Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Виконання штриховки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Графічне зображення матеріалів у перерізах наноситься за допомогою штриховки (ГОСТ 2.306-68). Штриховку виконують суцільними тонкими лініями під кутом 45º або до лінії контуру зображення, або до його осі, або до ліній рамки креслення. Якщо лінії штриховки, проведені під кутом 45º до ліній рамки креслення, є паралельними лініями контуру або основним лініям, потрібно замість 45º вибрати кут 30º або 60º.

Лінії штриховки можна наносити з нахилом як у правий, так і в лівий бік, але в один і той самий бік на всіх перерізах однієї деталі. Частота нанесення ліній штриховки повинна бути однаковою для всіх перерізів даної деталі та дорівнювати 1-10 мм. Вузькі та довгі площі перерізів (товщиною на кресленні від 2 до 4 мм) потрібно штрихувати повністю тільки на кінцях та біля контурів отворів, іншу площу перерізу – невеликими ділянками в декількох місцях.

Нанесення розмірів на кресленні

Правила нанесення розмірів установлюються ГОСТ 2.307-68. Для виконання графічної роботи № 1 потрібно знати наступне:

- розміри на кресленнях указують виносними лініями, розмірними лініями і розмірними числами;

- розмірну лінію з обох кінців обмежують стрілками (крім розмірної лінії радіуса);

- виносні лінії повинні виходити за кінці стрілок розмірної лінії на 1 – 5 мм;

- розмірні та виносні лінії виконують суцільними тонкими лініями;

- по можливості розмірні лінії потрібно наносити поза контуром зображення;

- відстань між паралельними розмірними лініями повинна бути не менше
7 мм, між розмірною лінією та лінією контуру – не менше 10 мм.

 

Побудова нахилу та конусності

Нахил прямої ВС відносно АВ показано на рис. 2.3. Перед розмірним числом, яке визначає нахил, наносять знак нахилу, гострий кут якого направлений у бік нахилу. Знак і величину нахилу вказують на полочці лінії-виноски, яка закінчується стрілкою.

Нахил може бути заданий відношенням значень h і L (наприклад, при h=1, L=10, відношення – 1:10), десятковим дробом (0,1), у відсотках (10%), значенням кута нахилу.

Рисунок 2.3

Конусність - це відношення різниці діаметрів основ конуса до відстані між ними (рис. 2.4).

Перед розмірним числом, що характеризує конусність, наносять знак конусності, вершина якого направлена в бік вершини конуса. Конусність може бути задана відношенням значень (D-d):L (наприклад, 1:5), десятковим дробом (0,2), у відсотках (70%), значенням кута. Графічне зображення конусності показано на рис. 2.4.

Рисунок 2.4

Побудова спряжень

Побудова спряжень між двома лініями, від прямої лінії до кола і від одної дуги до другої за допомогою деякої дуги включає три елементи побудови: центр дуги спряження, точку спряження, радіус дуги спряження. Задається один з цих елементів (наприклад, радіус), інші елементи одержують за допомогою побудови. На рис. 2.5 задано радіус спряження R, знайдено центр О2 дуги і точки А1 і А2 спряження. Для цього паралельно заданій прямій проведена пряма на відстані R і дуга, радіус якої R+R2. Шуканий центр О2 дуги R знаходиться в точці перетину прямої з проведеною дугою. Точки спряження знаходяться на перетині перпендикуляра, проведеного з центра на пряму, і на лінії, яка з’єднує центри кола і дуги спряження.

Рисунок 2.5 Рисунок 2.6

У прикладі на рисунку 2.6 відомий радіус R спряження двох дуг, знайдені центр О і точки А1 і А2 спряження. Шуканий центр дуги спряження знаходиться в перетині дуг, радіуси яких дорівнюють R плюс радіуси R1 і R2 кіл, які спрягаються.

Питання і завдання для самоперевірки

1. Що називають форматом? Чим відрізняється основний формат від додаткового?

2. Як проводять рамку креслення?

3. Де розміщують основний напис та графу 26? Які їхні розміри?

4. Назвати основні типи ліній, які застосовують під час виконання креслень, а також співвідношення їхніх товщин.

5. У яких межах можна вибирати довжину штрихів для штрихової та штрихпунктирної ліній?

6. Що таке масштаб зображення? Які масштаби рекомендує ГОСТ 2.302-68?

7. Які розміри та типи шрифтів застосовують у машинобудівному кресленні?

8. Які загальні правила виконання штриховки на кресленнях?

9. Як виконують штриховку двох суміжних деталей?

10. Як проводять розмірні та виносні лінії для прямолінійного відрізка, кола, дуги, кута?

11. На якій мінімальній відстані проводять розмірну лінію від контуру? Від паралельної розмірної лінії?

12. Як записують розмірні числа при різних нахилах розмірних ліній для
лінійних розмірів, для кутових розмірів?

13. Як виконують розмірні лінії та наносять розмірні числа, якщо не вистачає місця для стрілок та чисел?

14. Які правила нанесення розмірів конусності та нахилу?

15. Що називають спряженням? Які його основні елементи?

Задача1.Виконати креслення деталей:

− переріз профіля прокату;

− валік;

− плоский контур.

Варіанти завдань узяти з таблиць 2 і 3, та з рисунків 2.7 і 2.8. Приклад виконання та оформлення подано на рисунку 2.9

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.