=1 В. α=0,85…1,0 Г. α=1,0…1,15 Д. α<0,85 Е. α=1,8

78. Вкажіть шлях керуючої дії регулятора паливного насоса високого тиску, вал якого отримує обертання від кулачкового вала ПНВТ

79. Вкажіть тип регуляторів зображених на малюнку

1 - з лівим розміщенням рейки 2 - з пружиною, що діє на муфту 2 - малогабаритний 3 - з правим розміщенням рейки 4 - швидкісний 5 - з пружиною, що діє на важіль 6 - електронний 7 - не керований 8 – з пружиною, що діє на важки

80. Як позначені на малюнку наступні режими роботи і характеристики карбюратора?

А - характеристика найпростішого карбюратора Б – характеристика навантажувальних режимів роботи двигуна В – повне навантаження Г – пуск двигуна Д – перехід до середніх навантажень Е – холостий хід і малі навантаження Є – середні навантаження

81. Одноциліндровий двигун працював на усталеному режимі і витратив один кілограм палива. При цьому витрата повітря сягнула 14 кілограмів. Яке значення коефіцієнта надлишку повітря характерне для даного режиму роботи двигуна, якщо LТ=15 кг?

Відповідь подати числом з округленням до сотих

82. Двигун працював на усталеному режимі і витратив 1500 грамів палива. При цьому витрата повітря сягнула 22,5 кілограми. Яке значення коефіцієнта надлишку повітря характерне для даного режиму роботи двигуна, якщо LТ=15 кг?

Відповідь подати числом з округленням до сотих

83. Встановіть відповідність назв способів очищення повітря приведеним схемам для їх технічної реалізації

А – інерційний з обертальним рухом потоку повітря Б – фільтруючий В – інерційний з поступальним рухом потоку повітря Г – контактно-фільтруючий

84. Встановіть відповідність зображень запропонованим назвам камер згорання дизелів

1 – нерозділена напівсферична; 2 – розділена вихрова; 3 – розділена передкамера 4 – нерозділена конусна; 5 - шатрова; 6 – нерозділена циліндрична; 7 – нерозділена тороподібна.

85. Якими позиціями на рисунку позначені елементи:

А – які забезпечують приведення в дію турбокомпресора; Б – які забезпечують надходження повітря до циліндра двигуна

86. Як називаються розпилювачі форсунок, приведені на рисунках?

1 – з конусною запірною частиною; 2 – з прямим конусом; 3 – з плоскою запірною частиною; 4 – з зворотнім конусом; 5 – з утримуючим штифтом.

87. Встановіть відповідність назв елементам і деталям рисунка

А – трубопровід високого тиску; Б – заповнення надплунжерної порожнини паливом; В – робоча порожнина; Г – нагнітальний хід плунжера; Д – гільза плунжера; Е – нагнітальний клапан; Є – відсічка палива у плунжері; Ж – гвинтова кромка; З – плунжер; К – впускний канал; Л – канал у плунжері; М – перепускний канал;  

88. Користуючись схемою, вкажіть деталь, зміною положення якої регулюють циклову подачу палива насосом розподільного типу

89. Який параметр подачі палива змінюють у рядних паливних насосів поворотом плунжера на кут α (див. рисунок)

90. Встановіть відповідність назв зображенням елементів, агрегатів і систем карбюратора

1 – насос прискорювач; 2 – економайзер; 3 – збалансована поплавкова камера; 4 – перехідна система; 5 – пусковий пристрій
а б в
г д е

 

91. Вкажіть деталі витратоміра повітря, які змінюють своє положення в процесі роботи двигуна

92. Вкажіть воронку витратоміра повітря, яка використовується для коригування складу суміші в бензинових двигунах на режимі:

А. Холостого ходу
Б. Повних навантажень

 

93. Встановіть відповідність назв систем впорскування палива бензинових двигунів зображеним схемам на рисунку

1- одно точкове впорскування; 2 – багато точкове впорскування; 3 – безпосереднє впорскування; 4 – комбіноване впорскування.
а б в

 

Тема 6. Електрообладнання тракторів і автомобілів

94. Вкажіть номінальне значення електрорушійної сили свинцево-кислотного акумулятора (у вольтах):

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою цифри без позначення розмірності одиниць)

95. Вкажіть кількісні значення окремих характеристик системи запалювання:

1. Розрахункова напруга мережі на борту машини для задовільної роботи котушки запалювання, В 2. Оптимальна ємність конденсатора у первинному колі котушки запалювання переривника, мкФ 3. Робоча напруга на електродах свічок, В А. 10000…12000 Б. 7…8 В. 0,17…0,25 Г. 12…14

96. Який рід струму споживають електричні стартери системи пуску?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою одного слова)

97. Як називаються схеми систем запалювання представлені на рисунках

А Б

 

1 – контактно-транзисторна; 2 – контактна; 3 – безконтактна.

