Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Г) Земельним кодексом розмір не передбачений.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Г) територіальний базис, природний ресурс та основний засіб виробництва.

2. В якому випадку іпотекодавцю не потрібна згода іпотекодержателя:

а) при передачі земельної ділянки у наступну іпотеку;

б) при будівництві будівлі (споруди) на земельній ділянці, яка передана в іпотеку;

в) при укладанні заповіту на земельну ділянку;

г) при передачі земельної ділянки в оренду.

3. Громадяни України можуть приватизувати земельні ділянки для наступних цілей:

а) дачного будівництва і ведення городництва;

б) ведення особистого селянського господарства і випасу худоби;

в) садівництва і дачного будівництва;

г) сінокосіння і садівництва.

4. Назвіть розмір земельної ділянки, яка надається громадянину України на умовах оренди для ведення садівництва:

а) до 0,6 га.;

б) до 0,12 га.;

в)до 0,4 га.;

г) Земельним кодексом розмір не передбачений.

5. При використанні земель житлової та громадської забудови відповідні суб‘єкти зобов‘язані:

а) вносити мінеральні добрива згідно з екологічними вимогами та нормами;

б) використовувати такі землі відповідно до містобудівної документації;

в) приватизувати земельні ділянки для забудови;

г) відчужувати земельні ділянки протягом одного року.

6. Визначте, на які цілі надходять кошти у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва:

а) на освоєння земель для сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та охорону земель;

б) на будівництво об`єктів соціального забезпечення;

в) на розвиток та будівництво сільськогосподарських підприємств;

г) на розвиток та виробництво сільськогосподарської та лісогосподарської продукції.

7. Вкажіть, у яких випадках не розробляється проект відведення земельної ділянки:

а) при організації нових і впорядкуванні існуючих об’єктів землеустрою;

б) при виявленні порушених земель та проведенні заходів щодо їх відновлення і консервації;

в) при купівлі-продажу земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення;

г) при встановленні в натурі (на місцевості) меж земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб.

8. Консервації підлягають землі:

а) техногенно забруднені землі;

б) засмічені землі;

в) землі, які зазнали змін у структурі рельєфу;

г) особливо цінні землі.

9. Відповідно до якого критерію визначається місце подачі позову про відшкодування шкоди: а) такі позови можуть пред’являтися за вибором позивача за місцем проживання відповідача (місцем знаходження органу управління юридичної особи) або за місцем заподіяння шкоди; б) на розсуд позивача; в) виключно за місцем заподіяння шкоди;

г) виключно за місцем проживання позивача.

10. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, тягне:

а) кримінальну відповідальність;

б) адміністративну відповідальність;

в) цивільну відповідальність;

г) кримінальну та дисциплінарну.

1. Відповідно до Закону України «Про охорону земель» земля розглядається як:

а) природно-історичне, органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори, є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства, завдяки найціннішій своїй властивості – родючості;

б) поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею;

в) частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

г) окрема складова частина екомережі, що має ознаки просторового об’єкта – певну площу, межі , характеристики.

2. Чи можливо передавати в заставу право на частину земельної ділянки:

а) можливо після виділення її в натурі (на місцевості) відповідно до документації із землеустрою;

б) не можна;

в) лише за рішенням відповідного органу влади;

г) лише за рішенням суду.

3. Загальний розмір земельної ділянки, яка надається безоплатно у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, згідно з ЗК України:

а) до 0.60 га.;

б) до 1 га.;

в) до 2 га.;

г) до 3 га.

4. Підставою припинення права користування земельною ділянкою є:

а) невикористання земельної ділянки протягом 2 років;

б) несплата земельного податку;

в) систематична несплата орендної плати;

г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

5. Власники і землекористувачі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов‘язані:

а) надавати відомості Міністерству екології та природних ресурсів про наявність та чисельність об‘єктів тваринного та рослинного світу на їх території;

б) надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування відомості про застосування пестицидів та агрохімікатів;

в) надавати органам внутрішніх справ відомості про дії сусідів щодо форм здійснення сільськогосподарської діяльності;

г) надавати засобам масової інформації відомості щодо напрямків використання земельної ділянки.

