Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правоздатність юридичної особи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду.

3. Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

4. Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 

 

39.Дієздатність юридичної особи.Дієздатність юридичної особи — це її здатність набувати власними діями цивільні права і брати на себе цивільні обов'язки.Дієздатність юридична особа реалізує через свої органи, які діють відповідно до закону, інших правових актів і установчих документів.Склад і перелік органів юридичної особи, компетенція кожного з цих органів, порядок їх утворення, визначаються для різних видів юридичних осіб ЦК і відповідним цивільним законодавством.Органи юридичної особи формують і виражають її волю, тому саме через ці органи, за їх допомогою юридична особа здобуває цивільні права і набуває цивільних обов'язків. Разом з тим, особами, які реалізують дієздатність юридичної особи, можуть бути відповідно до ч. 2 ст. 92 ЦК інші суб'єкти, які є її учасниками. Юридична особа бере участь в цивільному обігу через своїх працівників, діями яких вона не тільки здійснює свої права і виконує обов'язки, але також набуває і припиняє їх. Дії цих працівників вважаються згідно з законом діями самої юридичної особи.Цивільна дієздатність юридичної особи1. Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закон. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом. 2. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. 3. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.4. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо представництва.

 

40.Індивідуалізація юридичної особиКожна юридична особа повинна мати своє місцезнаходження та найменування, що дає можливість відокремити її від усіх інших організацій.Місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації. Що ж стосується конкретної адреси місцезнаходження, то це місцезнаходження (розміщення) її постійно діючого керівного органу (правління, дирекції тощо). Місцезнаходження зазначається в установчих документах юридичної особи.Найменування юридичної особи повинно містити вказівку на її ор-ганізаційно-правову форму, а окремих юридичних осіб — також на ха-рактер їх діяльності. банки - це установи, функцією яких є кредитування суб єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій; касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та Інших банківських операцій. Тому такі організації в своєму найменуванні обов язково використовують термін «банк». Фірмове найменування (фірма) - це назва комерційної організації Фірмове найменування повинно містити організаційно-правову форму юридичної особи (підприємство, кооператив), предмет діяльності а акож вказівки, необхідні для відокремлення юридичних осіб одного виду (спеціальне найменування). Не дозволяється включати в фіп-му позначення, які можуть ввести в оману.Юридична особа може вибрати будь-яке фірмове найменування за умови, що воно не використовується кимось іншимРахунки юридичної особи .Печатка юридичної особи.Печатка юридичної особи є одним з засобів її індивідуалізації. Печатка юридичної особи також відіграє помітну роль у документообігу, оскільки її існування на документі підтверджує, що він був емітований цією організацією. Зазвичай в документообігу необхідним, крім печатки юридичної особи, є підпис тієї особи, що діє (за законом, статутними документами чи довіреністю) від імені організації. Слід підкреслити, що виділяються два види печаток: гербові які видаються особам публічного права та державним підприємствам і установам та номерні, що видаються юридичним собам приватного права. Деякі юридичні особи (брокерські контори) можуть мати декілька печаток

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.