Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. ЗНАКИ ДОРОЖНІ Загальні технічні умови. Правила застосування ДСТУ 4100-2002. Чинний від 2003-01-01 1 страница1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на дорожні знаки, призначені для інформування учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на дорогах і вулицях (далі - дорогах), а також правила їх застосування на усіх дорогах, що експлуатуються та будуються. Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

З ГРУПИ, НАЗВИ, ЗОБРАЖЕННЯ, РОЗМІРИ

3.14 Дорожні знаки повинні виготовлятися чотирьох типорозмірів: І - малого, П - середнього, Ш - великого, IV - дуже великого.

3.15 Типорозміри знаків залежно від умов застосування повинні вибиратись відповідно до таблиці 9.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Знаки повинні виготовлятись у кліматичних виконан­нях У і ХЛ, категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150, вимо­гами цього стандарту і технічними умовами, розробленими та погодженими у встановленому порядку.

5.2 Вимоги до конструкції

5.2.1 Знаки повинні виготовлятись з світлоповертальною поверхнею або внутрішнім освітленням.

Чорні і сірі елементи зображення знаків можуть не мати світлоповертального ефекту.

Тло знаків 5.47, 5.51-5.54, 5.56, 5.58.1-5.59, призначених для застосування на дорогах четвертої і нижчих категорій, допускається виконувати несвітлоповертальним. f 5.2.2 Допускається виготовляти знаки як однобічні, так і двобічні, а також розміщувати зображення знаків, за винят­ком знаків пріоритету, на щиті прямокутної форми з білим світлоповертальним тлом, при цьому зображення знака також повинно мати світлоповертальний ефект. Зображення знаків, на яких необхідно зосереджувати увагу водіїв, допускається розміщувати на щитах з жовтим світлоповертальним тлом.

5.2.3 Конструкція знаків з внутрішнім освітленням по­винна забезпечувати легкий доступ до елементів знака, які необхідно чистити чи замінювати, і місць електричних з'єднань.

5.2.4 Всі деталі і складові частини знаків повинні бути виготовлені з антикорозійних матеріалів або мати захисне по­криття. Покриття повинно відповідати вимогам ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.401.

5.2.5 Корпус і зворотний бік знака, а також усі елементи кріплення та стояк повинні бути сірого кольору.

5.2.6 Конструкція знаків з внутрішнім освітленням по­винна забезпечувати щільність з'єднань скла з корпу­сом, необхідну для запобігання пошкодженням від дощу інтенсивністю 5 мм/хв.

5.3 Електротехнічні вимоги

5.3.1 Для приєднання знаків з внутрішнім освітленням до живильної електромережі повинна бути передбачена клемна колодка типу Св-2~4,0/250 УЗ або СОв-2-4,0/250 УЗ згідно з вимогами ГОСТ 17557. Клемна колодка повинна бути розміщена усередині корпусу знака.

5.3.2 Опір ізоляції між струмовідними дротами, а також між ними, з'єднаними разом, і заземлювальним контактом повинен бу­ти не менший ніж 20 МОм у холодному (знеструмленому) стані.

5.3.3 Ізоляція між струмовідними дротами, а також між ними, з'єднаними разом, і заземлювальним контактом повин­на витримувати дослідну напругу 1500 В частотою 50 Гц без пробою або перекриття не менш ніж 1 хв.

5.3.4 Для внутрішньої електромережі освітлюваних знаків повинен застосовуватись мідний дріт перерізом не менш ніж 1 мм2 з ізоляцією, розрахованою на напругу не нижчу ніж 660 В змінного струму частотою 50 Гц.

5.3.5 Для заземлювання металевих неструмовідних частин знак повинен мати контактний затискач відповідно до вимог ГОСТ 10434 з умовним позначенням заземлення згідно з вимога­ми ГОСТ 2930. Заземлювальні дроти повинні мати маркірування або забарвленість, відмінну від забарвленості фазових дротів.

5.4 Фотометричні характеристики

5.4.1 Яскравість елементів зображення знаків з внутрішнім освітленням повинна бути:

150-300 кд/м2 - для білого кольору, 15-35 кд-м2- для чер­воного, 45-100 кд/м2- для жовтого,

10-20 кд/м2 - для зеленого, 7-17 кд/м2- для синього.

