Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Порядок виконання роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Умови проведення повірки

Повірка манометрів проводиться згідно з ГОСТ , інструкцією та положеннями рекомендації Р 081/24.13 -96.

Повірка приладів проводиться при температурі оточуючого повітря (23±2 ºС ) з відносною вологістю повітря не більше ніж 80%.

При відмінності температури оточуючого повітря, перевищені допустимого значення, в показах еталонного деформаційного манометра вводять температурну поправку, визначену по формулам, вказаним в паспорті на нього. Для цього температуру оточуючого повітря вимірюють з похибкою не більше ніж ±5ºС.

Перед проведенням повірки прилади витримують при вказаній температурі оточуючого повітря не менш ніж 12 годин в разі різниці значень температури приміщення для калібрування та місця, звідки вносять прилади, більш ніж 10ºС. вимірювання температури при витримці та встановлення метрологічних характеристик приладів не повинно перевищувати ±1,5ºС за кожні 30 хв.

Стіл на котрому встановленні зразкові засоби вимірювання, повинний мати основу, котра виключає вібрації та тряску.

6.1 Проведення повірки

При проведенні повірки манометрів виконують наступні операції:

- зовнішній огляд;

- випробування;

- контроль метрологічних характеристик.

При зовнішньому огляді встановлюють співвідношення манометрів наступним вимогам:

- манометр повинен бути робочим, чистим та не мати пошкодження корпусу та штуцеру,;

- з´єднання корпусу з утримувачем або штуцером повинно бути міцним, не допускається їх взаємозміщення;

Перед випробуванням манометр приєднують до пристрою для створення тиску, при цьому манометр повинен знаходиться в нормальному робочому (вертикальному) положенні з допустимим нахилом ±5º в любий бік. У приладів які не мають коректору нуля , відхилення стрілки від нульової позначки шкали не повинно перевищувати межі допустимої основної абсолютної похибки в поділках шкал

Метрологічні характеристики приладу – основну похибку та варіацію показів контролюють безпосередньо порівнюючи покази приладу з дійсним значенням вимірювального тиску, яке знаходять наступним чином:

на вантажопоршневому манометрі МП – 600 колонку вимикають, а повірку здійснюють порівнюючи інтервали показів повіряємого та еталонного манометрів.

Повірка виконується приблизно в п’яти відмітках шкали повіряємого приладу через однакові проміжки спочатку при підвищенні, а потім при знижені тиску для тих самих відміток. При досягненні кінцевої відмітки шкали калібрує мий манометр витримують під тим самим тиском на протязі 5 хвилин з ціллю з´ясування пружньої післядії чуттєвого елементу при подальшому зниженні тиску. В кожній калібрує мій точці після відліку показів роблять повторний відлік після легкого постукування пальцем по корпусу манометра, скачкоподібне переміщення показуючої стрілки при потрясінні приладу вказує на наявність зазорів та завеликого тертя передаточного механізму.

При контролюванні метрологічних характеристик приладу з допомогою зразкового деформаційного приладу з умовною шкалою для установки заданого значення тиску дані беруть з градуювальник характеристик, що вказані в свідоцтві про повірку . проміжні значення тиску, не вказані в свідоцтві встановлюють методом інтерполяції.

При контролюванні метрологічних характеристик приладу плавно підвищують тиск в системі, встановлюючи послідовно задане значення тиску по калібруємо му манометру, а дійсне значення тиску підліковують по зразковому манометру, та проводять відлік показів (прямий хід) з похибкою до одного знака після коми. Для знешкодження похибки паралакса при відліку показів напрямок зору калібрувальника повинен проходити через вказівний кінець стрілки перпендикулярно поверхні циферблату.

Переміщення стрілки манометру повинно бути плавним, без скачків , що перевищують основну абсолютну похибку в поділках шкали. Стрілка при переміщенні не повинна доторкатися циферблату та скла.

 

6.2 Обробка результатів повірки

 

Основну похибку показників приладу ∆ визначити як найбільшу з двох різниць, що обчислюються за формулами:

пр.х = Рвим - Рет (6.1)

зв.х = Рвим - Рет (6.2)

де Рет - номінальне значення тиску, що відповідає повіряє мій точці.

