Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Поняття і види установ і органів, що виконують покарання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЦИКЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

КУРС МІЖНАРОДНА ПЕНОЛОГІЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника коледжу

З навчальної роботи – начальник

навчального відділу, к.п.н., доцент,

Полковник внутрішньої служби

С.О. Чебоненко

Лютого 2012 р.

Методичні рекомендації

Для проведення самостійної роботи курсантів 4-го курсу

з дисципліни «Міжнародна пенологія»

На період проведення обмежувальних карантинних заходів

У період з 24 лютого 2012 р. по 10 березня 2012 р.

Чернігів – 2012

«Загальна характеристика сучасних пенітенціарних систем Росії та Швеції.»

Література.

1. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии) Учебное пособие/ — М.: Интер, , 2005. - 234 с.

2. Нерсесян А.А. Вопросы наказуемости в уголовном праве ФРГ и США. — М.: Наука, 1992. - 246 с.

3. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. Общая часть. — М.: Юрид. лит., 1991. — 288 с.

4. О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, В.Б. Василець “Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини.” Навчальний посібник. – К.: Юринком Інтер, 2000.

5. О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, В.Б. Василець та інші “Кримінально-виконавче право України” Навчальний посібник. – К.: Юринком Інтер, 2002.

6. Серебренникова А.В. Имущественный штраф как вид наказания по УК Германии // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1996. № 1. С.59—64.

7. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. — М.: Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003. - 576 с.

8. Уголовное право зарубежных государств.— М., 1975. Вып. 4.

9. Права человека и пенитенциарные учреждения. Учебное пособие по правам человека для персонала пенитенциарных учреждений. – Женева: Изд. ООН, 2000. - 234 с.

10. Подход к управлению тюрьмой с позиции человека. Пособие для тюремного персонала / Эндрю Койл. – Лондон: Издание Международного центра тюремных исследований, 2003. - 156 с.

11. Уголовно-исполнительное право. Учебник для юридических вузов. Издание 2. Под ред. Проф.. В.И. Селиверстова, М.: Юриспруденция, 2000.

12. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х.,, Яковець І.С. За заг. Ред.. Степанка А.Х. – Х..: ТОВ «Одіссей», 2005. – 560 с.

13. Пробація та служби пробації в країнах-кандидатах у члени ЄС / За ред.. Антона Ван Кальмтоута, Дженні Робертс, Сандри Віндінг. – К.: Атіка, 2005. – 448 с.

Вступ:

Сучасні країни характеризуються, перш за все, як спільними тенденціями в розвитку пенітенціарних систем, так і деякими особливостями, що зумовлені, насамперед, національними характеристиками цих країн.

При вивченні цієї теми слід розглянути як досвід, так і основні характеристики пенітенціарних систем тих країн, які досягли значного успіху в їх реформуванні, так і країн, з якими Україна має багато спільного як в рамках історичного розвитку, так і в справі національного будівництва правової держави.

У 1997 р. відбулися значні реформи російського законодавства в боротьбі зі злочинністю. 1 січня 1997 р. вступив у дію Кримінальний кодекс Російської Федерації, що істотно змінив, у порівнянні з раніше діючим КК РСФСР, систему покарань і інших заходів кримінально-правового впливу, порядок їх застосування, а також підстави і порядок звільнення від покарання. Ці положення одержали подальший розвиток у Кримінально-виконавчому кодексі Російської Федерації, введеному в дію 1 липня 1997 р.

1. Поняття, мета і система покарань за кримінальним законодавством Росії.

Поняття і види установ і органів, що виконують покарання

У 1997 р. відбулися значні реформи російського законодавства в боротьбі зі злочинністю. 1 січня 1997 р. вступив у дію Кримінальний кодекс Російської Федерації, що істотно змінив, у порівнянні з раніше діючим КК РСФСР, систему покарань і інших заходів кримінально-правового впливу, порядок їх застосування, а також підстави і порядок звільнення від покарання. Ці положення одержали подальший розвиток у Кримінально-виконавчому кодексі Російської Федерації, введеному в дію 1 липня 1997 р.

