Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тематико-типологічний огляд ужиткових видань

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ужиткові видання, залежно від широти охоплення матеріалу, поділяють за такими ознаками:

ü за характером інформації:

1. нормативні виробничо-практичні,

2. науково-виробничі,

3. виробничо-практичні,

4. виробничо-практичні видання для аматорів.

Нормативний виробничо-практичний різновид ужиткової літератури розглядає норми, правила та вимоги у різноманітних сферах виробничої діяльності [26]. Видання цього різновиду вміщують фактографічну інформацію про об’єкти та засоби праці, обладнання, технологічні процеси, продукцію тощо, які є важливими і суттєво необхідними для функціонування виробництва, та нормативні матеріали, тобто вказівки, поради, настанови щодо виконання виробничих операцій, які є обов’язковими.

Матеріали видань цього різновиду належать до правових першоджерел, які регулюють відносини, однак тільки у виробничо-практичній сфері, тому такі видання також можна вважати, за словами Г. М. Швецової-Водки [, с. 296], різновидом виробничо-практичної літератури, тому що працівники сфери виробництва повинні опиратися на них безпосередньо у своїй практичній діяльності.

Разом із нормативно-правовими актами ці видання іноді називають об’єднювальним терміном — «офіційні документи» або «офіційно-документальна», «офіційна» чи «документальна» література. Проте, Г. М. Швецова-Водка стверджує [8, с. 298], що перелічені терміни не є вдалими, оскільки офіційними є видання документів від імені офіційної установи, тобто терміни більше стосуються видань, ніж вихідних документів. Отже, найбільш придатним узагальненим терміном для позначення видань цього різновиду ужиткової літератури мала би бути «нормативна література»(або ж «нормативні документи» чи «нормативні видання»)

Висвітлення відомостей про результати теоретичних досліджень а також конкретних рекомендацій щодо їхнього впровадження у практику є метою видань науково-виробничої літератури. Цими виданнями, як вважає Г. Швецова-Водка [9, с. 37], є документи, що містять дані, розраховані на спеціалістів конкретних галузей, не тільки вчених, наукових працівників, але й на спеціалістів-практиків.

Як правило, інформація у творах науково-виробничої літератури відрізняється практичним напрямом та відповідним рівнем розвитку наукових знань на сьогодні, що є своєрідною допомогою фахівцям для виконування їхніх виробничих обов’язків.

Функцією науково-виробничої літератури є забезпечення суспільства науково-технічною інформацією, що адаптована до особливостей споживачів інформації та потреб виробництва.

Виробничо-практична література містить відомості з технології, техніки й організації виготовлення, а також інших галузей суспільної практики, призначені фахівцям певної кваліфікації та профілю. Видання цього різновиду ужиткової літератури виконує функції підвищення кваліфікації та удосконалення практично.

Згідно з коментарем до ГОСТу 7.60-90, існують такі види виробничо-практичних видань:

- видання для професійного вдосконалення спеціалістів(практичний посібник, виробничо-практична монографія);

- видання для обміну передовим досвідом(про обладнання, прогресивні технології, методи праці).

Різновид ужиткової літератури, що містить відомості з технологій, техніки та організації виробництва, окремих його галузей, інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозумілій читачам-неспеціалістам називається виробничо-практичною літературою для аматорів(любителів)[13, с. 41].

На відміну від виробничих-практичного, цей різновид призначений аматорам ― тим, хто тільки починає знайомитися з певною цариною.

Багато років дослідники розподіляли практичні поради для неспеціалістів до виробничо-практичних видань, однак це заперечує функціональне призначення і читацьку адресу — спеціальна література для спеціалістів.

Виробничо-практичні видання для аматорів виконують такі функції: подають конкретні знання і допомагають виробити необхідні вміння у непрофесійній діяльності, щоб отримати ті чи інші практичні результати.

ü за періодичністю:

1. періодичні;

2. неперіодичні.

Залежно від цільового та читацького призначення, до періодичних видань ужиткової літератури належать:

- науково-практичний(виробничий) журнал;

- виробничо-практичний журнал.

Потреба в таких різновидах ужиткової літератури зумовлена безмежними вимогами суспільства, швидким та оперативним висвітленням питань саме з виробничої тематики, оскільки технології навряд чи стоять на місці.

Науково-виробничий журнал — це журнальне періодичне видання, метою якого є висвітлення у статтях нових відомостей про технології, виробництво, методичні розробки для введення їх у практику.

Натомість виробничо-практичний журнал — це журнальне періодичне видання, що містить статті й матеріали з технології, техніки, економіки, організації виробництва або ж практичної діяльності. Цей журнал призначений практичним працівникам конкретної галузі діяльності, у якому подано матеріали про досягнення науки, передовий досвід та проблеми галузі. Виробничо-практичний журнал, на відміну від науково-виробничого, містить вторинну інформацію, тобто ознайомлює зі змістом творів та характеризує уже відому інформацію з певних галузей.

У стандарті не виділено окремо, хоча характеризується в примітках такий вид періодичних видань, як періодичний ужитковий збірник. Такі збірники можуть бути різноманітними за характером інформації, що в них міститься. Деякі періодичні збірники наближаються до виду науково-практичного (чи науково-виробничого) журналу і відрізняються тільки офіційно затвердженим статусом(збірника, а не журналу), стверджує Г. Швецова-Водка [9, с. 364].

Ø за вмістом інформації це:

1. технологія виробництва,

2. організація й економіка виробництва,

3. устаткування,

4. охорона праці й техніка безпеки,

5. обмін передовим досвідом.

Ø за структурою:

1. моновидання,

2. збірники.