5.4.2 Знаки з внутрішнім освітлюванням повинні мати рівномірний розподіл яскравості на все поле зображення.

5.4.3 Питомий коефіцієнт сили світла знаків із світлоповертальною поверхнею за умови, що кут відхилення а = 20' і кут освітлювання В = 5°, повинен бути не менший ніж: 50 кд/лк-м2 - для білого кольору; 35 кд/лк-м2 - для жовтого; 20 кд/ лк-м2 - для оранжевого; 10 кд/лк-м2 - для червоного; 7 кд/лк-м2 -для зеленого; 2 кд/лк-м2 - для синього.

5.5 Колориметричні характеристики

5.5.1 Зображення знаків слід виконувати поліграфічними або іншими фарбами, які забезпечують колориметричні ха­рактеристики, наведені в таблиці 15.

5.5.2 Для знаків з внутрішнім освітлюванням координа­ти кольоровості х, у і коефіцієнти яскравості В, які визначають в колориметричній системі МКО (Публікація Міжнародної Комісії з освітлювання № 15 (Е-1.3.1), 1971 р. Центральне бю­ро МКО, том 4) за джерела світла С у відповідності до вимог ГОСТ 7721, повинні відповідати таблиці 15 і рисунку 10.

10 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

10.1 Загальні положення

10.1.1 Дорожні знаки повинні розташовуватись так, щоб їх добре бачили учасники дорожнього руху як у світлий, так і в темний час доби, була забезпечена зручність експлуатації і об­слуговування, а також було неможливе їх ненавмисне пошкод­ження. При цьому вони не повинні бути затулені від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами (зеленими насад­женнями, щоглами зовнішнього освітлення тощо.).

Під час розташування дорожніх знаків повинна бути забез­печена спрямованість інформації, яку вони передають, тільки до тих учасників руху, для яких її призначено.

На ділянках доріг, де дорожню розмітку важко побачи­ти (сніг, бруд тощо) або не можна відновити, повинні бути установлені відповідні за змістом дорожні знаки.

10.1.2 Встановлення чи демонтаж дорожніх знаків без узгодження з підрозділами Державтоінспекції МВС України за­боронено.

10.1.3 Дорожні знаки, застосування яких було викликане причинами тимчасового характеру (дорожньоремонтні робо­ти, сезонні особливості руху тощо), повинні виконуватися на жовтому тлі або установлюватися на щитах жовтого кольору, розміри яких повинні перевищувати розміри знака не менше ніж на 0,1 м. Ці знаки повинні бути негайно демонтовані після усунення зазначених причин тимчасового характеру. При цьо­му знаки допускається закривати чохлами.

10.1.4 Дорожні знаки допускається застосовувати у ви­падках, не передбачених цим стандартом, якщо необхідність їхнього застосування обґрунтована конкретними умовами до­рожнього руху.

10.1.5 3 дозволу Головного Управління Державтоінспекції МВС України та НДЦ БДР МВС України в експерименталь­ному порядку допускається застосовувати дорожні знаки, не встановлені чинними стандартами і технічними умовами, зо­крема керовані дорожні знаки і табло із змінною інформацією. При цьому в необхідних випадках для своєчасного інформування учасників руху на експериментальній ділянці до­роги повинні бути установлені транспаранти, які б пояснювали зміст і значення експерименту, що проводиться.

10.1.6 Дозволяється експлуатація встановлених дорожніх знаків із зображенням символів відповідно до попереднього ви­дання цього стандарту до закінчення терміну експлуатації.

10.2 Загальні вимоги

10.2.1 Знаки із світлоповертальною поверхнею повинні застосовуватись на ділянках доріг без стаціонарного освітлення, знаки з внутрішнім освітленням - на ділянках доріг із стаціонарним освітленням, увімкненим на весь темний час доби.

Знаки із світлоповертальною поверхнею допускається за­стосовувати на ділянках доріг із стаціонарним освітленням, як­що буде забезпечено видимість знаків з відстані не менш ніж 100 м як у світлий, так і в темний час доби.

