Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Непряме визначення МСК

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Однім із самих розповсюджених методів непрямого визначення МСК (максимальне споживання кисню) є 12-хвилинний біг (тест К.Купера), завдяки якому можна визначити функціональний клас аеробної можливості. Коефіцієнт кореляції між відстанню, що долається за 12 хвилин і МСК становить 0,897.

 

Модельні характеристики відстані, що долається за 12 хвилин бігу, за максимальним споживанням кисню

Рівень аеробної можливості Відстань, км (чоловіки) Відстань, км (жінки) МСК, мл×хв.-1×кг-1
Низький Менше 1,6 Менше 1,5 Менше 25,0
Нижче середнього 1,6-2 1,5-1,8 25,0-33,7
Середній 2,01-2,4 1,85-2,15 33,8-42,5
Вище середнього 2,41-2,8 2,16-2,6 42,6-51,5
Високий Більше 2,8 2,65 і більше 51,6 і більше

 

Г.Л. Апанасенко зазначає, що „безпечний” рівень соматичного здоров’я людини характеризується максимальними здібностями енергоформування

40-42 мл×хв.-1×кг-1 для чоловіків і 33-35 мл×хв.-1×кг-1 для жінок, тобто границя „безпечного” рівня здоров’я починається з рівня „вище середнього”.

 

 

Рівень аеробної можливості (МСК за Душаніним С.А. та співавт., 1982)

Показник МСК (максимальне споживання кисню) визначає аеробну забезпеченість і є основою фізичної працездатності та відчуття здоров’я. Непряме визначення МСК без навантаження можна здійснити за допомогою чотирьох показників, які оцінюються в балах.

 

Вік. Кожний рік життя дає 1 бал.

ЧСС в стані спокою. За кожний удар нижче 95 нараховується 1 бал, (якщо більше – бали не нараховуються).

Відновлення пульсу. Після 5-тихвилинного відпочинку в положенні сидячи вимірюють пульс за 1 хвилину. Зробити 20 присідань за 40 с і сісти. Через 2 хвилини знову вимірити пульс за 10 с і помножити на 6. Відповідність до вихідної величини дає 30 балів, при перевищенні пульсу на 10 – 20 балів, на 15-10 балів, на 20 – 5 балів, більше 20 – з загальної суми треба відняти 10 балів.

Об’єм серця (ОС).

 

 

ОС = 20 ´

За кожні 100 см3, що перевищують показник 270 см3, нараховують 5 балів.

Загальну суму балів використовують для визначення МСК (мл):

 

МСК = 26 ´ å + 532,

 

де:

å - сума балів,

26, 532 – постійні коефіцієнти

 

Отриману величину МСК слід розділити на масу тіла (кг) і результат порівняти з даними таблиці.

Функціональні класи і оцінка рівня аеробної можливості

Функціональний клас Рівень аеробної можливості МСК/Вага
I Низький Менше 35,0
II Нижче середнього 35,0-41,9
III Середній 42,0-50,9
IV Вище середнього 51,0-59,9
V Високий 60,0 і більше

 

Показник розвитку сили м’язів спини

 

Оцінка результату: низький рівень розвитку – менш 175%, нижче середнього – 175-190%, середній – 191-210%, вище середнього – 211-225%, високий рівень – більше 225%.

Для жінок 135-150%.

 

Силовий індекс

Визначається відсотками за відношенням показників динамометра до маси тіла.

Середні величини сили кисті у чоловіків – 70-75%, у жінок – 50-60%.

Показник розвитку біцепса (ПРБ)

Вимірюють обхват плеча (ОП) в см в стані спокою руки, що спрямована вертикально донизу (ОП1), потім – горизонтально піднятої, зігнутої у ліктьовому суглобі в стані максимальної напруги (ОП2).

 

ПРБ = (ОП2 - ОП1) ´ 100 : ОП1

 

Оцінка результату:

недостатній розвиток мускулатури плеча – менше 5,

нормально розвинута мускулатура – 5-12,

добре розвинута мускулатура – більше 12.

 

 

Швидкість в елементарних рухах

Для визначення максимальної частоти рухів рукою необхідно за 20 с поставити олівцем якомога більше крапок на листі паперу, що поділений на чотири рівних квадрати. За командою необхідно швидко ставити крапки в одному з квадратів, за сигналом через 5 с необхідно без паузи перейти до іншого. При підраховувані крапок ведіть безперервну лінію.

При доброму функціональному стані рухової сфери максимальна частота рухів руки складає 30-35 крапок за 5 секунд. Якщо частота рухів від квадрату до квадрату знижується, то це вказує на недостатню функціональну стійкість рухової сфери.

