Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до пра­вових наслідків, які настають у разі смерті.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужу­вати протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкрит­тям спадщини.

Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження.

Оскільки визнання фізичної особи такою, що померла, грунтується на презумпції смерті цієї особи, правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті (ст. 47 ЦК). Це означає, що після оголо­шення фізичної особи такою, що померла, відкривається спадщина (ст. 1220 ЦК), утриман­цям призначається пенсія, шлюб припиняється (ст. 104 СК).


Акти цивільного стану.

Актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною осо­бою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків.

Актами цивільного стану є народження фізичної особи, встановлення її похо­дження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення від­повідного віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної дієздат­ності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, позбав­лення та поновлення батьківських прав, зміна імені, інвалідність, смерть тощо. Реєстрація актів цивільного стану провадиться відповідно до закону.

Акти цивільного стану визначаються у ст. 49 ЦК як події та дії, що нерозривно пов'я­зані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її мож­ливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків.

До таких подій і дій ЦК, зокрема, відносить народження фізичної особи, встановлен­ня її походження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної дієздатнос­ті, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, зміна імені, інва­лідність, смерть тощо.

Деякі акти цивільного стану підлягають державній реєстрації. Це стосується наро­дження фізичної особи та її походження, громадянство, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть. На відміну від загального переліку актів цивільного стану перелік тих актів, що підлягають державній реєстрації, виглядає як вичерпний.

Державна реєстрація актів цивільного стану провадиться територіальними органами РАЦС, утвореними органами виконавчої влади. Акти цивільного стану стосовно громадян України, що проживають за кордоном, реєструються консульськими установами України. Координація діяльності по державній реєстрації актів цивільного стану здійснюється Мі­ністерством юстиції України.

Державна реєстрація актів цивільного стану здійснюється шляхом виконання двох ідентичних екземплярів на бланку відповідної форми, куди включаються необхідні відо­мості про громадянина і про сам акт цивільного стану. На підставі вчиненого запису громадянам видається на руки посвідчення — документ, що засвідчує факт державної реєстрації акта цивільного стану. Бланки посвідчень є документами строгої звітності; кожен такий бланк має серію і номер. Перші екземпляри актових книг зберігаються в органах РАЦС за місцем їхнього вчинення, другі — в органі виконавчої влади, у компе­тенцію якого входить організація діяльності по державній реєстрації актів цивільного стану у даному регіоні.

Для вчинення запису акта цивільного стану громадянами мають бути надані документи, що є підставою для державної реєстрації цього акта, а також документ, що посвідчує особу заявника.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.