За цією ознакою поділяють видання, у яких матеріал подано в послідовності, що визначена структурою описаного об’єкту, класифікацією обладнання тощо та в яких порядок викладу інформації визначений ходом виробничих операцій.

Також ужиткові видання поділені за конструкцією і є досить різноманітними.

Дослідники (Г. Швецова-Водка та ін.), крім поділу ужиткової літератури за ознаками, визначають ще й ЖАНРИ (далі подано той матеріал, про який говорила Уляна Григорівна). Г. Швецова-Водка дослідила їхню приналежність до видів ужиткової літератури. Жанрами нормативного виробничо-практичного різновиду, наголошує дослідниця, залежно від його поділу, є:

1. нормативні документи зі стандартизації — міжнародні, державні, галузеві стандарти, стандарти підприємств, технічні завдання(умови), керівні технічні матеріали;

Стандарт — це нормативне видання, розроблене, як правило, на підставі відсутності суперечностей зі суттєвих питань у більшості зацікавлених сторін

Технічні завдання(умови) — це нормативне видання, що регламентує вимоги до конкретної продукції, тобто до виробів(моделей, марок і т.д.), процесів чи послуг.

2. нормативно-інструктивні документи — це наказ, норми, інструкції, правила, положення, кодекс усталеної практики, технічний регламент;

Норми — твір нормативної літератури, в якому регламентовано умови для певних виробничих процесів чи операцій.

Інструкції — це нормативне видання, що містить опис технологічних процесів, методику праці, метою яких є забезпечення процесу практичної діяльності певними вказівками щодо послідовних дій у досягненні виробничих цілей.

Правила — опис встановлених правил, що сформовані для виконання певних процесів й виробничих операцій практичної діяльності.

Кодекс усталеної практики — нормативне видання, що рекомендує практичні прийоми чи методи проектування , експлуатації, виготовлення, монтажу або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів.

Технічний регламент — нормативне видання, що передбачає обов’язковість правових положень і містить технічні вимоги або безпосередньо , або через посилання на стандарти, технічні умови. кодекси усталеної практики чи їхній зміст.

3. нормативно-констатуючі документи, що містять певні виробничі показники — проспект, паспорт технічних виробів, прейскурант, нормативи, промисловий каталог;

Проспект — довідкове чи рекламне нормативне видання, що містить систематизований перелік предметів(чи опис одного предмета), призначених до випуску, продажу або експонування.

Паспорт технічних виробів — нормативне видання, що підтверджує гарантовані виробником чи підприємством основні параметри і властивості виробів, вміщує опис цих властивостей, специфікації(перелік деталей), основні вимоги щодо монтажу, збереження, перевезення та експлуатації.

Прейскурант — нормативне чи довідкове видання, що містить систематизований перелік матеріалів, виробів, техніки, виробничих дій, послуг зі вказівками цін та іноді кроткими характеристиками.

Промисловий каталог — це нормативне, довідкове або рекламне видання, що містить перелік наявних предметів.

4. нормативно-методичні документи — методичні рекомендації, вказівки, методичний посібник, пам’ятка. навчальна нормативно-методична документація.

Методичні рекомендації, вказівки — нормативне видання, що вміщує пояснення та поради до конкретної теми, розділу чи питання дисципліни або виду парці, зображують методику виконання окремих завдань чи пояснюють характер дій при виконанні певної роботи.

Методичний посібник — посібник нормативного характеру, в якому основною є методика виконання певного виду діяльності, порядок операцій, процесів, дій тощо.

Пам’ятка — нормативне видання, що містить важливі та корисні відомості, необхідні для того, щоб виконувати конкретні завдання, доручення чи певний вид праці.

До жанрів науково-виробничого виду ужиткової літератури належать:

- збірники матеріалів практичних конференцій, доповідей,

- виробнича монографія.

До виробничо-практичного:

- виробничо-практична монографія,

- практичний посібник,

- довідник спеціаліста,

- виклад передового досвіду(стаття, замітка, огляд, опис).

А жанрами виробничо-практичного різновиду для аматорів є:

- практичний порадник;

- практичні поради для неспеціалістів[9, с. 386].

Практичний посібник — це виробничо-практичне видання, що містить систематизований виклад відомостей, необхідних при роботі для спеціаліста певної професії(визначення понять, перелік нормативів, моделей. форм, інструкцій), забезпечує процес практичної діяльності оперативним запропонуванням даних, потрібних у праці.

Виробничо-практична монографія — це виробничо-практичне видання, що подає повний та послідований виклад теоретичного матеріалу з наукової та виробничої теми, з метою впроваджувати результати досліджень у виробництво. Монографія розвиває практичні навики на основі самостійного оволодіння новітніми відомостями й методами практичної діяльності.

Довідник спеціаліста — це виробничо-практичне видання, що містить нормативні матеріали, відомості з певних дій та методів практичної діяльності, метою яких є допомога у самостійному вивченню і використанню навиків та знаннях, щоб виконувати конкретні дії, у межах галузі чи професії.

Виклад передового досвіду — короткий оперативний опис та розгляд інновацій у галузі, направленій на використання їх у виробництві. Мета цього опису — розвиток та забезпечення практичних навиків, вивчаючи новітні знання та методи практичної діяльності.

Практичні поради для спеціалістів — практичне видання, що вміщує популярний виклад виробничих процесів та операцій, доступних, щоб оволодіти ними нефахівцю, полягає у практичній допомозі керувати навичками для виконання певної праці.

Практичний порадник — видання, розраховане на самостійне керування будь-якими виробничо-практичними навиками.

Таким чином, бачимо, що ужиткова література добре вивчена в аспекті її різновидів та жанрів. Її детально поділяють за характером, періодичністю, вмістом та за структурою інформації. Крім того, дослідники вказали на їхній зв’язок.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.