10.2.2 В одному поперечному перетині дороги допускається встановлювати не більше як три знаки, без урахування дублюю­чих знаків і табличок до дорожніх знаків.

Черговість розміщення знаків різних груп на одній опорі (зверху-вниз або зліва-направо) повинна бути наступна:

- знаки пріоритету;

- попереджувальні знаки;

- наказові знаки;

- заборонні знаки;

- інформаційно-вказівні знаки;

- знаки сервісу.

У разі розміщення на одній опорі знаків однієї групи, їх розташовують відповідно до номера знака в групі.

10.2.3 Знаки, установлені на дорозі послідовно, за ви­нятком знаків, установлених на перехресті, повинні бути розташовані поза населеними пунктами на відстані не менш ніж 50 м, а в населених пунктах - не менш ніж 25 м між попе­речними перетинами дороги, в яких встановлені знаки.

10.2.4 Дорожні знаки повинні встановлюватись з пра вого боку дороги поза проїзною частиною та узбіччям (допускается установлювати на присипній бермі), на тротуарі, розділювальній смузі, газоні тощо та над дорогою, крім випадків, що спеціально обумовлені цим стандартом. На доро­гах з двома і більше смугами для руху в одному напрямку зна­ки можуть дублюватись. Необхідність дублювання знаків виз­начають залежно від конкретних дорожніх умов. Дублюючі зна­ки повинні установлюватись на розділювальній смузі, а у разі її відсутності - над дорогою або на лівому боці дороги, якщо для руху у зустрічному напрямку є не більше ніж дві смути.

10.2.5 Відстань від краю проїзної частини, а за наявності узбіччя - від брівки земляного полотна до найближчого до неї краю знака, установленого збоку від проїзної частини, повин­на становити від 0,5 до 2 м, а до краю інформаційно-вказівних знаків 5.45-5.48, 5.51, 5.53, 5.54, 5.56, 5.58.2, 5.59, 5.61.1-5.61.3-від 0,5 до 5,0 м.

10.2.6 За складних умов (біля урвищ, виступів скель, парапетів тощо) допускається установлювати знаки на узбіччях. У цьому разі відстань між краєм проїзної частини і найближ­чим до неї краєм знака повинна становити не менш ніж 1 м, а висота установлення має бути не менш ніж 2 м.

10.2.7 У разі відсутності огороджень бар'єрного або па­рапетного типу знаки, розташовані на узбіччі, а також на розділювальній смузі, повинні установлюватись на безпечних опорах (згідно з ГОСТ 25458 або ГОСТ 25459). Верхній обріз фундаменту опори знака повинен бути виконаний у рівень з по­верхнею узбіччя, розділювальної смуги або присипної берми.

10.2.8 В місцях проведення робіт на проїзній частині і у разі оперативних змін у схемах організації руху тимчасові знаки на переносних опорах допускається установлювати на проїзній частині. На дорогах поза населеними пунктами тимчасові дорожні знаки допускається установлювати на опорах жовтого кольору.

10.2.9 Відстань від нижнього краю знака (без урахування попереджувальних знаків 1.31.1-1.31.6 і табличок до дорожніх знаків) до поверхні дорожнього покриття (висота установлен­ня) крім випадків, спеціально обумовлених стандартом, повин­на становити:

- від 1,5 до 2,2 м - у разі установлення збоку від дороги по­за населеними пунктами, від 2,0 до 4,0 м - у населених пунктах;

- не менш ніж 0,6 м - у разі установлення на острівцях без­пеки і на проїзній частині дороги;

- від 5,0 до 6,0 м - у разі розміщення над проїзною части­ною; у разі розміщення знаків на прогінних конструкціях штуч­них споруд і за відстані від поверхні дорожнього покриття до низу прогінної конструкції споруди менш ніж 5 м, знаки не повинні виступати за їхній нижній край.

Висоту установлення знаків, розміщених збоку від дороги, визначають від поверхні дорожнього покриття на краю проїзної частини.

Якщо знаки розміщено один під одним, висоту установлен­ня визначають за нижнім знаком.

10.2.10 Відстань між сусідніми знаками, розміщеними на одній опорі, що поширюють свою дію на ту саму проїзну части­ну, за винятком знаків, виконаних в одному корпусі, повинна становити від 50 до 200 мм.