98. Який пристрій є допоміжним джерелом струму?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою двох слів)

99. Вимірювання електрорушійної сили АКБ, проведене у стані її усталеного спокою, дало значення E = 12,7 В. Чому дорівнює ступінь зарядженості батареї, виражений у %?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою одного числа)

100. Яким повинен бути зазор виміряний у міліметрах між контактами контактної системи запалювання?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою діапазону чисел)

101. Вимірювання електрорушійної сили АКБ, проведене у стані її усталеного спокою, дало значення E = 12,2 В. Чому дорівнює ступінь зарядженості батареї, виражений у %?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою одного числа)

102. Ємність АКБ визначається як добуток сили розрядного струму на час (у годинах), потрібний для розряджання ним повністю зарядженої АКБ до напруги … В.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою одного числа)

103. Вимірювання напруги АКБ, проведене навантажувальною вилкою, дало значення V=1,3-1,4 В. Чому дорівнює ступінь зарядженості АКБ, виражений у %?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою одного числа)

104. Вимірювання напруги АКБ, проведене навантажувальною вилкою, дало значення V=1,5-1,6 В. Чому дорівнює ступінь зарядженості АКБ, виражений у %?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою одного числа)

105. Вимірювання напруги АКБ, проведене навантажувальною вилкою, дало значення V=1,7-1,8 В. Чому дорівнює ступінь зарядженості АКБ, виражений у %?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь з допомогою одного числа)

106. Кривошипношатунний механізм двигуна внутрішнього згоряння характеризується наступними параметрами: діаметр циліндра – 120 мм; хід поршня – 110 мм; об’єм камери згоряння – 55 см3, кількість циліндрів - 8. Для цього двигуна необхідно визначити:

А – робочий об’єм циліндра, см3;

Б – ступінь стиску;

В – літраж, см3;

Г – радіус кривошипа колін вала, мм;

Д – повний об’єм циліндра, см3.

(у бланку відповідей впишіть вірні відповіді числами, звернувши увагу на вказану розмірність та округливши результат до першого знака після коми)

Трансмісія, системи керування, робоче, додаткове та допоміжне обладнання

Тема 7. Трансмісії тракторів і автомобілів

107. Доповніть визначення: «Для плавного рушання з місця трактора або автомобіля, зміни його швидкості і напряму руху, забезпечення тривалої зупинки без вимикання двигуна, виконання або покращення повороту та передачі крутного моменту робочим органам загрегатованих із трактором сільськогосподарських машин і приводу робочого обладнання призначена …».

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом у називному відмінку)

108. Шасі трактора або автомобіля включає наступні складальні одиниці:

трансмісія, ходова частина, рульове керування, гальмівна система
зчеплення, проміжне з’єднання, коробка передач
остов, підвіска, рушій
ведучий міст, кінцева передача, рушій

109. Механічну ступінчату трансмісію характеризують наступні складальні одиниці:

гідромуфта, проміжне з’єднання, коробка передач, карданна передача, ведучий міст, кінцева передача
гідротрансформатор, проміжне з’єднання, коробка передач, карданна передача, ведучий міст, кінцева передача
проміжне з’єднання, генератор, струмопровідна арматура, електродвигун
зчеплення, проміжне з’єднання, коробка передач, карданна передача, ведучий міст, кінцева передача

110. Встановіть відповідність принципових схем трансмісій конструктивним особливостям машин:

1. Колісного трактора з двома ведучими мостами 2. Автомобіля з одним ведучим мостом 3. Гусеничного трактора 4. Колісного трактора з одним ведучим мостом  

111. Якими номерами на рисунку позначені:

А. Зчеплення Б. Коробка передач В. Головна передача Г. Диференціал Д. Кінцева передача Е. Карданна передача Є. Проміжне з’єднання Ж. Механізми повороту К. Роздавальна коробка

112. Якими номерами на рисунку позначені:

А - Зчеплення Б - Коробка передач В - Головна передача Г - Проміжне зєднання Д - Кінцева передача Е – Ведуча зірочка Є - Роздавальна коробка Ж - Механізми повороту

113. Передача крутного моменту з допомогою рідини здійснюється

в механічній трансмісії
в електричній трансмісії
в гідравлічній трансмісії
в комбінованій трансмісії

114. Перетворююча дія трансмісії характеризується

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.