Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

МИТНЕ ПРАВО

на тему:

ВЗАЄМОДІЯ МИТНИХ ОРГАНІВ

З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

  Виконав: курсант групи П05-3 Ликов Є. Перевірив: доц. Мазур А.В.

 

 

Дніпропетровськ


Зміст

 

Вступ................................................................................................................... 3

1. Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади............................................................................................................................. 3

1.1. Система митних органів України............................................................ 3

1.2. Основні функції та завдання Державної митної служби України......... 3

2. Взаємодія Державної митної служби України з іншими державними органами 3

2.1. Взаємодія з правоохоронними органами.................................................. 3

2.2. Взаємодія митних органів з місцевими органами влади.......................... 3

2.3. Взаємодія Державної митної служби України з підприємствами, установами, організаціями...................................................................................................... 3

2.4. Міжнародне співробітництво Державної митної служби України..... 3

Висновки............................................................................................................. 3

Використана література..................................................................................... 3

Додатки............................................................................................................... 3

 

 


Вступ

 

Особливістю розвитку митної служби в Україні є той факт, що створення власної системи митних органів йшло паралельно з розбудовою всього державного механізму. Від митної служ­би колишнього СРСР Україні залишилося лише 25 митниць на західному відділку державного кордону, а чисельність служ­бовців митних органів не перевищувала 2,6 тисячі осіб. Тому розпочинати довелося майже з нуля. Згідно з п. 2 Постанови Верховної Ради УРСР "Про введення в дію Закону Українсь­кої РСР Про митну справу в Українській РСР" від 25 червня 1991 р. митні органи Союзу РСР, розташовані на території України, переходили під її юрисдикцію, а їхнє майно та фінан­сові ресурси — у власність України. Ця ж постанова зобов'я­зувала Кабінет Міністрів до 1 липня 1991 року забезпечити виконання п. 2 цієї Постанови, утворити необхідну кількість митниць та вжити інших заходів щодо організації митної си­стеми України.

Після підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 груд­ня 1991 р. Акту проголошення незалежності України, Указом Президента України від 11 грудня 1991 року було створено Державний митний комітет України (ДМК).

Указом Президента України від 29 листопада 1996 р. (зі зміна­ми та доповненнями від 23 березня 1998 р.) Державний митний комітет України було ліквідовано, а на його базі створено Дер­жавну митну службу України як центральний орган виконавчої влади. У пункті 1 цього Указу вказувалося, що: "митну справу також здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які утворюються у встановленому порядку".[1] Крім того, було утворено Центральну енергетичну митницю та в зонах діяльності регіональних митниць — відділен­ня по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил, підпорядковані безпосередньо Держмитслужбі України.

 

Далі Указ Президента від 24.08.2000 № 1022/2000 “Питання Державної митної служби України”, який вносив зміни в Указ Президента від 29 листопада 1996 р. (зі зміна­ми та доповненнями від 23 березня 1998 р.) та затверджував Положення про Державну митну службу України. [2]

Становлення митної системи, яка б відповідала нормам Євро­пейського співтовариства, вимагає вироблення стратегії та тактики, співробітництва митних органів з іншими державними службами, створення власної нормативно-правової бази.

Важко перебільшити роль митних органів у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, особливо у сфері економіки, у протидії наркобізнесу та контрабанді. Результативна боротьба з особливо небезпечними видами контрабанди можлива лише за умови взаємодії та повного взаєморозуміння із Прикордонними військами. Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ. За своєю суттю митні органи не тільки фіскальні, але виконують і правоохоронні функції. Також митні органи взаємодіють з ветеринарною, екологічною, фітосанітарною та іншими службами, які забезпечують повний митний контроль згідно зі своєю специфікою роботи.

На сьогоднішній день, актуальним залишається питання про вдосконалення організаційної структури Державної митної служби України, посилення взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, співпраця з підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами, активізувати роботу по встановленню та укріпленню міжнародних зв’язків.

Основними напрямками даного дослідження будуть:

Ø Визначення статусу, структури Державної митної служби України

Ø Опис основних функцій, завдань Держмитслужби

Ø Опис механізму взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами

Ø Опис механізму взаємодії з підприємствами, установами і організаціями

Ø Міжнародне співробітництво Державної митної служби України.

 

 


Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.