10.2.11 Знаки не повинні установлюватись на відстані меншій ніж 1 м від проводів лінії високої напруги. В межах охоронної зони високовольтних ліній підвішувати знаки на тросах-розтяжках забороняється.

10.3 Попереджувальні знаки

10.3.1 Попереджувальні знаки застосовують для інформування учасників руху про характер небезпеки і розташованість небезпечної ділянки дороги, рух якою потребує вжиття заходів відповідно до попередження на знаках.

10.3.2 Поза населеними пунктами попереджувальні знаки, крім знаків 1.4.1-1.4.3, 1.29-1.31.6, повинні установлюватись на відстані від 150 до 300 м, а в населених пунктах - на відстані 50-100 м від початку небезпечної ділянки.

Якщо початок небезпечної ділянки закритий від водія кру­тим поворотом, переломом поздовжнього профілю, спорудою тощо, допускається установлювати попереджувальні знаки на іншій відстані, яку зазначають у цьому разі на табличці 7.1.1.

10.3.3 Якщо між попереджувальним знаком і почат­ком небезпечної ділянки є перехрестя, за цим перехрестям допускається установлювати повторний попереджувальний знак з табличкою 7.1.1. Якщо відстань між початком небезпечної ділянки і перехрестям менша ніж 20 м, то на дорозі, що перетинається допускається установлювати відповідний знак з табличкою 7.1.3 або 7.1.4 на відстані до 50 м від перехрестя.

10.3.4 Знаки 1.8, 1.13-1.16, 1.25, 1.27, 1.28, 1.33, 1.37 повинні повторно встановлюватись поза населеними пунктами, а зна­ки 1.33,1.37 - і в населених пунктах. Другий знак повинен бу­ти установлений на відстані не меншій ніж 50 м від початку небезпечної ділянки.

10.3.5 Знаки 1.1 «Небезпечний поворот праворуч» і 1.2 «Небезпечний поворот ліворуч» повинні установлюватись пе­ред кривими в плані з радіусом меншим ніж 500 м поза населе­ними пунктами, і меншим ніж 150 м - у населених пунктах.

10.3.6 Знаки 1.3.1 і 1.3.2 «Декілька поворотів» повинні уста­новлюватись перед двома і більше кривими в плані, що йдуть од­на за одною, і відстань між якими менша ніж 300 м поза населе­ними пунктами, 100 м - у населених пунктах.

Відстань між сусідніми кривими в плані визначають між кінцем однієї і початком наступної кривої протилежного на­прямку.

За наявності трьох і більше кривих у плані, що йдуть одна за одною, із знаками 1.3.1 і 1.3.2 потрібно застосовувати табличку 7.10 з зазначенням кількості кривих.

Допускається зазначати кількість поворотів і на самих зна­ках 1.3.1,1.3.2.

10.3.7 Знаки 1.4.1 і 1.4.2 «Напрямок повороту» повинні за­стосовуватись для зазначання напрямку повороту на кривих у плані малого радіуса з обмеженою оглядовістю, за якої неможливо забезпечити відстань видимості згідно з вимогами ДСТУ 3587, якщо під час наближення до кривої визначити напрямок поворо­ту важко, і їх слід встановлювати із зовнішнього боку кривої на продовженні осі смуги (смуг), якою здійснюється рух до поворо­ту. Протягом однієї кривої знаки допускається повторювати.

Допускається установлювати знак 1.4.1 на розділювальному острівці перехресть із круговим рухом.

Знаки 1.4.1 і 1.4.2 повинні бути установлені на висоті від 1 до 1,5 м.

На кривих у плані радіусом менше 1000 м поза населени­ми пунктами і менше 250 м у населених пунктах замість знаків 1.4.1,1.4.2 дозволяється застосовувати знаки, що являють со­бою частину знака 1.4.1, 1.4.2 {одна стрілка). В цьому разі вони повинні повторюватись вздовж кривої на відстані, зазначеній в таблиці 16, залежно від радіуса кривої.

10.3.8 Знак 1.4.3 «Напрямок повороту» повинен установ­люватись на Т-подібних перехрестях і розгалуженнях доріг, якщо є небезпека їх проїзду транспортними засобами в пря­мому напрямку.