 

 

Теппінг-тест

В прямокутнику 6х10 см на протязі 10 с треба кульковою ручкою поставити якомога більшу кількість крапок. Наявність 70 крапок і більше свідчить про добрий стан рухових центрів ЦНС.

Швидкість рухової реакції

Відпустіть з лівої руки (для лівши з правої) монету і спробуйте піймати її другою рукою, що розміщена нижче на 30-40 см. Якщо з 10 спроб вдалими будуть 7, то швидкість реакції оцінюється як добра.

 

 

Рівень фізичної підготовленості

(бальна система контролю „КОНТРЕКС-2”)

 

Експрес-контроль складається з 11 показників і тестів.

1. Вік. Кожний рік життя дає один бал. Наприклад, 20 років = 20 балам.

2. Маса тіла. Оцінюють у 30 балів нормальну масу, яку обчислюють за наступними

формулами:

чоловіки: N = 50 + (зріст – 150) · 0,75 + (вік -21): 4

жінки: N = 50 + (зріст – 150) · 0,32 + (вік -21): 5

Наприклад, нормальна маса тіла чоловіка 37 років, зріст 178, маса тіла 80 кг, буде складати:

50 + (178 – 150) + (37 – 21) : 4 = 75

За перевищення вікової норми (80 – 75) з загальної суми балів віднімають по 5 балів за кожний кілограм: 5 · 5 = 25 балів.

3.Артеріальний тиск. Нормальний артеріальний тиск оцінюється у 30 балів. За кожні 5 мм рт. ст. систолічного або діастоличного тиску вище розрахованих величин з загальної суми віднімають 5 балів. Нормальні величини артеріального тиску визначають за наступними формулами:

чоловіки: АДсист. = 109 + 0,5 · вік + 0,1 · маса тіла

АДдіаст. = 74 + 0,1 · вік + 0,15 · маса тіла

жінки: АДсист. = 102 + 0,7 · вік + 0,15 · маса тіла

АДдіаст. = 78 + 0,17 · вік + 0,1 · маса тіла

Наприклад, у чоловіка 50 років з масою тіла 85 кг артеріальний тиск 150/90 мм рт.ст. Вікова норма систолічного тиску буде складати:

109 + 0,5 · 50 + 0,1 · 85 = 142,5 мм. рт. ст.

діастоличного:

74 + 0,1 · 50 + 0,15 · 85 = 92 мм. рт. ст.

За перевищення норми систолічного тиску на 7 мм. рт. ст. з загальної суми віднімається 5 балів.

4. Пульс у спокої. За кожний удар, що менше 90 нараховується 1 бал. Наприклад, пульс 70 скорочень у хвилину дає 20 балів. При пульсі 90 і вище бали не нараховуються.

5. Гнучкість. Оцінюється так: стоячи на сходинці з випрямленими у коліннях ногами, виконується нахил уперед з торканням сантиметрової позначки (нульова точка розташована на рівні стоп) і з збереженням пози 2 с. При торкані позначки вікової норми (табл.) нараховується один бал, кожний см більше норми оцінюється в 1 бал. За невиконання норми бали не нараховуються. Тест проводиться три рази підряд, вибирають кращий результат. Наприклад, юнак 19 років, виконуючи нахил, торкнувся позначки 11 см. За виконання норми (9 см) він отримує 1 бал, за перевищення на 2 см – 2 бали, всього – 3 бали.

 

Вікові нормативи тестів для оцінки основних фізичних якостей

Вік Гнучкість, см Швидкість, м Динамічна сила, см Швидкісна витривалість, кількість повторень Швидкісно-силова витривалість, кількість повторень Витривалість, біг 10 хв., м Витривалість, 2000 м (ч), хв. 1700 м (ж), хв.
Стать ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж
7,00 8,43
7,00 8,43
7,10 8,56
7,20 9,13
7,30 9,23
7,40 9,36
7,50 9,48
8,00 10,00
8,10 10,12
8,20 10,24
8,27 10,35
8,27 10,47
8,46 10,58
8,55 11,08
9,04 11,20
9,12 11,30
9,20 11,40
9,28 11,50
9,36 12,00
9,47 12,12
9,52 12,20
10,00 12,30
10,08 12,40
10,14 12,48
10,22 12,58
10,30 13,07
10,37 13,16
10,44 13,25
10,52 13,34
10,58 13,43
11,05 13,52
11,12 14,00
11,19 14,08
11,25 14,17
11,34 14,25
11,40 14,34
11,46 14,42
11,54 14,50
12,00 14,58
12,05 15,06
12,11 15,14
12,17 15,20
12,24 15,30

