Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальні вказівки та вимоги щодо оформлення графічних робіт…………………………………….………………….……………….…….6

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Д. Ю. КАЛИНА, І. А. МАЛЯКОВА, М. М. ЯЦИНА

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

(ЧАСТИНА І)

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

КРЕМЕНЧУК 2011

Калина Д. Ю., Малякова І. А., Яцина М. М. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка : навч. Посібник (частина І) / І. А. Малякова, Д. Ю Калина, М. М. Яцина. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2011. 139 с.

Даний навчальний посібник призначений для підготовки фахівців за напрямами: 6.050503 - ”Машинобудування”, 6.070106 - ”Автомобільний транспорт”, 6.050502 - ”Інженерна механіка”, 6.050701 – ”Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 – ”Електромеханіка”, 6.050202 - ”Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології”, 6.050902 – ”Радіоелектронні апарати” денної та заочної форм навчання. У першій частині розглядається розділ “Нарисна геометрія” та теми “Геометричне креслення”, “Проекційне креслення”. За даними темами викладено теоретичні довідки, надано приклади розв’язання типових задач, подано методичні рекомендації щодо виконання графічних робіт, а також наведено приклади виконання графічних завдань.

 

Укладачі: старш. викладач Д. Ю. Калина, старш. викладач І. А. Малякова, асист. М.М. Яцина

 

Рецензенти д.т.н., професор А. К. Коврижин,

к.т.н., доцент В. Л. Мартинов

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

 

Протокол № ____ від “____” _________ ____2011 року

 

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С. А. Сергієнко

ЗМІСТ

Вступ……………………………….…………………………………..……….…….4

Загальні вказівки та вимоги щодо оформлення графічних робіт…………………………………….………………….……………….…….6

2 Знайомство зі стандартами єскд. геометричне креслення ...….………………8

3 Знайомство зі стандартами єскд. геометричне креслення ...…………………21

4 Позиційні задачі ..….………………………………………………………..….44

5 Перетворення комплексного креслення. Метричні задачі ………….……….55

6 Узагальнені позиційні задачі. Розгортка поверхонь ...…………………….…73

7 Взаємний переріз поверхонь ……………………………………………..……97

8 Аксонометричні проекції ……………………………………………...…...…114

9 Зображення в ортогональних проекціях: вигляди, розрізи, перерізи …...…126

Список літератури ..………………………………………………………………138

ВСТУП

Даний навчальний посібник призначений для підготовки фахівців за напрямами “Машинобудування ”, “Електромеханіка”, “Інженерна механіка”, “Автомобільний транспорт”, ”Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології”, “Радіоелектронні апарати”, “Електротехніка та електротехнології”. У першій частині розглядається розділ “Нарисна геометрія” та теми “Геометричне креслення”, “Проекційне креслення”. Теми “Зображення та позначення різьбових деталей і з’єднань”, “Ескізування”, “Виконання робочого креслення деталі”, “Виконання складального креслення” містить друга частина.

Узагальненість і різноманітність дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна графіка та комп’ютерна графіка”, з одного боку, та необхідність її викладання в обмеженому обсязі навчального часу, з другого боку, створили необхідність певного підходу до структури цього навчального посібника. У ньому викладено теоретичні відомості, надано приклади розв’язання типових задач, подано методичні рекомендації щодо виконання графічних робіт, а також наведено приклади виконання графічних завдань. У кінці кожного розділу з метою самоперевірки та закріплення матеріалу студентам пропонується дати відповіді на питання для самоперевірки та розв’язати задачі за даною темою (згідно з варіантами).

На основі багаторічного досвіду автори радять наступний порядок роботи:

1. Вивчити теорію відповідного розділу з підручника.

2. Прочитати короткі теоретичні відомості до відповідного розділу даного навчального посібника і відповісти на запропоновані питання для самоперевірки.

3. Самостійно виконати всі побудови прикладів, розв’язаних у даному розділі, дотримуючись тексту посібника.

4. Розв’язати задачі (згідно з варіантами), що входять до складу графічних робіт. При цьому слід враховувати, що для різних напрямів підготовки графічні роботи можуть містити різні задачі ( див. таблицю 1).

Матеріалу, який наведено в навчальному посібнику, достатньо, щоб розвинути просторове уявлення студентів, допомогти розібратися в тих чи інших поняттях даної дисципліни, закріпити знання з усіх розділів курсу, отримати навички в оформленні конструкторської документації згідно зі стандартами ЄСКД.

 

Таблиця 1

Шифр напряму підготовки Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Задача 7 Задача 8 Задача 9 Задача 10 Задача 11 Задача 12 Задача 13 Задача 14
6.050503 Аркуш 1 Аркуш 2 Аркуш 3 Аркуш 4   Аркуш 5   Аркуш 6 Аркуш 7 Аркуш 8 Аркуш 9
6.070106    
6.050502    
6.050701 Аркуш 3     Аркуш 4   Аркуш 5   Аркуш 7 Аркуш 8
6.050702        
6.050202        
6.050902                        

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.