Новий КВК РФ не тільки усунув цілий ряд пробілів і недоліків, властивих попередньому Виправно-трудовому кодексу РСФСР 1970 р., але й у цілому значно розширив сферу законодавчого регулювання виконання кримінальних покарань, підвищив її якісний рівень. Докладніше про це мова йтиме нижче, але можна як приклад згадати про тім, що вперше в єдиному кодифікованому законі урегульовані питання виконання і відбування усіх видів покарання й інших кримінально-виконавчих заходів. закріплені принципи, джерела кримінально-виконавчого законодавства, передбачена окрема глава про правове положення засуджених тощо. У свою чергу це зажадало внесення відповідних коректив у нормативні правові акти з питань виконання покарань. Тільки в 1997 р. затверджені нові Правила внутрішнього розпорядку виправних установ, Положення про дисциплінарну військову частину. Положення про кримінально-виконавчі інспекції, Зразкове положення про піклувальну раду виховної колонії й ін.

Виконання покарань і інших заходів кримінально-правового впливу здійснюється в процесі відповідної діяльності уповноважених на те суб'єктів. У ст. 16 КВК РФ вони позначені як «установи і органи, що виконують покарання».

Установами та органами виконання покарань у Росії є: кримінально-виконавчі інспекції, дисциплінарні військові частини й установи кримінально-виконавчої системи: виправні центри, арештні будинки, виправні установи, слідчі ізолятори.

Слідчі ізолятори можна віднести до числа установ, що виконують покарання, лише з деякою натяжкою, оскільки вони призначені для утримання підозрюваних і звинувачуваних, у відношенні яких як захід попередження, застосоване утримання під вартою. Разом з тим на підставі норм КВК РФ слідчі ізолятори можуть виконувати покарання у виді позбавлення волі у відношенні визначеної категорії засуджених, залишених там для виконання робіт з господарського обслуговування, а також здійснювати вироки до страти. З урахуванням цієї обставини Федеральним законом від 21 липня 1993 р. «Про установи й органи, що виконують кримінальні покарання у виді позбавлення волі» дані установи включені в кримінально-виконавчу систему. Інші організації, названі в ст. 16 КВК РФ, відносяться до числа органів, що виконують покарання.

У вищезгаданій статті закону зазначені лише такі установи й органи, що безпосередньо виконують покарання й інші заходи кримінально-правового впливу. Оскільки вони визначені в загальній формі, вірніше говорити про види установ і органів, що виконують покарання. Такими є: суд, що знаходиться за місцем винесення вироку, за місцем перебування майна чи за місцем роботи засудженого, відносно якого виконується покарання у виді штрафу, конфіскації майна, позбавлення спеціального, військового чи почесного звання, класного чина і державних нагород; кримінально-виконавча інспекція Мінюсту Росії, що здійснює:

· виконання покарань у виді обов'язкових робіт, позбавлення права займати визначені посади чи займатися визначеною діяльністю виправних робіт;

· контроль за поводженням умовно засуджених, засуджених вагітних жінок і жінок, що мають малолітніх дітей, яким судом відстрочене відбування покарання;

командування військових частин, установ, органів і військових формувань, що виконують покарання у виді обмеження по військовій службі, а також здійснюють контроль за поводженням умовно засуджених військовослужбовців; командування гарнізонних гауптвахт для засуджених військовослужбовців чи командування відповідних відділень гарнізонних гауптвахт, що виконують покарання у виді арешту у відношенні засуджених військовослужбовців; дисциплінарна військова частина, що виконує покарання у виді утримання в дисциплінарній військовій частині засуджених військовослужбовців, а також призначене їм додаткове покарання у виді позбавлення права займати визначені посади чи займатися визначеною діяльністю; установи кримінально-виконавчої системи (виправні центри, арештні будинки, виправні установи), що виконують покарання у виді обмеження волі, арешту, позбавлення волі і, у випадках, передбачених законом, — додаткове покарання у виді позбавлення права займати визначені посади чи займатися визначеною діяльністю; адміністрація організацій різних форм власності за місцем роботи засудженого до покарання у виді позбавлення права займати визначені посади чи займатися визначеною діяльністю; орган, правомочний відповідно до закону анулювати дозвіл на заняття визначеною діяльністю, при засудженні особи до відповідного покарання; органи і посадові особи, уповноважені на позбавлення засудженого спеціального, військового чи почесного звання, класного чи чина державних нагород, а також зв'язаних з ними прав.

Крім перерахованих вище, норми КВК РФ, інші федеральні закони і нормативні правові акти допускають можливість участі й інших органів, колективів, суспільних об'єднань, громадян у виконанні покарань, виправленні засуджених. Але вони виконують лише допоміжні функції і не можуть бути віднесені до числа установ і органів, що виконують покарання.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.