Рвим.виміряне значення тиску при прямому і зворотньому ході

Варіацію показників визначити за формулою:

V = /Р1 - Р2/ (6.3)

Р1- показання при прямому ході

Р2- показання при зворотньому ході

 

Приведену основну похибку δ і приведену варіацію γ визначити за формулами:

δ = (6.4)

γ = (6.5)

де Rк Rн – значення опору, що відповідає кінцевій та початковій позначкам шкали повіряємого приладу. Результати калібрування занести до протоколу, зробити висновок про придатність приладу.

Розрахунок похибок вимірювання

6.2 Оформлення результатів повірки

На корпусі манометру, який визнали придатним по результатам калібрування, наносять відтиск тавра. При нанесені відтиску тавра на скло, відтиск не повинен заважати відліку показів.

Прилад повинен бути опломбований. Дата повірки заноситься до облікового журналу встановленої форми.

В разі якщо манометр визнано не придатним його доправляють до ремонту. Після ремонту всі манометри підлягають обов’язковій повіркі

Результати повірки

Покази повір. Маномера Рвим Показники еталонного манометра Рет   Основна похибка повіряє мого манометра Основна приведе-на похибка повір. маном. Варіа-ція показ-ників повір маном. Приве-дені варіац. показників
Р1 Р2 Р1 Р2 ∆Р1 ∆Р2 γп В γв
кгс/см2 кгс/см2 кгс/см2 кгс/см2 кгс/см2 кгс/см2 % кгс/см2 %

 

Висновок__________________________________________________

______________________________________________________

 

Підпис ______________ ПІБ___________________________

Оцінка_____________

Підпис викладача_____________

 

Лабораторне заняття №8

«Повірка еталонних манометрів»

1.Мета заняття:

1.1 Вивчити особливості конструкції еталонних манометрів і установки для їх повірки

1.2 Провести повірку еталонних манометрів.

2.Прилади та обладнання:

2.1 Робочий еталон, вагопоршневий манометр типу МП-60М з верхньою межею вимірювання 6 МПа (60 кгс/см2).

2.2.Робочий еталон деформаційний манометр з умовною шкалою.

2.3.Робочий еталон повіряємий деформаційний манометр.

3.Загальні відомості.

3.1 Робочий еталон деформаційний манометр типу МО(малюнок 3.1) застосовують при говірці технічних манометрів а також перетворювачів тиску та перепаду тиску,а також для виконання точних вимірювань тиску в лабораторних установках. Прилади мають трубчасту пружину і передаточний механізм, які розміщені в металевому корпусі діаметром 160 або 250 мм.

Малюнок 3.1- Еталонний манометр типу МО

В еталонних манометрах застосовується пружина високої якості і ретельно виконаний передаточний механізм. Прилади випускаються з кінцевим значенням шкали 1—600 кгс/см2. Шкала має 100 умовних поділок з числовими відмітками через кожні 5 поділок. Для перерахунку умовних поділок в кгс/см2 еталонні манометри забезпечують перевідною таблицею або графіком. Кінцеве значення тиску вказується на циферблаті приладу. Клас точності манометрів діаметром 250 мм — 0,16 або 0,25, а діаметром 160 мм — 0,4. Користування приладами допускається при температурі навколишнього середовища 10—350С і відносній вологості повітря до 80%.

По принципу дії робочий еталон, манометр з умовною шкалою відноситься до деформаційних приладів і має класи точності 0,15; 0,25; 0,4.

3.2 На повіряємі манометри при повірці складається протокол в який заносяться результати вимірювання, на основі яких визначають придатність до експлуатації.

3.3 Робочий еталон вибирають таким, щоб його допустима похибка була в 4 рази менша допустимої похибки калібруемого манометра. Межа вимірювання робочого еталона вибирається на 1/3 більше межі вимірювання калібруемого манометра.

3.4 При проведенні повірки повинні бути виконані умови повірки вказані в ГОСТ 8.161-83.