На Т-подібних перехрестях знак 1.4.3 слід установлюва­ти навпроти проїзду, який не має продовження, на розгалу­женнях доріг - безпосередньо за місцем, де розгалужуються проїзні частини доріг. Знак 1.4.3 повинен бути установлений на висоті від 1 до 1,5 м.

10.3.9 В місцях проведення дорожніх робіт допускається застосовувати знаки 1.4.1-1.4.3 для додаткового зазначення напрямку об'їзду ділянки, що ремонтується. Знаки в цьому разі повинні розташовуватись на огороджувальних бар'єрах.

10.3.10 Знаки 1.5.1-1.5.3 «Звуження дороги» повинні уста­новлюватись поза населеними пунктами перед ділянками доріг, де ширина проїзної частини зменшується більше ніж на 0,5 м, а в населених пунктах - перед ділянками доріг, де ши­рина проїзної частини зменшується на одну смугу або більше. Поза населеними пунктами знак повинен установлюватись та­кож перед мостами, шляхопроводами, естакадами і тунеля­ми, якщо ширина проїзної частини в межах штучної споруди дорівнює або менша ніж на підходах до неї, а в населених пун­ктах - якщо ширина проїзної частини в межах штучної спору­ди менша, ніж на підходах до неї. Знак 1.5.2 не повинен уста­новлюватись у місцях закінчення смуги розгону і додаткової смути на підйомі.

10.3.11 Знаки 1.6 «Крутий підйом» і 1.7 «Крутий спуск» необхідно установлювати відповідно перед підйомом або спу­ском, якщо довжина ділянки дороги на схилі за відповідної ве­личини схилу більша, ніж зазначено в таблиці 17.

У тому разі, якщо підйоми та спуски ідуть один за од­ним, знаки 1.6 і 1.7 (без таблички 7.1.1) допускається уста­новлювати в безпосередній близькості перед початком підйому або спуску.

Якщо ділянку підйому або спуску неможливо проглянути на всьому її протязі або її довжина перевищує 0,5 км, то із зна­ком 1.6 або 1.7 потрібно застосовувати табличку 7.2.1.

10.3.12 Знак 1.8 «Виїзд на набережну або берег» повинен установлюватись перед ділянками доріг, що виходять на на­бережну або берег будь-якого водоймища. Знак 1.8 повинен установлюватись незалежно від наявності дорожнього огород­ження.

10.3.13 Знак 1.9 «Тунель» повинен установлюватись перед тунелями, в яких відсутнє штучне освітлення, або на під'їздах до них звужена проїзна частина, а також перед тунелями, в'їзні портали яких через рельєф місцевості видно з відстані меншої ніж 150 м.

Якщо при в'їзді в тунель не видно його протилежного кінця, із знаком 1.9 потрібно застосовувати табличку 7.2.1.

10.3.14 Знак 1.10 «Нерівна дорога» повинен установлю­ватись перед ділянками доріг, що мають нерівності проїзної частини (хвилястість), напливи, випини, величина яких перевищує значення допустимі згідно з ДСТУ 3587.

10.3.15 Знак 1.11 «Пагорб» повинен установлюватись у разі наявності на ділянках доріг горбів, «горбатих» мостів чи неплавних стиковань конструкцій мостів, а також перед штуч­но створеними підвищеннями проїзної частини в місцях, де необхідно примусово зменшити швидкість руху.

10.3.16 Знак 1.12 «Вибоїна» повинен установлюватись у разі наявності на ділянках доріг вибоїн, просідань дорожньо­го покриття, величина яких перевищує значення допустимі

згідно з ДСТУ 3587.

10.3.17 Знак 1.13 «Слизька дорога» повинен установлюва­тись перед ділянками доріг, на яких коефіцієнт зчеплення шин із вологим покриттям проїзної частини менший допустимо­го згідно з ДСТУ 3587. Знак 1.13 використовують з табличкою 7.13, а на ділянках доріг із ожеледицею - з табличкою 7.12.

10.3.18 Знак 1.14 «Викидання кам'яних матеріалів» повинен установлюватись перед ділянками доріг, на яких можливе вики­дання гравію, щебеню тощо з-під коліс транспортних засобів.

