Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Ортостатична проба

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В положенні лежачи, після 3-5 хвилин, підрахувати пульс за 10 секунд, помножити на 6. Потім необхідно спокійно встати і підрахувати пульс в положенні стоячи.

Збільшення на 10-14 ударів за хвилину – норма, до 20 ударів – задовільно, більше 20 ударів – незадовільно. Незадовільна реакція вказує на недостатню нервову регуляцію серцево-судинної системи.

Кліностатична проба

Кліностатична проба – перехід з положення стоячи в положення лежачи. В нормі пульс зменшується на 4-6 ударів за хвилину. Більш виразне уповільнення пульсу свідчить про підвищений тонус вегетативної нервової системи і вказує на зростання тренованості організму.

 

Проба Ашнера

Проба заснована на рефлекторному підвищенні тонусу парасимпатичної нервової системи при натисканні на закриті очі. Уповільнення пульсу на 4-10 ударів за 1 хвилину засвідчує на нормальну збудженість парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, уповільнення пульсу більш, ніж на 10 ударів вказує на підвищену збудженість.

 

 

„Сходова” проба Д.М. Аронова

Проба рекомендується для здорових людей у віці до 50 років. Без зупинки піднятися по сходах в середньому темпі на 4 поверх. Якщо після підйому дихання легке і відсутні неприємні відчуття, то фізична підготовленість вважається доброю. При появі задишки – середня, якщо задишка тяжка, з’явилась слабкість на 3 поверсі –фізична підготовленість погана.

Після виконання проби пульс 100-120 ударів - добре, 120-140 – задовільно, більше 140 – погано.

 

 

Тест Амосова

Підрахувати пульс за 15 секунд, помножити на 4. В повільному темпі зробити 20 присідань, піднімаючи руки вперед, корпус прямий, широко розводити коліна. Підрахувати пульс.

 

Оцінка Збільшення ЧСС
Добре Менше 25%
Задовільно До 50%
Незадовільно До 75%

Хвилинний об’єм крові

Якщо відомі показники артеріального тиску і пульсу, можна приблизно підрахувати хвилинний об’єм крові.

 

(АТmax. – АТmin.) × ЧСС

де:

АТmax. - систолічний артеріальний тиск,

АТmin. – діастоличний артеріальний тиск,

ЧСС – частота серцевих скорочень.

 

В нормі хвилинний об’єм крові дорівнює 2600. При перевтомленні та перетренуванні цей показник збільшується.

 

Пульсовий артеріальний тиск (АТ)

Пульсовий АТ представляє собою різниці між максимальним і мінімальним АТ та посередньо свідчить про величину систолічного викиду, то б то про ударний об’єм серця. Чим вище пульсовий тиск, тим є більшим ударний об’єм серця. Пульсовий тиск при пробі з 20 присіданнями в нормі не повинен збільшуватися біль ніж на 60-80%.

Формула Кваса

Коефіцієнт витривалості можна обчислити за формулою Кваса:

 

__ЧСС × 10__

АТmax. – АТmin.

 

Нормальним рахується коефіцієнт, що дорівнюю 16. Збільшення його – ознака ослаблення діяльності серцево-судинної системи.

 

 

Індекс Кердо (ІК)

Відомо, що значення пульсу і мінімального (діастоличного) артеріального тиску співпадають. Угорський лікар Кердо запропонував обчислювати цей індекс за формулою:

 

 

У здорових людей індекс спрямовується до одиниці. При порушеннях регуляції серцево-судинної системи він стає більшим, чи меншим за одиницю.

 

 

Індекс Руфф’є

Для вимірювання індексу Руфф’є необхідно: замірити ЧСС за хв. в положенні сидячи після 5-тихвилинного спокою (Р1).

Оцінка Показник індексу
   
Відмінно
Добре 0,1-5
Задовільно 5,1-10
Слабко 10,1-15
Незадовільно більше 15,1

 

Зробити 30 глибоких присідань протягом 30 секунд і зразу в положенні стоячи замірити ЧСС (Р2). Потім сісти і через 1 хв. ще раз заміряти ЧСС за хв. (Р3). Розрахунок проводиться за формулою: t = (Р123-200) :10

Індекс Руфф’є-Діксона

Той, хто обслідується, лягає на спину, через 5 хвилин покою вимірюють пульс за 15 сек. і перераховують ЧСС за 1 хвилину (Р1). Після виконання 30 присідань за 45 сек., знову приймається положення лежачи на спині і вимірюється пульс за перші 15 сек. (Р2) і за останні 15 сек. (Р3) першої хвилини після навантаження. Пульс перераховується в ЧСС за одну хвилину.

 

ІРД = [(Р2 -70) + (Р3 – Р1)] : 10

 

Оцінка Показник індексу
Добре до 2,9
Середньо 3-6
Задовільно 6,1-8
Погано 8,1 і більше

 

 

Коефіцієнт економізації кровообігу (КЕК)

Коефіцієнт економізації кровообігу обчислюється за формулою:

 

(АТmax. – АТmin.) × ЧСС

 

КЕК у здорової людини дорівнює 2600. Збільшення КЕК вказує на утруднення роботи серцево-судинної системи.

Оцінка рівня фізичного стану (за Круцевіч Т.Ю., 1999)

Показник рівня фізичного стану розраховують за наступною формулою:

 

,

де:

ЧСС – частота серцевих скорочень за 1 хвилину;

АТсер.п. – артеріальний тиск середній за формулою:

 

 

Оцінка рівня фізичного розвитку Показники
Високий 0,826 і більше
Вище за середній 0,825 - 0,676
Середній 0,675 – 0,526
Нижче за середній 0,525 – 0,376
Низький 0,375 і менше

Тест К.Купера

Практичне використання тесту Купера, що визначає підготовленість серцево-судинної системи, висловлюється в наступному. Необхідно подолати (пройти, пробігти) якомога більшу відстань на протязі 12 хвилин.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.