6. Швидкість оцінюється „естафетним тестом” за швидкістю стискування сильнішою рукою лінійки, що падає. Виконується в положенні стоячи. Сильніша рука з розігнутими пальцями (ребром долоні донизу) витягнута уперед. Помічник встановлює лінійку паралельно долоні на відстані 1-2 см так, щоб нульова позначка знаходилась на рівня нижнього краю долоні. Після команди „увага” помічник на протязі 5 с повинен відпустити лінійку, а досліджуваний якомога швидше її стиснути. Вимірюється відстань в см від нижнього краю долоні до нульової позначки лінійки. За невиконання тесту бали не нараховуються, при виконанні норми (табл.) – 2 бали, за кожний см нижче норми – 2 бали. Тест проводиться три рази підряд, вибирають кращий результат.

7. Динамічна сила. Оцінюється максимальною висотою стрибка уверх з місця. Той, хто досліджується стоїть боком до стіни, на якій закріплена вимірювальна шкала (у см). Не відриваючи п’ят, він якомога вище торкається шкали піднятою уверх найбільш активною рукою. Потім відходить від стіни на відстань 15-30 см, стрибає уверх, відштовхуючись двома ногами, і доторкується вимірювальної шкали. Різниця між першим і другим торканням характеризує висоту стрибка. За виконання нормативу і за кожний см, що його перевищує, нараховується по 2 бали. Тест повторюють три рази.

8. Швидкісна витривалість. Підраховується максимальна частота піднімання прямих ніг до 900 з положення лежачи на спині за 20 с. За виконання нормативу і за кожний підйом, що перевищує нормативне значення, нараховують по 3 бали.

9. Швидкісно-силова витривалість. Вимірюється максимальна частота згинання рук в упорі лежачи (жінки – в упорі на колінах) за 30 с. За виконання нормативу і за кожне згинання вище нормативу нараховується по 4 бали.

10. Загальна витривалість. Перший варіант. Оцінюється за результатами 10-ти хвилинного пробігу на якомога більшу відстань. За виконання нормативу нараховується 30 балів, за кожні додаткові 50 м – ще по 15 балів, за кожні 50 м дистанції менше нормативу віднімають з 30 по 5 балів.

Другий варіант. Біг на 2000 м для чоловіків і 1700 м для жінок. Контролем є нормативний час, за отримання якого нараховують 30 балів, за кожні 10 с менше нормативу – ще по 15 балів, за кожні 10 с, що перевищують віковий норматив - з 30 балів віднімають по 5 балів.

11. Відновлення пульсу. Після 5-ти хвилинного відпочинку в положенні сидячи вимірюють пульс за 1 хв. Потім зробити 20 глибоких присідань за 40 с і знову сісти. Через 2 хвилини вимірюють пульс за 10 с і результат помножують на 6. За відповідністю до вихідної величини нараховується 30 балів, перевищення пульсу на 10 ударів – 20 балів, на 15 ударів – 10 балів. Якщо перевищення складає більше 20 ударів з загальної суми, що була набрана за 10 тестами і показниками віднімають 10 балів.

Після підсумовування всіх отриманих балів рівень фізичної підготовленості оцінюється так: низький – менше 50 балів, нижче середнього – 51-90 балів, середній – 91-160 балів, вище середнього – 161-250 балів, високий – 250 балів.

 

 

Оцінка фізичного стану (тест Царда)

Результати оцінки фізичного стану розраховуються за формулою:

 

К = ,

де:

К - показник бігу, умов.єд.,

B – вік, роки (від 20 до 70),

S – дистанція, що долається бігом, км (від 1 до 20 км),

t – середній темп бігу (хв./км) визначається за формулою T/S, де Т – час про бігання дистанції в хвилинах.

 

Шкала фізичного стану за показником бігу (тест Царда)

Оцінка фізичного стану Чоловіки Жінки
Низька <3 <2,6
Нижче за середню 3,1-3,8 2,7-3,4
Середня 3,9-4,6 3,5-4
Вище за середню >4,6 >4

 

 

Тест на рівновагу

Нахили корпусу в сторони в середньому темпі, ноги одна поперед другої, руки на поясі. Рівновага вважається доброю, якщо без помилок зроблено 8-10 нахилів.

 

 

Проба Ромберга

Оцінка статичної координації. Стоячи на одній нозі, друга зігнута у коліні і прижата п’яткою до внутрішній поверхні колінного суглобу опорної ноги. Зафіксувати положення, закрити очі. Проба виконується до збереження положення.