10.3.19 Знак 1.15 «Небезпечне узбіччя» повинен установ­люватись перед ділянками з небезпечним узбіччям (ремонтні роботи, можливість зруйнування узбіччя під впливом при­родних явищ тощо).

10.3.20 Знак 1.16 «Падіння каміння» повинен установлю­ватись перед ділянками дороги, на яких можливі обвали, зсу­ви, снігові лавини та каменепади.

10.3.21 Знак 1.17 «Боковий вітер» повинен установлюва­тись перед ділянками доріг, що проходять через гірські пере­вали, високі насипи, мости, шляхопроводи, вздовж урвищ та річок тощо, на яких можливий сильний боковий вітер, або йо­го раптові пориви.

10.3.22 Знак 1.18 «Низьколітаючі літаки» повинен установлю­ватись перед ділянками доріг, що проходять поблизу аеродромів, над якими літаки або вертольоти пролітають на невеликій висоті.

10.3.23 Знак 1.19 «Перехрещення з рухом по колу» пови­нен установлюватись поза населеними пунктами перед кож­ним перехрестям, на якому установлені знаки 4.10, у населе­них пунктах - перед перехрестями, відстань видимості яких становить менше ніж 50 м, а також перед кожним перехре­стям, на якому відсутнє стаціонарне освітлення.

10.3.24 Знак 1.20 «Перехрещення з трамвайною колією» повинен установлюватись перед перехрещенням дороги з трамвайними коліями поза перехрестям, а також перед пере­хрестями (площами), через які проходять трамвайні колії, як­що відстань видимості колій менша ніж 50 м.

Якщо автомобільна дорога проходить паралельно трам­вайним коліям на відстані менше ніж 50 м, то знак 1.20 з та­бличкою 7.1.3 або 7.1.4 повинен бути установлений перед пе­рехрещенням з дорогою, що веде в бік трамвайних колій, на відстані 50 м від перехрещення.

10.3.25 Знак 1.21 «Перехрещення рівнозначних доріг» повинен установлюватись перед перехрещенням рівних за значенням доріг, де трикутник видимості на перехресті не відповідає вимогам за значеним в ДСТУ 3587.

Знак 1.21 повинен установлюватись також перед перехре­стям, на якому треба скасувати черговість проїзду, установле­ну раніше за допомогою знаків пріоритету чи знаками 1.22-1.23.4.

10.3.26 Знаки 1.22 «Перехрещення з другорядною доро­гою», 1.23.1-1.23.4 «Прилягання другорядної дороги» повинні застосовуватись поза населеними пунктами на дорогах, позна­чених знаком 2.3 для попередження водіїв про перехрещення з другорядною дорогою або про її прилягання.

На знаках 1.23.1-1.23.4 зображення доріг, що прилягають, повинно відповідати реальній конфігурації перехрестя.

Знаки 1.23.3 і 1.23.4 повинні застосовуватись у тому разі, коли відстань між місцями прилягання другорядних доріг менша ніж 50 м у населених пунктах і 100 м поза населеними пунктами.

Допускається не установлювати знаки 1.23.1, 1.23.2 перед з'їздами з перехрещень доріг у різних рівнях.

Знаки 1.22-1.23.4 допускається застосовувати для по­значання окремих перехресть, на яких необхідно установити черговість проїзду, яка б відрізнялась від черговості проїзду перехрестя рівнозначних доріг. Якщо на такому перехресті головна дорога змінює напрямок, то на головній дорозі перед перехрестям повинен бути установлений знак 2.3 з таблич­кою 7.8.

10.3.27 Знак 1.24 «Світлофорне регулювання» повинен установлюватись поза населеними пунктами перед кожним перехрестям, пішохідним переходом або ділянкою дороги, рух на яких регулює світлофор, у населених пунктах - якщо відстань видимості сигналів світлофора становить менше ніж 100 м, а також перед першим після в'їзду до населеного пункту перехрестям або пішохідним переходом із світлофорним регу­люванням.

10.3.28 Знак 1.25 «Розвідний міст» повинен установлюва­тись перед усіма розвідними мостами.