4 Література та посібники

4.1Сафронов Б.М. Вимірювання тиску. Конспект лекційОдеса:ОКСМС,РВВ.2002.

4.2 Г.А. Мурин. Теплотехнические измерения. Москва «Энергия» 1979

4.3 Хансуваров К.И.,Цейтлин В.Г. Техника измерения давления,расхода количества и уровня жидкости ,газа и пара.-Изд-во стандартов 1989.

4.4 Иванова Г.М., Кузнецов Н. Д. Чистяков В.С. Теплотехнические измерения и приборы.- Энергоатом издат,1984.

5 Контрольні запитання

 

5.1Пояснити принцип дії манометрів

5.2 Обгрунтувати вибір еталонного обладнання необхідного для проведення повірки манометрів

5.3 Пояснити призначення і принцип дії вагопоршневого манометра МП -60М

5.4 Основнні технічні і метрологічні характеристики еталонних манометрів

5.5Основні похибки вимірювання тиску манометрами та методи їх знешкодження.

5.6 Основнні технічні і метрологічні характеристики вагопоршневих манометров

5.7Обґрунтувати вибір еталонного обладнання для проведення повірки манометрів

5.8 Умови проведення повірки манометрів.

5.9 Операції повірки манометрів еталонних

5.10 Методи повірки еталонних манометрів

Відповіді на запитання

6.Проведення повірки.

6.1. Провести зовнішній огляд .

6.2. Вивчити принципову схему стенда та його конструкцію.

6.3. Підготувати робочий еталон вагопоршневий манометр МП-60М до роботи, для чого необхідно:

- перевірити рівень масла в бачку 12;

- закрити вентиль 1, відкрити вентилі 2,4, а також насосом видалити повітря із з'єднаних трубок на участку між штуцерами для приєднання повіряємих манометрів;

- перевірити відсутність повітря в системі, обертаючи маховик плунжерного пресу 7 по годинниковій стрілці. В отворі з'єднувальних штуцерів повинна з'явитись робоча рідина, а повітряні кульки повинні бути відсутніми;

- викрутити гвинт плунжерного пресу 7;

- завантажити поршень ванажами 11 із комплекту тиску масою відповідальній першій повіряємій відмітці, і привести поршень 10 в обертаючі рухи;

- обертанням рукоятки пресу 7 добитися врівноваження поршня;

- зняти показання з повіряємого манометру 6, а після легенького постукування по корпусу ще раз зняти показання і записати у відповідну графу протоколу останнє показання, а також величину зміщення стрілки у зрівнянні з першим показанням.

6.4. Повіряємий манометр закріпити в штуцері вентиля 4, а вентилі 2 і 5 закрити .

6.5. Провести вибір повіряємих точок .

6.6. Повірку проводять методом звірення показань робочого еталону та повіряємого манометра.

6.7. Значення тиску відповідно повіряємим точкам задають по робочому еталону - манометру спочатку при підвищенні тиску (прямий хід), потім при його зниженні (зворотній хід). Завдання збиткового тиску по робочому еталону і зняття показань у калібруємого манометра виконують слідуючим образом:

- викрутити винт плунжерного пресу 7;

- перекрити вентилі 5,3,1 обертаючи ручку плунжерного пресу 7 провести повірку.

- якщо не вистачає тиску у системі пресу, відкрити вентиль 5,1 і за допомогою насосу 10 добавити тиск робочої рідини у системі. Закрити вентилі 5,1 і продовжити повірку.

6.8. Кількість серій спостережень розрахунки метрологічних параметрів і оцінку придатності манометра провести по пунктах 5.6. Дані вимірювання занести в протокол повірки.

Визначення метрологічних характеристик .

