Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 2. метод бухгалтерського обліку

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Завдання 2.1.Приватне підприємство «Флоріс» - резидент України надає послуги з озеленення та дизайну приміщень та відкритих територій. Головний бухгалтер підприємства надав деякі показники господарської діяльності, щоб скласти баланс підприємства. Необхідно вибрати тільки ті дані, що знаходять своє відображення в балансі приватного підприємства. Данні, що не відображаються в балансі закреслити.

Данні для виконання:

грошові кошти; заборгованість перед банком; чисельність працюючих на підприємстві; основні засоби; номер договору купівлі-продажу будівельних матеріалів; дебіторська заборгованість; рівень кваліфікації кадрів; товари на складах; нематеріальні активи; кількість комп’ютерів на підприємстві; ліцензія, що дозволяє займатися певним видом діяльності; управлінські здібності персоналу; освіта працівників; адреса підприємства; код виду економічної діяльності (КВЕД); назва підприємства; ідентифікаційний номер підприємства; перелік послуг, що надаються підприємством; заборгованість постачальникам; розрахунки з оплати праці.

 

Завдання 2.2.Публічне акціонерне товариство «КВІН» є національним виробником металевих конструкцій та дрібних виробів з металу. Для ведення господарської діяльності ПАТ «КВІН» щодня здійснює певні операції, що призводять до змін у складі активів та пасивів. В табл. наведено деякі операції ПАТ «КВІН», що були здійснені в минулому звітному періоді.

За результатами наведених операцій використовуючи «+» для позначення збільшення і «-» для позначення зменшення величин, необхідно відобразити зміни викликані в балансі певними господарськими операціями.

 

Господарські операції ВАТ «КВІН»

 

Зміст господарських операцій Сума Вплив на
активи зобов’я-зання капітал
Акцептовано рахунок ЗАТ «Будівельник» за виконані роботи з будівництва приміщення цеху 28 000      
Перераховано з поточного рахунку в банку грошові кошти ЗАТ «Будівельник» за виконані роботи 33 600      
Перераховано ТОВ «Металург» з поточного рахунку аванс за верстат токарний 15 600      
Отримано сировину для виробництва продукції від постачальників – резидентів України 5 200      
Сировину та матеріали використано підприємством для виробництва продукції 4 600      
Оприбутковано на склад готову продукцію випущену з виробництва 8 100      
Отримано до каси підприємства з поточного рахунку в банку грошові кошти для виплати заробітної плати 12 500      
Виплачено заробітну плату робітникам підприємства 11 200      
Видано грошові кошти з каси підприємства під звіт менеджеру Зубко Т.М. на господарські потреби      
Оприбутковано миючі засоби для господарських потреб, придбані Зубко Т.М.      
Отримано об’єкт основних засобів від засновника підприємства як внесок до статутного капіталу 6 000      
Отримано на поточний рахунок в банку грошові кошти від покупця за раніше відвантажену продукцію 27 000      
Видано вексель в погашення заборгованості постачальникам – резидентам України 4 140      
Перераховано з поточного рахунку в бюджет податок на прибуток 1 380      
Отримано кредит банку в національній валюті на 3 роки 20 000      
Отримано простий вексель від підприємства – резидента України за відвантажену раніше продукцію 1 750      
Частину невикористаного прибутку спрямовано до резервного фонду 3 500      
За рахунок короткострокового кредиту банку погашено заборгованість по виданому векселю 1 800      
Утримано із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб      

 

Завдання 2.3.Відкрите акціонерне товариство «Fashion collection» є виробником жіночого та чоловічого одягу. В господарської діяльності в минулому звітному періоді, підприємством було здійснено господарські операції, що наведено в табл.

Необхідно: визначити типи господарських операцій; вказати балансові статті, які змінюються під впливом наведених господарських операцій.

 

Господарські операції ВАТ «Fashion collection»

Зміст господарських операцій Сума, грн. Тип операції Статті балансу
Відпущено зі складу тканини та фурнітуру у виробництво для виготовлення одягу 12 600    
Придбані запасні частини для швейного обладнання у ТОВ «Грета». Рахунок постачальника не оплачено 2 150    
За рахунок позики придбано паливо для потреб, пов’язаних зі збутом продукції 1 390    
З поточного рахунку в банку надійшли кошти в національній валюті в касу підприємства 10 800    
З каси видана заробітна плата робітникам підприємства 14 300    
З поточного рахунку погашена заборгованість постачальникам за отриману сировину 11 200    
З каси видана готівка на господарські потреби підзвітній особі – працівнику підприємства    
ВАТ «Fashion collection» придбало на оптовій базі «Еко» товари для перепродажу 4 700    
Частину нерозподіленого прибутку ВАТ «Fashion collection» спрямовано у фонд розвитку виробництва 1 500    
Нарахована заробітна плата робітниками виробництва 9 200    
Оприбутковано безоплатно отримані основні засоби 4 100    
Зараховано на поточний рахунок кошти від покупців в погашення заборгованості за відвантажену продукцію 5 000    
Оприбутковано на склад готову продукцію 15 100    
Повернуто залишок невикористаних підзвітних сум в касу підприємства    
Утримано податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати робітників підприємства 2 750    
Утримано із заробітної плати працівників відрахування до Пенсійного фонду    
З поточного рахунку погашено короткостро-ковий кредит банку в національній валюті 18 000    
Нараховані дивіденди акціонерам 4 250    
Оприбутковано на склад паливо, придбане підзвітною особою    
Видано простий вексель в погашення заборгованості вітчизняному постачальнику 1 300    
З поточного рахунку оплачено по виданому векселю 1 300    
З поточного рахунку проведена оплата періодичних видань на наступний квартал    

 

Завдання 2.4.Товариство з обмеженою відповідальністю «Тодес» є виробником продовольчих товарів. Підприємство має добре налагоджену роздрібну збутову мережу на території України та оптових покупців к країнах ближнього зарубіжжя.

Протягом звітного періоду на підприємстві було здійснено низку господарських операцій. В табл. наведено господарські операції та їх вплив на Баланс підприємства.

Необхідно перевірити, чи вірно відображено вплив господарських операцій на Баланс підприємства «Тодес».

 

Господарські операції ТОВ «Тодес»

Зміст господарської операції Вплив на
активи пасиви
Отримано сировину для виготовлення продукції від постачальників – резидентів України
Видано простий вексель в погашення заборгованості постачальникам
Готова продукція передана з цеху на склад ↑↓  
Грошові кошти з каси підприємства здано на поточний рахунок в банку ↑↓  
Видана заробітна плата робітникам підприємства   ↓↑
Отримана орендна плата за наступні 3 місяці
Отримано офісні меблі від виробника
Видано грошові кошти з каси підприємства під звіт головному бухгалтеру на придбання бланків ↓↑  
Утримано з заробітної плати внески в фонди соціального страхування
Сплачено з поточного рахунку в банку за підписку на періодичні видання ВД «Фактор» на наступний квартал   ↓↑
Перераховано в бюджет податки та збори
Відпущено сировину зі складу для виробництва продукції підприємства ↓↑  

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.