Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 2. Демократія в глобальному контексті.ПЛАНИ

та методичні рекомендації семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Основи демократії”

 

Укладач: доц.. Ліпич І.І.

Затверджено на засіданні

кафедри філософії та всесвітньої історії

протокол № 1 від 17. 08. 2014р.

 

БЕРДЯНСЬК – 2014

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Предмет, метод та структура курсу “Основи демократії”.

План.

1.Специфікка предмета та об’єкта курсу “Основи демократії”.

2. Основні концепції та різновиди демократії.

3. Основні цінності сучасної демократії.

 

Література

1. Арістотель. Політика. – К.,2000.

2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.,1993.

3. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. – М.,1990.

4. Рябов С.Г. Політична теорія держави. – К.,1996.

5. Салмин А.М. Современная демократия. – М.,1997.

6. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М.,1995.

 

 

Теми рефератів

1. Демократичні ідеї Стародавньої Греції.

2. Концепція учасницької (партисипаторної) демократії.

 

Методичні рекомендації.

1. При розгляді першого питання особливу увагу зверніть на визначення, зміст поняття “демократія” в різні періоди (Перікл, Арістотель, Ціцерон, Гегель, Ж.-Ж. Руссо). Дайте аналіз сучасного тлумачення демократії яксуспільного самоврядування, яке здійснюють рівноправні громадяни через безпосередню участь в обговоренні й вирішенні громадських справ шляхом вільного вибору (голосування).

2. Готуючи друге питання покажіть різноманіття концепцій і теорій демократії. Дайте коротеньку характеристику основним з них:

- захисна демократія – сприяє реалізації людської гідності й самостійності, фактичному втілення в життя різноманітних прав людини;

- процедура демократія – як механізм раціонального опрацювання й прийняття рішень, як ефективний інструмент досягнення злагоди.

- елітарна демократія – правління змінюваних, відкритих еліт, над якими маси здійснюють контроль за допомогою виборів;

- учасницька (партисипаторна) демократія – зосередження уваги на громадянській участі.

3. Дайте визначення поняття “цінність” взагалі. Покажіть, що для демократії найголовнішим є громадянин, його життя і здоров’я, його гідність і чесноти. Особливо зверніть увагу , що межі демократичної свободи й відповідальності уособлює закон і особливою мірою – Конституція. Проаналізуйте особливо важливі цінності демократії: свободу совість і віротерпимість, свободу слова і вільні засоби інформації.

 

Тема 2. Демократія в глобальному контексті.

План.

1. Особливості та якісні показники демократії в сучасному світі.

2. Консолідовані, проміжні та псевдодемократії.

3. Теорія і практика сучасних переходів до демократії.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бзежинський З. Демократія перед лицем глобалізації: Виступ на колоквівмі Кастельгандольфо у літку 1998 р. // - 2000. - №19.

2. Даймонд Л. Прошла ли третья волна демократизации?// Полис.- 1999.-№1.

3. Конончук С. Розвиток демократії В Україні. – К..-1999.

4. Симон Г. Трансформація в Росії та Україні після падіння комуністичного режиму: суспільне та особливе // Політична думка. –2000.-4.

5. Томенко М. Реальні та удавані конфлікти в українській владі. // Політична думка. – 1997. -№1.

 

Теми рефератів

1. Політична спадщина Київської Русі.

2. Теорія консолідованої демократії..