Прилад спочатку витримують на протязі 5 хвилин під тиском. Кількість повіряємих відміток складає:

- для манометрів з класом точності 1,5 і 2,5-5 оцифрованих відміток; для манометрів класу точності нижче 2,5-3 оцифровані відмітки. Ці поділки повинні бути рівномірно розташовані по всій шкалі. Калібровка манометрів завжди проводиться підвищуванням і пониженням тиску. Відлік показань повіряємого манометра та робочого еталона знімають зточністю 0,1 або 0,2 ціни поділки. Дійсні показання робочого еталону визначають із відрахуванням поправок по свідоцтву на прилад. Поправки до показань повіряємого манометра обчислюють по формулі:

 

(6.1)

 

де Δ Pmax - поправка до показань манометра на повіряємій відмітці шкали;

Рре - показання робочого еталону;

Δ P′ - поправка до показань робочого еталону по свідоцтву;

Рк - показання повіряємого манометру на повіряємих відмітках шкали.

 

7.1 Обробка результатів повірки

 

Основну похибку показників приладу ∆ визначити як найбільшу з двох різниць, що обчислюються за формулами:

пр.х = Рвим - Рет (6.2)

зв.х = Рвим - Рет (6.3)

де Рет - номінальне значення тиску, що відповідає повіряє мій точці.

Рвим.виміряне значення тиску при прямому і зворотньому ході

Варіацію показників визначити за формулою:

V = /Р1 - Р2/ (6.4)

Р1- показання при прямому ході

Р2- показання при зворотньому ході

Приведену основну похибку δ і приведену варіацію γ визначити за формулами:

δ = (6.5)

γ = (6.6)

де Rк Rн – значення опору, що відповідає кінцевій та початковій позначкам шкали повіряємого приладу. Результати калібрування занести до протоколу, зробити висновок про придатність приладу.

Результати повірки заносять в протокол.

Якщо повіряємий манометр не відповідає умовам якого-небудь розділу, то операцію даного розділу повторюють. Якщо відхилення повіряємих параметрів виходять за допустимі межі, то прилад бракують і послідуючі операції повірки припиняють.

Розрахунок похибок

Результати повірки

Покази повір. маномера Рвим Покази еталонного манометра Рет (вантажів) Основна похибка повір. манометра Основна приведе-на похибка повір. маном. Варіа-ція показ-ників повір. маном Приве-дені варіац. Пока-зів
Р1 Р2 Р1 Р2 ∆Р1 ∆Р2 γп В γв
кгс/см2   кгс/см2 Повір.від -мітки   .відм.відм Одиниц тиску   Одиниціь тиску о   кгс/см2 кгс/см2 % кгс/см2 %
                   
                   
                 
                 

 

Висновок__________________________________________________

______________________________________________________

 

 

Підпис ______________ ПІБ___________________________

Оцінка_____________

Підпис викладача_____________

 

 

Лабораторне заняття №8

«Повірка лічильників холодної води»

1.Мета заняття:

1.1. Вивчити конструкцію крильчастих водолічильників ДУ-20мм.

1.2. Вивчити практично методику повірки крильчастих водолічильників.

 

2.Застосовувані прилади та устаткування.

2.1 Повірочна установка для повірки лічильників методом вимірювання об’єму.

2.2 Скляний рідинний термометр за ГОСТ2823-73.

2.3 Манометр класу 1 з діапазоном виміру 0-2,5 МПа за ГОСТ 2405-80.

2.4 Аспіраційний психрометр М54 за ГОСТ 6353-52.

2.5 Мембранний метрологічний барометр за ГОСТ 23696079.

 

3.Загальні відомості.

Лічильники холодної води крильчасті виготовлені за ГОСТ 6019-83, з рахунковим механізмом, що має магнітний зв'язок із крильчастим пристроєм, призначені для виміру об’єму питної води температурою від 5оС до 40оС, що протікає по трубопроводу під тиском не більш 1Мпа.

Принцип дії лічильників заснований на вимірюванні кількості по числу обертів крильчатки, кутова швидкість якої пропорційна швидкості рідини, що протікає через прилад.

 

 

1 – черв’ячна пара; 2 –корпус; 3 –аксіальна турбінка; 4 – регулювальний пристрій; 5 – струменевипрямлювач; 6 – передавальний механізм; 7 – відліковий пристрій.

 

Рисунок 3. 1 - Швидкісний лічильник з акcіальним підводом рідини

 

Лічильники рідин дають безпосередні показання кількості вимірюваної речовини в одиницях об'єму.