6. Вкажіть підставу для нарахування земельного податку:

а) дані моніторингу землі;

б) дані державного земельного кадастру;

в) дані землеустрою;

г) договір оренди земельної ділянки.

7. Визначить вид моніторингу земель залежно від цілей спостереження і територій охоплення:

а) локальний;

б) загальний;

в) оперативний;

г) фоновий.

8. Виконавцями державної експертизи землевпорядної документації є:

а) експерти, які працюють у складі центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

б) експерти, які працюють у складі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи і мають високу кваліфікацію та спеціальні знання;

в) висококваліфіковані спеціалісти, які працюють у складі центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

г) наукові працівники.

9. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується:

а) судом;

б) територіальною громадою;

в) Державним агентством земельних ресурсів України;

г) Державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель.

10. При вчиненні яких земельних правопорушень до адміністративної відповідальності притягуються тільки посадові особи:

а) за перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду;

б) за порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

в) за знищення громадянами межових знаків меж землекористувань;

г) за самовільне відхилення від проектів землеустрою.

 

1. В матеріальному аспекті під джерелами права розуміють:

а) соціально-економічні умови життя суспільства, які детермінують правотворчу діяльність органів державної (публічної) влади та обумовлюють її результат – зміст права як регулятора суспільних відносин;

б) способи та форми правотворчої діяльності органів публічної влади, результатом якої є правові акти, що містять правові норми;

в) зовнішня форма вираження загальновизнаних правил поведінки, які є обов’язковими для дотримання, виконання та слідування всіма особами, що мають юридичний зв'язок із державою (громадянство) чи перебувають на суверенній території;

г) сукупність нормативно-правових актів в галузі земельного права.

2. Чи обов’язково посвідчувати договір оренди землі нотаріально:

а) так;

б) ні;

в) за бажанням однієї із сторін;

г) лише у випадках визначених законодавством.

3. Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

а) припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

б) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

в) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

г) систематична несплата земельного податку.

4. Назвіть максимальний строк дії договору оренди землі:

а) 25 років;

б) 45 років;

в) 50 років;

г) 40 років.

5. Власники і користувачі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов‘язані:

а) забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, заростання бур‘янами та чагарниками;

б) забезпечувати вирощування певних сільськогосподарських культур на своїй території;

в) забезпечувати здійснення будівництва промислових підприємств;

г) здійснювати господарську діяльність без врахування необхідності охорони родючості ґрунтів.

6. Зазначте поняття земельного податку:

а) капіталізований рентний дохід із земельної ділянки;

б) грошові надходження від реалізації прав на земельну ділянку;

в) обов`язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельною ділянкою;

г) плата за використання земельних ділянок на умовах оренди.

7. Проведення моніторингу земель і ґрунтів не передбачає:

а) своєчасне виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів;

б) збереження і відтворення родючості ґрунтів;

в) визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками;

г) попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу.

8. Зміст землеустрою передбачає:

а) визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів;

б) облік кількості земель;

в) розробку загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель;

г) облік якості земель.

9. Термін розгляду земельних спорів з дня подання заяви однієї із сторін органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування становить:

а) 2 тижні;

б) 1 місяць;

в) 10 днів;

г) 2 місяці.

10. Який вид відповідальності передбачено за непроведення рекультивації порушених земель:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

 

1. Земельна ділянка – це:

а) частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

б)поверхня суші з установленими межами, певним місцем розташування, корисними копалинами та іншими елементами природи;

в) частина земної поверхні з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами та визначеними щодо неї правами;

г) сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві.

2. Власники, користувачі, орендарі земельних ділянок повинні бути попереджені про майбутнє вилучення земельних ділянок:

а) за один тиждень;

б) за один місяць;

в) за два місяці;

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.