Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Фронтальне опитування

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Урок № 49

І. Я. Ф ранко. «Легенда про вічне життя».

Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе» —

віра в майбутнє своєї нації

Мета: ознайомити учнів із філософською і громадянською

поезією І. Франка, пояснити використання біблій-

них мотивів і образів, умовність художнього світу

легенд і притч у збірці; розвивати зв’язне мовлення

учнів, уміння висловлювати власні роздуми; вихо-

вувати повагу до творчості І. Франка.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: збірки поезій І. Франка.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Мотивація навчальної діяльності.

Оголошення теми, мети уроку

ІІІ . Актуалізація опорних знань

Літературна гра «Найуважніший читач»

З якої поезії уривок:

«…Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,

Як я люблю тебе без тями,

Як мучусь довгими ночами»

(«Чого являєшся мені у сні?»)

«Неси ж мене, коню, по чистому полю,

Як вихор, що тутка гуляє».

(«Безмежнеє поле в сніжному завою»)

«Чом твої очі сяють тим чарам,

Що то запалює серце пожаром»

(«Ой ти, дівчино, з горіха зерня»)

ІV. Перевірка домашнього завдання

1. Аналіз поезії «Чого являєшся мені у сні?»

2. Виразне читання напам’ять вірша «Чого являєшся мені у сні?»

3. Виразне читання поезій зі збірки «Зів’яле листя»

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Вступне слово

Біблійні мотиви у творчості І. Франка

Протягом багатьох століть у бездержавній українській куль-

турі Біблія давала той ідеал і духовну підтримку, яких митці ча-

сом не знаходили в реальному житті. І справа не лише в тому, що

деякі біблійні сюжети схожі з ситуацією, у якій перебувала Україна

протягом кількох останніх століть, а й у тому, що Святе Письмо

давало віру у свого Бога й у свій народ, його життєві сили. Воно

зміцнювало надію на те, що вихід з неволі знайдено, якщо слідувати

Божим заповідям. Біблія завжди служила джерелом мудрості щодо

покаяння, морального самовдосконалення й пізнання істини.

Важливу роль відігравала Біблія у становленні української

літератури. Письменники запозичували із Святого Письма теми,

ідеї, сюжети, образи, жанри.

Оригінальна інтерпретація ідей християнського гуманізму

в поезії І. Франка довгий час лишалася поза увагою дослідників.

Тим часом вагомий загальнолюдський зміст несуть такі твори,

як «Легенда про вічне життя», «Притча про приязнь» та інші.

За Євангельською канвою І. Франко виводить психологічні типи

своєї доби: митникам, фарисеям, духовним мерцям протиставлені

«Христові спадкоємці в царстві Духа», чиє серце, будучи тим доб-

рим ґрунтом, на який падає Слово Боже, дає щедрий врожай му-

дрості, добра, самозречення.

Подальшого розвитку мотиви християнських заповідей набу-

вають у збірках «Мій Ізмарагд», «Давнє і нове», «Semper tiro»

та ін. Мораль християнського праведника не суперечить тут мо-

ралі активного борця за соціальні зміни, адже ідеалом кожного

є дійова любов до ближнього.

Отже, біблійні мотиви, легенди, до яких звертався І. Франко,

не були випадковими, або просто використані, як це стверджували

критики, щоб викрити нищівну політику церкви.

І. Франко, гармонійно поєднуючи міфи, апокрифи, біблійні

легенди із власним світобаченням, творчою уявою, непереверше-

ною поетичною майстерністю, створює оригінальні твори, суттєво

відмінні від джерел, з яких вони брали витоки. Вони різняться

не тільки розгортанням сюжету, змінюється й форма, зовсім ін-

шим стає духовне, моральне наповнення. Франко зміг втілити

в них найголовніші закони людського буття та взаємовідносин.

Головне значення Біблії він бачить у проповідуванні Любові.

2. Аналіз твору «Легенда про вічне життя»

До циклу «Легенди» збірки «Мій Ізмарагд» увійшла філософ-

ська «Легенда про вічне життя», у якій І. Франко розмірковує

борця «життя» — то борня», проте й у цій поезії автор зверта-

ється до теми нерозділеного кохання, зради, брехні («любов —

то брехня»).

«Побожний аскет», проживши весь вік у пустелі та заслу-

живши молитвами та постом прихильність богині, здобув свя-

щенний дар — золотистий горіх, що дарував вічне життя. Але

античний мудрець відмовляється від подарунка. Він віддає його

Олександру Македонському (356–323 рр. до н. е.), прозваному

за життя Великим. Закоханий у персіянку Роксану, цар віддає

священний горіх дівчині. Та вона кохає іншого — генерала Пто-

ломея. Проте й цей геніальний полководець не уявляє свого без-

смертя з вродливою Роксаною, зате готовий ділити його з кур-

тизанкою. Куртизанка ж приносить горіх безсмертя отруєному

Роксаною Олександру, адже кохає царя, але він знову відмовля-

ється від вічного життя й кидає горіх у вогонь.

«Легенда про вічне життя» І. Франка — це поетичний роздум

про смисл буття людини — для чого вона живе, що є для неї най-

цінніше. Чарівний горішок безсмертя отримували по черзі аскет,

цар, коханка царя, генерал, куртизанка. І кожен із них не на-

важився скористатися ним, адже життя — це вічна боротьба.

А життя без кохання — ніщо. І ніякі скарби, ніяка сила не при-

мусить полюбити іншого щиро, від душі, вірно:

«А без щастя, без віри й любові внутрі Вічно жить — се го-

ріть віку вік на кострі!»

Використовуючи казковий сюжет, І. Франко розглянув важ-

ливу філософську проблему про життя і смерть та дійшов висновку,

що людина має жити стільки, скільки їй відпущено, дано.

3. Бесіда за змістом «Легенди про вічне життя»

 Що подарувала богиня «побожному аскету»?

 Якою логічною силою був наділений золотистий горіх?

 Кому подарував античний мудрець горіх?

 Чи скористався подарунком Олександр Македонський?

 Хто хотів врятувати життя царю?

 Що сталося з подарунком богині?

 Чому ніхто не наважився скористатися ним?

4. Виразне читання учнями поезії «Розвивайся ти, високий дубе»

Фронтальне опитування

 Що символізує образ дуба? (Образ дуба — це паралель до об-

разу народу, могутні народні сили, які не можуть вільно роз-

виватись, бо сковані путами неволі)

 Назвіть центральний образ поезії. (Центральним образом

у цій поезії є образ матері-України, яка ніжним материн-

ським словом звертається до дітей своїх і просить їх посто-

яти за честь рідної матері)

 Хто з українських поетів схоже змальовував образ матері-

України? (Т. Шевченко)

6. Аналіз поезії «Розвивайся ти, високий дубе»

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.