Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Г) така підстава відсутня.4. Для здійснення концесійної діяльності концесіонеру земельні ділянки надаються:

а) у постійне користування;

б) в оренду;

в) у спільну сумісну власність;

г) у спільну часткову власність.

5. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки:

а) плату за використання земельної ділянки;

б) сприяння встановленню твердих меж між ділянками та їх відновленню;

в) примусового відчуження сусідньої земельної ділянки у випадку затінення її деревами;

г) ліквідувати дерева, що служать межовими знаками, якщо вони заважають відпочивати.

6. Чи має право орендодавець отримати орендну плату від орендаря у разі розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення:

а) не має такого права;

б) має право отримати тільки за згодою орендаря;

в) має право отримати за шість місяців;

г) має право отримати за рік.

7. Вкажіть, на яких рівнях передбачено проведення землеустрою чинним земельним законодавством:

а) на загальнодержавному; адміністративно-територіальному; локальному;

б) на загальнодержавному; адміністративно-територіальному; регіональному; науковому; місцевому;

в) на національному (загальнодержавному); регіональному; локальному і господарському (місцевому);

г) на національному; регіональному; виробничому; господарському.

8. Консервація земель здійснюється на підставі:

а) усної домовленості з власником земельних ділянок;

б) договору з землекористувачами земельних ділянок;

в) договору з власником земельних ділянок;

г) рішення суду.

9. Земельні спори це:

а) конфлікт між власниками земельної ділянки;

б) конфлікт між власником (або користувачем) земельної ділянки та органом місцевого самоврядування;

в) особливий вид правових відносин, в основі яких лежать розбіжності суб’єктів, що виявляються в процесі виникнення, реалізації, зміни чи припинення земельних прав, їх охорони (захисту), у зв’язку з порушенням прав та законних інтересів (чи їх визнанням) власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі й орендарів земельних ділянок та інших суб’єктів земельних правовідносин;

г) особливий вид правових відносин, в основі яких знаходиться конфлікт суб’єктів, що виявляється в процесі реалізації ними земельних прав.

10. Відповідно до Земельного кодексу України, які види юридичної відповідальності передбачені за порушення земельного законодавства:

а) земельно-правова;

б) кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна;

в) цивільна, адміністративна, кримінальна;

г) кримінальна, адміністративна.

1. До складу земель України належать:

а) усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними об’єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії;

б) землі, які розташовані в межах державного кордону, в тому числі заморські території;

в) земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності;

г) землі сільськогосподарського призначення, земля житлової і громадської забудови.

2. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту:

а) державної реєстрації цих прав;

б) після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою;

в) після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації;

г) після прийняття рішення відповідним органом державної влади чи місцевого самоврядування.

3. Припинення права приватної власності на земельні ділянки з мотивів суспільної необхідності здійснюється у випадку:

а) примусового викупу під майданчики відпочинку;

б)примусового викупу під притулки для безпритульних;

в) примусового викупу під об'єкти природно-заповідного фонду;

г) примусового викупу під стадіони.

4. Вкажіть, хто є суб’єктом права землекористування:

а) лише фізичні особи, які володіють право дієздатністю, а також недержавні юридичні особи;

б) виключно громадяни України, які є власниками окремих природних ресурсів;

в) виключно громадяни України та державні й комунальні підприємства, установи, організації;
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.