Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Використана література

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Конституція України від 26 червня 1996 року

  1. Митний кодекс України//ВВР 2002, N 38-39, ст.288

 

3. Закон України "Про місцеві державні адміністрації'" // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 1999.- №20

4. Указ Президента України "Про Державну митну службу Ук­раїни" від 29 листопада 1996 р. № 1145/96 (В редакції Указу № 216/98 від 23.03.98).

5. Указ Президента від 24.08.2000 № 1022/2000 “Питання Державної митної служби України”

6. “Положення про Державну митну службу України”, затверджене Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000.

7. Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23 травня 1994 р. за N 106/315

 

8. Про внесення зміни до Порядку взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах, Наказ Державної митної служби України, Міністерства транспорту України від 28 травня 2004 року N 399/442.

 

9. Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, Наказ Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 12 липня 2004 року N 512/387.

 

10. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів митної варти митних органів України й підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Спільний наказ ДМСУ та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 29.06.2004 N 473/284.

11. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, ратифікована Законом України N 237 від 10.11.94

12. Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. Видання друге. – К.: ДМСУ, 2000 с. – 542 с.

13. Зенільченко О.І., Михайлов В.І., Тихонова Н.П. Митна справа. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. - 190 с.

14. Інформаційно-аналітичні матеріали ДМСУ // www.customs.gov.ua

15. Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України. – Одеса: Юридична література, 2001. – 256 с.

16. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.

17. Куркин М.В. Проблеми забезпечення без­пеки суб'єктів кримінального процесу. - Харків, 1999. – 211 с.

18. Мазур А.В. Система митних органів України // Проблеми законності. - № 43. - 2000. - с. 102-108

19. Основи митної справи / За ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. – Х.: РА-Каравелла, 2000. – 320 с.

20. Письменний І. Взаємодія митних органів з місцевими органами влади // Вісник АМСУ, № 3, 1999, с. 24-27

21. Сандоровский К.К. Таможенное право в Украине. – К.: Вентури, 2000. – 208 с.

22. Таможенное законодательство Украины. Сборник нормативных актов. – Х.: ООО «Одиссей», 2000. – 608 с.

23. Терещенко С. Основи митного законодавства в Україні. – К.: АТ “Август”, 2001. – 422 с.

24. Федькін А. Міжнародне співробітництво у боротьбі з митними правопорушеннями // Митна справа. - № 1. - 2000. - с. 58-61

25. Христенко С.Г. Деякі питання взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами при здійсненні митної справи // Проблеми законності. - № 43. - 2000. - с. 108-112

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.