Відповідно до повірочної схеми лічильники холодної води крильчасті з відносною похибкою Δо = 2÷5% повіряються методом безпосереднього звіряння, повірочною еталонною установкою 2-го розряду методом вимірювання об’єму, установка обладнана мірними баками або мірниками, похибка яких встановлена при їхньому номінальному об’ємі і складає ± 0,1% цього об’єма.

Повірочні установки можуть надійно працювати при наступних умовах:

- якщо об’єм мірного баку буде достатній для прийому води, що надходить за

час повірочного пропуску;

- якщо вхідні в установку пристосування і вимірювальні прилади забезпечують

можливість виміру витрати у всьому діапазоні, необхідному при вимірі;

- якщо умови протікання води через лічильник не будуть істотно відрізнятися від

експлуатаційних.

При роботі установки вода з резервуара відцентровим насосом нагнітається по трубопроводу до водолічильнику, а з нього через перехідної патрубок і трубопровід, що відводить, у мірний бак. Необхідна витрата створюється відцентровим насосом який працює в трьох режимах, кожний з яких відповідає перевірочним пропускам води. Витрата виміряється ротаметром, тиск у трубопроводі контролюється по водомірній трубці зі шкалою. Скидання води з мірного бака в резервуар здійснюється за допомогою спускного крана і сполучного трубопроводу.

Водолічильники підлягають обов'язковій державній повірці. Ціль повірки складається у визначенні похибки показань. Повірка здійснюється на трьох різних витратах: при витратах мінімальному Qmin; перехідному Qn; номінальному (максимальному) Qnom. Установлених відповідно в діапазонах: 1-1,10 Qmin; 1-1,1 Qn і 0,9-1,1Qnom.

Зміна витрати в процесі вимірів не повинна перевищувати ± 2% установлених значень.

4.Література і навчальні посібники.

3.1 ГОСТ 15528-86. Средства измерений расхода, объема или массы протекающи

жидкости и газа. Термины и определения.

3.2 ГОСТ 6019-83. Счетчики холодной воды крыльчатые. Общие технические

условия.

3.3 ГОСТ 8.156-83. Счетчики холодной воды. Методы и средства проверки.

3.4 Павловский А.Н. Измерение затраты и количества жидкостей, газа и пара. –

М.: Издательство стандартов, 1967. – 416 с.

3.5 Цейтлин В.Г. Техника измерения расхода и количества жидкостей, газов и паров. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 192с.

 

5.Контрольні питання.

4.1Дати визначення витрати.

4.2 Назвіть умови проведення перевірки водолічильників.

4.3 Охарактеризуйте похибки водолічильників.

4.4 Назвіть види витрат.

4.5 Розповісти про конструкції крильчастих водолічильників.

4.6 Яким вимогам повинні відповідати повірочні установки.

4.7 Що називається лічильником ?

4.8Назвіть основні технічні і метрологічні характеристики лічильників.

Відповіді

6Порядок виконання роботи.

6.1До повірки необхідно забезпечити дотримання вимог пропонованих ГОСТ 8.156-83 до навколишнього середовища.

6.2Зовнішній огляд. При зовнішньому огляді лічильників перевіряють:

- Відповідність комплектності, стан лакофарбового покриття, чіткість зображення написів на маркіровочній табличці;

- Відсутність плям, тріщин і відколів, що впливають на зчитування показань на циферблаті;

- Наявність стрілки, що вказує напрямок потоку.

Водолічильники перед проведенням повірки необхідно промити й установити на лабораторній повірочній установці. Шляхом пропуску води через лічильник, провести його випробування.

6.3Перевірка герметичності.

Герметичність лічильника перевіряють створенням в робочій порожнині тиску 1,6 Мпа. Результати перевірки вважають задовільними, якщо після витримки протягом 15 хвилин у місцях з'єднань і корпусі не спостерігається відпрівань, каплепадіння або течі води. Падіння тиску по манометру не допускається.

У випадку невідповідності лічильників якій-небудь вимозі п.п. 6.2 і 6.3. лічильники вважають непридатними до подальшої експлуатації і повірці не підлягають.

6.4 Порядок роботи.