10.3.29 Знак 1.26 «Двосторонній рух» повинен уста­новлюватись перед ділянкою дороги (проїзної части­ни) з двостороннім рухом, якщо перед нею була ділянка з одностороннім рухом. Знак 1.26 повинен застосовуватись не­залежно від застосування знака 5.6.

Знак 1.26 не повинен застосовуватись, якщо дорога по­значена знаком 5.5, закінчується на Т-подібному перехресті, перехресті з рухом по колу або площі.

10.3.30 Знаки 1.27 «Залізничний переїзд із шлагбаумом» і 1.28 «Залізничний переїзд без шлагбаума» повинні установлю­ватись перед усіма залізничними переїздами: 1.27 - перед об­ладнаним шлагбаумом; 1.28 - перед необладнаним шлагбаумом.

Знаки 1.27 і 1.28 повинні дублюватись на дорогах з трьо­ма і більше смугами для руху в обох напрямках, а також на до­рогах з однією або двома смугами для руху в обох напрямках, якщо відстань видимості переїзду поза населеними пунктами менша ніж 300 м, а в населених пунктах - менша ніж 100 м.

Якщо автомобільна дорога перетинає переїзди, відстань між якими становить менше ніж 50 м, знаки 1.27 і 1.28 повинні установлюватись тільки перед першим переїздом, а в інших випадках - перед кожним переїздом.

Якщо автомобільна дорога проходить паралельно залізничній колії на відстані від 20 до 50 м, то на дорозі, що перетинає їх, потрібно додатково установлювати знак 1.27 або 1.28 з табличкою 7.1.1.

Якщо відстань між залізничною колією і дорогою стано­вить менше ніж 20 м, то знаки 1.27 і 1.28 з табличкою 7.1.3 або 7.1.4 повинні бути установлені на відстані не меншій ніж 50 м перед перехрещенням з дорогою, яка веде в бік переїзду.

10.3.31 Знаки 1.29 «Одноколійна залізниця» і 1.30 «Багатоколійна залізниця» повинні установлюватись пе­ред усіма залізничними переїздами без шлагбаума через залізницю відповідно з однією або з двома і більше коліями. У разі наявності на переїзді світлофорної сигналізації знаки 1.29 і 1.30 повинні установлюватись на одній опорі із світлофором, а у разі її відсутності - на відстані не меншій ніж 20 м від

найближчої рейки.

10.3.32 Знаки 1.31.1-1.31.6 «Наближення до залізничного переїзду» повинні установлюватись поза населеними пункта­ми перед кожним переїздом.

Знаки 1.31.1-1.31.3 повинні установлюватись праворуч від дороги, а знаки 1.31.4-1.31.6 - ліворуч. Знаки 1.31.1 і 1.31.4 повинні установлюватись з першим (основним та дублюючим) по ходу руху знаком 1.27 або 1.23, знаки 1.31.3 і 1.31.6 - з дру­гим знаком 1.27 або 1.28, а знаки 1.31.2 і 1.31.5 - самостійно, на однаковій відстані між першим і другим знаком 1.27 або 1.28.

Знаки 1.31.1, 1.31.3, 1.31.4 і 1.31.6 повинні розташову­ватись під знаком 1.27 або 1.28, установленим на висоті відповідно до п. 10.2.9 даного стандарту. Знаки 1.31,2 і 1.31.5 повинні установлюватись на висоті, що дорівнює висоті вста­новлювання знаків 1.31.1,1.31.3,1.31.4 і 1.31.6.

10.3.33 Знак 1.32 «Пішохідний перехід» поза населеними пунктами повинен установлюватись перед усіма позначеними знаками 5.35.1, 5.35.2 і (або) розміткою 1.14 нерегульованими пішохідними переходами, а в населених пунктах - перед пере­ходами, відстань видимості яких менша ніж 150 м.

Знак 1.32 допускається не установлювати перед пішохідними переходами, розміщеними на перехрестях.

10.3.34 Знак 1.33 «Діти» повинен установлюватись перед ділянками доріг, на які є вихід з території дитячих закладів (дошкільних закладів, шкіл, дитячих таборів тощо), що приля­гають безпосередньо до даної дороги.

