Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальні відомості про аксонометричні проекції

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Під час виконання технічних креслень у ряді випадків виявляється необхідним поряд із зображенням предметів у прямокутних проекціях мати і наочні їх зображення. Це необхідно для забезпечення можливості більш повно виявити конструктивні рішення, закладені в зображенні предмета, правильно уявити положення його в просторі, оцінити пропорції його частин і розміри.

Наочні зображення на деяких кресленнях можуть застосовуватися і незалежно від прямокутних зображень, наприклад, при зображенні схем електропостачання і теплопостачання будинків і споруд.

Існують різні способи побудови наочних зображень. До них належать аксонометричні, афінні й векторні проекції, а також лінійна перспектива. У даному навчальному посібнику розглядаються тільки аксонометричні проекції

Побудова аксонометричних проекцій полягає в тому, що геометричну фіґуру разом з осями прямокутних координат, до яких ця фіґура належить у просторі, паралельними (прямокутним чи косокутним) способами проеціюють на вибрану площину проекцій. Таким чином, аксонометрична проекція – це проекція на одну площину. При цьому напрямок проеціюювання вибирають так, щоб воно не збігалося з жодною з координатних осей.

При побудові аксонометричних проекцій зображуваний предмет пов'язують з натуральною системою координат Oxyz. У цілому аксонометричне креслення складається з паралельної проекції предмета, доповненої зображенням координатних осей з натуральними масштабними відрізками по цих осях. Назва "аксонометрія" й утворилася від слів – аксон –вісь і метрео – вимірюю.

Утворення аксонометричної проекції розглянемо на прикладі побудови аксонометричної точки А, віднесеної до натуральної системи координат Oxyz (рис. 8.1). Натуральні координати точки А утворюються виміром відрізків координатної ламаної АА1АХО натуральним масштабом е. При паралельному проеціюванні за напрямком s на площині аксонометричних проекцій П¢ одержимо аксонометричну проекцію А¢ даної точки, аксонометричну проекцію А¢A¢1А¢ХО координатної ламаної та аксонометричну проекцію О¢x¢y¢z¢ натуральної системи координат, на осях якої будуть знаходитися одиничні аксонометричні масштабні відрізки X , e¢Y , e¢Z .

Аксонометрична проекція А¢1 горизонтальної проекції точки А (первинної) називається вторинною проекцією точки А. Сукупність усіх цих проекцій і складає аксонометрію точки А.

Рис. 8.1

На аксонометричному кресленні вторинна й аксонометрична проекції предмета забезпечують метричну визначеність і зворотність однокартинного зображення.

В аксонометричних проекціях зберігаються всі властивості паралельних проекцій.

На практиці виміри вздовж аксонометричних осей виконують в однакових одиницях – міліметрах, тому одиничні натуральні масштабні відрізки та їх аксонометрію на кресленнях не вказують.

Коефіцієнти спотворення по осях в аксонометрії визначають відношенням аксонометричних координатних відрізків до їх натуральної величини при однакових одиницях виміру.

Натуральні коефіцієнти спотворення позначають:

по осі х: u = O¢А1X/OAX; по осі y: v = A¢XA¢1/AXA1; по осі z: w = A¢1А¢/A1A

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.