Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

НАТАЛКИ Сняданко, СВІТЛАНИ Пиркало

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

План

1. «Нова хвиля» у фемінній прозі. Розвиток постфеміністичної жіночої прози, її концептуальні характеристики.

2. «Чикліт» – жанровий різновид сучасної постфеміністичної прози, його сутнісні характеристики.

3. Метафора мистецького протесту проти стереотипної суспільної рефлексії у прозі Світлани Пиркало:

· роман «Не думай про червоне» : вираження у рамках любовного сюжету мотиву пошуку сучасною людиною основ самоідентифікації, проблеми самотності людини в сучасному світі.

· «Зелена Маргарита» : протест проти несерйозного, недолуге, абсурдного, примітизованого, нудного наше сьогодення, у якому потерпає молоде покоління.

4. Героїні прози Н. Сняданко як утілення власної інакшості, відокремленості, усамітнення від навколишнього:

· роман «Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки» : риси біографічного наративу, роману-подорожі, твору-колекції; символіку інтригуючих назв розділів;

· «Сезонний розпродаж блондинок»: ідея необхідності зміни життя, боротьби з часом, фатумом;

· «Синдром стерильності» : риси псевдодетективу; проблема деградації еліти в сучасному українському суспільстві;

· «Чебрець у молоці, «Комашина тарзанка» : модель штучно сконструйованої реальності;

· «Кухня егоїста» – погляд на життя крізь призму світогляду гурмана; поєднання кулінарного та національного мотивів;

· «Гербарій коханців» : принцип колекціонування та реінкарнації.

4. Образ розкутої, епатажної жінки у прозі Ірени Карпи («Перламутрове порно», «Фройд би плакав»):

· «стьоболюбний» стиль і «стьобуваті» конструкції прози І. Карпи;

· тематика, проблематика творів І. Карпи – через егоцентричний індивідуалізм у пошуках самості;

· тема Заходу в творах І. Карпи;

· гендерна та феміністична проблематика романів;

· специфіка реалізації художньої форми щоденника в тексті «50 хвилин трави».

5. Відмінність письменниць молодшої генерації від художньої концепції О. Забужко, Є. Кононенко та ін.

 

Література

1. Агеєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 321 с.

2. Андрусів С. Герой сучасної української прози : випробування Європою / Стефанія Андрусів // Волинь філологічна : текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : [Зб. наук. пр.] Вип. 6 : У 2-х ч. Ч. І. / [Упоряд. Л. К. Оляндер]. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008.– 528 с. С. 128–135

3. Андрухович Ю. Переломні модельки світосприйняття / Юрій Андрухович // Карпа І. Перламутрове порно : (Супермаркет самотності). – К., 2005. – С. 5–12.

4. Баран Є. Діти Кетаміну / Євген Баран [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.litakcent.com.

5. Бойчук Б. Троїсті музиканти (Жадан-Карпа-Андрухович) / Богдан Бойчук // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 183.

6. Бондар-Терещенко І. Вогонь моїх чресел / Ігор Бондар-Терещенко // Книжник-review. – 2002. – №1(34). – С. 11.

7. Бондар-Терещенко И. Блондинки не по сезону / Игорь Бондарь-Терещенко // Столичные новости. – 2006. – № 24.

8. Бондар-Терещенко І. Підстаркуваті пристрасті / І. Бондар-Терещенко // Кур'єр Кривбасу. – 2006. – № 5. – С. 172–175.

9. Бондар-Терещенко І. Щезаюча цнота : Рец.: Н. Сняданко. Колекція пристрастей / І. Бондар-Терещенко // Четвер. – 2000. – Ч. 10.

10. Бриних М. Ліки від літературного бодуна / М. Бриних // Голос України. – 2001. – 28 грудня (№ 249). – С. 9.

11. Владимирова К. Ю/Уродство от литературы / Ксения Владимирова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kut.org.ua/books_a0145.php

12. Гаврилюк Е. Тусовка вмерла — хай живе тусовка : ідентичність львівських неформалів / Е. Гаврилюк // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – № 24. – 2002. — С. 223–240.

13. Галиева Ж. Наталка Сняданко : «Страсти» – за стеклом / Ж. Галиева // Книжное обозрение : [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. book-review.Ru/ news/news2968. html.

14. Голобородько Я. Літературний екстрім : Карпа, Пиркало (Ірен Карпа; Світлана Пиркало) / Я. Голобородько // Українська мова та література. – 2009. – травень (№ 17-19). – С. 61–63.

15. Голобородько Я. Ірена Карпа – флореаль стьоб-реальності / Я. Голобородько // Дзеркало тижня. – 2010. – № 13-19 листопада (№42). – С. 13.

16. Бойчук Б. Троїсті музиканти (Жадан-Карпа-Андрухович) // Кур’єр Крив басу. – 2005. – №183. – С. 199–202.