Знак 1.33 повинен повторюватись. Перший знак пови­нен бути установлений на відстані 100 м, а другий - не меншій ніж 50 м від початку небезпечної ділянки. З повторним зна­ком повинна застосовуватись табличка 7.2.1, на якій зазнача­ють довжину ділянки дороги, що прилягає безпосередньо до території дитячого закладу.

10.3.35 Знак 1.34 «Виїзд велосипедистів» повинен установ­люватись поза перехрестями перед перехрещеннями з велоси­педною доріжкою, позначеною знаками 4.12, 4.14, а також на ділянці дороги де можлива раптова поява велосипедистів та їх рух через проїзну частину.

10.3.36 Знак 1.35 «Перегін худоби» повинен установлю­ватись перед ділянками доріг, що пролягають вздовж ферм, відкритих загонів, пасовищ, де худоба може вийти на проїзну частину дороги, та перед місцями, де переганяють худобу до­рогою.

10.3.37 Знак 1.36 «Дикі тварини» повинен установлю­ватись перед ділянками доріг що пролягають територією заповідників, мисливських господарств, лісових масивів тощо, якщо на них можлива поява диких тварин, і застосовуватись з табличкою 7.2.1.

10.3.38 Знак 1.37 «Дорожні роботи» повинен установ­люватись перед місцями проведення будь-яких видів робіт на дорозі. За умов, коли знак неможливо установити згідно з вимогами, викладеними в пп. 10.3.2, 10.3.4, допускається установлювати другий знак 1.37 безпосередньо біля почат­ку ділянки проведення робіт, при цьому за початок ділянки потрібно вважати перший за ходом руху напрямний або ого-роджувальний пристрій. У разі проведення короткостроко­вих робіт, пов'язаних з профілактичним оглядом колодязів підземних інженерних мереж або прибиранням проїзної частини, допускається установлювати один знак 1.37 на пересувній опорі на відстані 10-15 м від місця проведення робіт.

На дорогах, що мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, знак 1.37 повинен застосовуватись разом із знаками 4.7, 4.8, які використовуються для позначення лінії відхилення траєкторії руху транспортних засобів у місцях проведення ремонтних робіт, знаками 5.24.1, 5.24.2 - на доро­гах, що мають розділювальну смугу, і установлюватись згідно з вимогами пп. 10.3.2 і 10.3.4.

Якщо перед ділянкою дороги, де проводяться дорожні ро­боти, застосовано й інші знаки, то знак 1.37 повинен установ­люватись першим за ходом руху, окрім випадку, коли поза на­селеними пунктами застосовано знак 5.56.

10.3.39 Знаки 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37, 1.38 - тимчасові і їх установлюють на час, необхідний для проведення відповідних робіт на дорозі, і повинні мати лише жовте тло.

10.3.40 Знак 1.38 «Затори в дорожньому русі» пови­нен установлюватись у місцях з недостатньою пропускною спроможністю проїзної частини, де найбільш вірогідне ви­никнення заторів внаслідок проведення дорожніх робіт або недостатньої пропускної спроможності дороги. Знак 1.38 може застосовуватись з табличками 7.4.1-7.4.7.

10.3.41 Знак 1.39 «Інша небезпека (аварійно небезпеч­на ділянка)» повинен установлюватись перед небезпечни­ми ділянками доріг у місцях, де ширина проїзної частини, радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам Державних будівельних норм (ДБН), а також перед місцем або ділянкою концентрації ДТП, визначених у встановленому порядку.

10.4 Знаки пріоритету

10.4.1 Знаки пріоритету застосовуються для зазначання черговості проїзду перехресть, перехрещень окремих проїзних частин, а також вузьких ділянок доріг.

10.4.2 Знак 2.1 «Дати дорогу» повинен установлюватись безпосередньо перед виїздом на дорогу, по якій знаками 2.3 або 1.22, 1.23.1-1.23.4 надано переважне право проїзду даного перехрестя, а також на початку смути розгону.

Якщо у місцях виїзду на дорогу, на якій транспортні за­соби користуються переважним правом проїзду перехрестя, є смуга розгону, то знак 2.1 повинен установлюватись перед по­чатком цієї смуги.