6.4.1Відкривши спускний кран, переконатися, що вода з мірного бака злита в

резервуар, після цього закрити спускний вентиль (кран). Зняти показання з лічильника і занести їх до протоколу.

6.4.2 Ввімкнути на щитку управління вмикач «220В» у положення ВКЛ. Червона лампочка, що зайнялася, буде сигналізувати про готовність установки

до роботи.

6.4.3 Перша повірочна витрата – включенням 1, 2 і 3-го вмикачів у положення

«ВКЛ». Тоді спрацюють контактори 1, 2 і 3 і на виході на штепсельному рознімачі по всім п'ятьом клемам буде протікати струм і спрацюють всі обмотки збудження, насос буде давати першу повірочну витрату 0,2 м3/год.

6.4.4 Коли рівень води в мірному баці досягне відмітки 70 дм3, виключити

установку шляхом повернення усіх вимикачів у положення «ВЫКЛ».

6.4.5 Зняти показання з лічильника і еталонної міри і занести до протоколу

повірки лічильників, додаток А. Відкрити спускний кран і спустити воду з мірного бака в резервуар.

При проведенні повірки на другій повірочній витраті включаємо другий і третій вимикач.

При проведенні повірки на третій повірочній витраті включається тільки третій вимикач. В подальшому все робиться так як і при першій витраті.

 

6.1 Оформлення результатів повірки

 

Відносна похибка усіх лічильників визначається за результатами виміру обсягу води, пропущеного через лічильник у еталонну міру місткості установки. При цьому обсяг води, виміряний лічильником, визначають по різниці показань лічильника перед і після кожного пропуску води через лічильник.

Зміна витрати в процесі виміру не повинна перевищувати ± 2% установлених значень.

Відносну похибку лічильника Δi у відсотках визначають для кожної витрати по формулі:

(6.1.)

 

де Vc – обсяг води по лічильнику, що повіряється, м3

Vет – обсяг води, що надійшла в еталонну міру, м3.

Відносну похибку лічильників Δэд за ГОСТ 6019-83 що знаходяться в експлуатації, визначають по формулі:

 

(6.2)

 

де Δэд – відносна похибка лічильника, що допускається, при випуску з виробництва і після ремонту;

t – час експлуатації, тис. год.

Середньо інтегральну відносну похибку визначають по формулі:

 

(6.3)

 

де Δi – значення відносної похибки при Δі-й витраті;

Pi – ваговий коефіцієнт, зазначений у таблиці 6.1 і що є відносним об’ємом води, виміряним на і-й витраті (Q1).

Межа средньоінтегральної похибки

 

Таблиця 6.1- Значення вагового коєфіцієнту

Витрата % Qnom
Рi 0,02 0,02 0,08 0,23 0,65

 

Розрахунок похибок вимірювання

Зміст і форма протоколу.

Дата повірки  
Найменування виробника  
Тип, порядковий номер повіряємого лічильника  
Діаметр умовного проходу мм.  
Вимірювання при 1витраті Повірочна витрата м 3/год      
Показники лічильника до повірки м 3      
Показники лічильника після повірки м 3      
Показники по еталонній мірі м 3      
Показники по еталонній мірі м 3      
Відносна похибка      
Вимірювання при 2витраті Повірочна витрата м 3/год      
Показники лічильника до повірки м 3      
Показники лічильника після повірки м 3      
Показники по еталонній мірі м 3      
Відносна похибка%      
Вимірювання при 3витраті Повірочна витрата м 3/год      
Показники лічильника до повірки м 3      
Показники лічильника після повірки м 3      
Показники пор еталонній мірі м 3      
Відносна похибка%      
  Заключення про придатність      
  Підпис повірника      

Висновок по лабораторному заняттю

 

_____________________________________________

_____________________________________________

 

Оцінка____________

Підпис викладача_________

Лабораторне заняття №10

«Повірка віскозиметрів»

1.Мета заняття:

 

1.1 Вивчити будова й п принцип дії віскозиметра.

1.2 Набутити звички по повірці віскозиметрів для визначення умовної в'язкості лакофарбових матеріалів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.