17. Джугастрянська Ю. Від пристрастей до рефлексій (проза Н. Сняданко) / Ю. Джугастрянська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу html:www.litakcent.com / index. Php?=537.

18. «Жіночі голоси» у вітчизняній літературі : Методичні поради на допомогу популяризації сучасної української художньої книги // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.library.donetsk.ua/texts/ghinoch2009.pdf

19. Зейдель М. Рец. : Не думай про червоне С. Пиркало / Марина Зейдель // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/retsenziya-na-knygu-svitlany-pyrkalo-ne-dumaj-pro-/

20. Дігай Т. ДеДоблоБілізація : рецензія на «Добло і Зло» Ірени Карпи / Тетяна Дігай // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/story/2008/11/081130

21. Ірена Карпа : «Живу заради спалахів світла» : Інтерв’ю з письменницею О. Петриченко // Мізантропка. – 2007. – Черевень.

22. Зборовська Н. Криза жіночності на українському порубіжні : (Роздуми з приводу роману І. Карпи «50 хвилин трави» (коли помре твоя краса) / Ніла Зборовська // Сучасність. – 2004. – № 3. – С. 126–131.

23. Кисла Т.М. Культурний міф нової реальності (осмислення проблеми жіночого та національного буття в романі С. Пиркало «Зелена Маргарита») // Літературознавчі студії : [Збірник наукових праць]. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Випуск 12. – С. 247–250.

24. Кисла Т.М. Іронія як смисло- та структуротворчий принцип постмодерністського твору (на матеріалі роману С. Пиркало «Зелена Маргарита» // Літературознавчі студії: [Зб. наук. праць]. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – Випуск 16. – С. 125–128.

25. Кисла Т.М. Жанрова семантика фемінних романів у системі українського постмодернізму (на матеріалі романів О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу» та С. Пиркало «Зелена Маргарита») // Вісник Київського славістичного ун-ту. – К. : КСУ, 2007. № 35. – С. 73– 82.

26. Кисла Т.М. Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману (на матеріалі романів О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу», С. Пиркало «Зелена Маргарита» та Н. Зборовської «Українська Реконкіста») // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 5. – С. 11–15.

27. Кривопишина А. Наративні принципи конструювання ідентичності вавтобіографічному романі Ірени Карпи «Добло і зло» / А. Кривопишина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2011/166-154-15.pdf

28. Крупка М. Художні версії любовних драм у сучасному прозовому дискурсі (романи О. Забужко, І. Карпи, С. Пиркало) / Мар’яна Крупка // Слово і час. – 2007. – № 7. – С. 73–79.

29. Коцарев О. Ірена Карпа в ролі «виховательки молодьожі» / Олег Коцарев // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/498/.

30. Кокотюха А. Вибуху не сталося / Андрій Кокотюха // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=750.

31. Логвиненко, О. Право на безправ'я, або Дещо про модернізоване міщанство / О. Логвиненко // Літературна Україна. – 2001. – 24 травня (№ 19). – С. 6.

32. Матіяш Б. Фройд би сміявся / Богдана Матіяш // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=938.

33. Мориквас Н. А де ж пристрасть? Колекція / Надія Мориквас // Поступ. – 2001. – № 111 (21–22 липня).

34. Москалець К. Весь цей блюз / Костянтин Москалець // Критика. – 2006. – № 5. – С. 6.

35. На півсилу : Рец. : Н. Сняданко Комашина тарзанка // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pani-grunia.livejournal.com/305500.html?thread=6281820

36. Омельченко Л. «Добло» і зло в інтерпретації Ірени Карпи / Лариса Омельченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zahid-shid.net/index.php?rt=akt&num=7&start=8.

37. Поліщук О. Автор і персонаж в українській новітній прозі / Олена Поліщук. – К. : ПЦ «Фоліант», 2008. – 176 с.

38. Рижкова Г.-П. У пошуках любові : Лінгвокультурні концепти у сучасній українській «жіночій» прозі Г.-П. Рижкова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях….. – 2008. – №3. – С.119–124.

39. Рябченко М. Наративні моделі сучасної української прози : [Автореф. дисерт. на здоб. наук. ст. к. філолог. н.] / М.М. Рябченко – К., 2011. – 19 с.

40. Рябченко М. М. Автобіографічний наратив у сучасній українській прозі (за творчістю Н. Сняданко та С. Пиркало) / М. М. Рябченко // Літературознавчі студії. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 375–379.

41. Самохін І. Колекція сексуальних пригод і колекція стереотипів у романі Н. Сняданко / І. Самохін // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: hth old sumno com content/view/1936/ 28.

42. Синицька О. С. Пиркало : «Не думай про червоне» // Ніна Синицька // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://e-motion.tochka.net/4247-svitlana-pirkalo/

43. Сінченко О. Вихолощена свобода / О. Сінченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=405.