Добра оцінка координаційної функцій дорослої людини дається в тому випадку, коли спостерігається тверда стійкість, відсутність тремору повік та пальців більше 15 сек. Незадовільна оцінка – при збереженні стійкості менше 15 сек.

 

 

Проба Ромберга (для школярів)

Проба на вимірювання рівноваги. Вихідне положення: заплющити очі, стояти на одній нозі, друга зігнута у коліні та притиснута п’яткою до внутрішньої поверхні колінного суглобу опорної ноги. Проба припиняється про порушенні рівноваги.

Вік (роки) Час (с)
8,3
10,8
12,7
14,4
15,5
16,9
17,7
17,8
більше 15 20,4

Різновиди проби

1. Ступні на одній лінії, пальці лівої впираються в п’ятку правої ноги, руки на пояс, очі заплющенні. Норма 15 сек.

2. Стояти на носках, руки на пояс.

А). Нахили головою вправо-вліво, 10 разів, темп інтенсивний.

Б). Теж, вперед-назад. В.) Теж, повороти вправо-вліво.

В нормі вправи виконуються без головокружіння.

 

 

Проба Яроцкого

Функціональна неповноцінність вестибулярного апарату виявляється у вигляді рухових та вегетативних розладів: при різкій зміні положення голови в тулуба виникають головокружіння, слиновиділення, нудота, блювота тощо.

За часом збереження рівноваги при виконанні обертів голови в одну сторону (в темпі два оберти в сек.) визначають функціональний стан вестибулярного аналізатору. Чим час більше, тим краще.

В нормі – 28 с

У спортсменів – 90 с і більше.

 

 

Гнучкість хребта

Тестування проводиться після відповідної розминки. Необхідно стати на табурет (сходинку) і зробити нахил уперед (ноги в колінах не згинаються). Якщо пальці не досягають опори, то гнучкість хребта оцінюється як незадовільна, торкаються опори – задовільна, нижче опори – добра.

Стати спиною до стини. Відстань між стопами 30 см. Нахилитися в сторону, сідниці не повинні рухатись за тулубом. В нормі кінчики пальців торкаються гомілки.

 

Індекс фізичного розвитку (ІФР) за Дубогай

Рівень фізичного розвитку можна визначити за допомогою ІФР – кількісного критерію оцінки, який розраховується за формулою:

 

ІФР = зріст, см – маса тіла, кг - обхват грудної клітини (пауза), см

 

Кореляційно-факторний аналіз ІФР опосередковано віддзеркалює не тільки рівень фізичного розвитку, але і ступінь біологічної зрілості, фізичної працездатності, максимальної аеробної продуктивності організму, стану серцево-судинної і дихальної систем, рухову підготовленість, здібність адаптації до навантажень швидкісного, швидкісно-силового, силового характеру і загальної витривалості.

Порівняльну норму для певного контингенту (за класами високий рівень, вище за середній, середній, нижче за середній, низький) можна розробити при використанні сигмальних відхилень, центильної шкали або інших методів.

Тести на гнучкість суглобів

 

Шийний відділ хребта.

1. Нахил голови уперед. Підборіддям торкнутися грудини.

2. Нахилити голову назад. Погляд повинен бути направлений уверх і трохи назад.

3. Нахилити голову в сторону. Верхній край одного вуха повинен знаходитись на одній прямій з нижнім краєм другого вуха.

4. Повернути голову в сторону. Погляд повинен бути направлений точно в сторону.

Плечовий пояс.

1. Підняти зогнуті в ліктях руки і схрестити передпліччя за головою так, щоб пальці були спрямовані до лопаток. Кінчики пальців повинні торкатися лопаток.

2. Зігнути одну руку ліктем уверх, а другу ліктем вниз, передпліччя за головою і за спиною. Торкнутись пальцями однієї руки пальців другої. Теж, поміняти положення.

Променевозап’ястний суглоб.

1. Витягнути руки уперед і опустити кисті вниз – долоні прямі. Тильна поверхня долоні повинна бути перпендикулярною передпліччю.

2. Встати обличчям до столу, поставити на нього руки пальцями уперед, випрямити лікті і пальці. Передпліччя повинно бути перпендикулярно тиловій поверхні долоні.

3. Покладіть руки на стіл пальцями уперед і здвигайте їх якомога далі в сторони мізинців, не згинаючи і не відриваючи їх від стола. Основа вказівного пальця повинно бути на одній лінії з ліктьовим краєм передпліччя.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.