44. Січкар О. Любовні багатогранники в сучасній жіночій прозі : психологічні аспекти / О.Січкар // Актуальні проблеми слов’ян. філології : [міжвуз зб. наук. ст.] [ гол. ред. В.А. Зарва] – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 194–202.

45. Сливинський О. Перестати боятися, продовжувати / Остап Сливинський // Дзеркало тижня. – 2006. – № 26. – 8–14 липня.

46. Соловей, О. Щоразу ті самі граблі / О. Соловей // Березіль. – 2002. – № 5/6. – С. 176–178.

47. Солодько П. Маргарита стає дорослою / Павло Солодько // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://maidanua.org/arch/culture/1094477921.html.

48. Стусенко О. Неприємна сподіванка / Олександр Стусенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/10/12/nepryjemna-spodivanka/.

49. Стусенко О. Кухня егоїста / Олександр // Кухня есеїста // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2008/03/03/oleksandr-stusenko-kuhnja-esejista/

50. Тарасов А. Голомозі / А. Тарасов // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – № 24. — 2002. – С.164–190.

51. Трофименко Т. Літературна тарзанка, або про тяглість традиції у творчості окремого автора / Тетяна Трофименко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://pda.zaxidnet.pl/article/56697/

52. Трофименко Т. Повчальна книжка про любов і пристрасті : Рец. Н. Сняданко. Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки / Тетяна Трофименко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mynews-in.net/news/culture/2007/10/25/1219332.html

53. Філоненко С. «Українська Бріджит Джонс» : формування жанру «чикліт» у сучасній вітчизняній літераура (На матеріалі роману С. Пиркало «Не думай про червоне») / Cофія Філоненко Частина 1. // Акт. проблеми слов’янської філології : [Міжвуз. збірник наук. ст.] – Ніжин : ТОВ «Видавництво – «Аспект-Поліграф», 2008. – Вип. 17 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 320–325.

54. Філоненко С.О. Кулінарна есеїстка в етноімалогічній перспективі ( на матеріалі книг О. Геніса «Колобок. Кулінарні подорожі» та С.Пиркало «Кухня егоїста») / Софія ФІлоненко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apsf_lil/2009_20/Filonenko.pdf

55. Філоненко С. «Українська Бріджит Джонс» : формування жанру «чикліт» у сучасній вітчизняній літераура (На матеріалі роману С. Пиркало «Не думай про червоне»). Частина 2 / Cофія Філоненко // Акт. проблеми слов’янської філології : [Міжвуз. збірник наук. ст.] – К. : ТОВ «Видавництво–«Аспект-Поліграф», 2008. – Вип. 18: Лінгвістика і літературознавство. – С. 382–388.

56. Філоненко С. «Колекція чоловіків» : гендерні аспекти української та російської «чикліт»-прози (на матеріалі романів Н. Сняданко «Колекція пристрастей» та М. Царьової «Московський бестіарій») / Cофія Філоненко // Акт. проблеми слов’янської філології: [Міжвуз. збірник наук. ст.] – К. : Освіта України, 2008. – Вип. 19 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 342–347.

57. Харчук Р. Найновіша підлітково-дитяча літературна альтернатива / Роксана Харчук // Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К. : Вид. центр «Академія», 2008. – С. 207–232.

58. Харчук Р. Лекції про сучасну українську прозу / Роксана Харчук // Бібліотечка «Дивослова» – 2007. – № 5. – С. 50–64.

59. Хижняк К.В. Радянський дискурс творчості Наталки Сняданко / К.В. Хижняк // Вісник Луганського нац./ ун-ту імені Т. Г. Шевченка. — Філологічні науки, 2010. — Вип. № 4 (191). — С. 165 ― 169.

60. Холодна Н.Фемінізм із людським обличчям / Н. Холодна // Література плюс, 2001. – № 7(32).

61. Черненко Г. Гендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі (С. Жадан «Депеш Мод» та І. Карпа «Фройд би плакав») / Г. Черненко // Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 75–80.

62. Чернявська Л. «Кухня егоїста» С. Пиркало як приклад «розважальної» публіцистики / Л. В. Чернявська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2011_42/Chernyav.pdf

63. Шара Л. Світлана Пиркало : «Не думай про червоне» / Л. Шара // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:htp: /www.pravda.com.ua/news. print / 2004/9/26/12166. htm.

64. Шевчук Я. Змінити маркетинговий фатум / Я. Шевчук // Книжник review. – 2005. – № 16/17. – С. 8–9.

65. Шевчук Я. Homo excсapans: Герой сучасної польської та української «молодої» прози: монографія / Ярослава Шевчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2012. – 350 с.

66. Щербаченко Т. Літературна підземка / Тетяна Щербаченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:/www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=240.

 

Завдання

1. Складіть по 10 тестів за кожним прочитаним твором І. Карпи, Н. Сняданко, С. Пиркало, визначених у «Списку художніх текстів».

2. Тези 3 статей.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.