Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Г) забруднення або псування земель.

1. Об’єктом державного контролю за використанням та охороною земель є:

а) земельні ділянки;

б) землі природно-заповітного фонду;

в) всі землі в межах України;

г) земельні ділянки, надані у приватну власність.

2. Виберіть невірну відповідь. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом:

а) визнання прав;

б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав;

в) застосування судом акту органа державної влади або місцевого самоврядування;

г) відшкодування збитків.

3. Розмір земельної ділянки, яка надається громадянам у власність для будівництва індивідуального житлового будинку в містах:

а) до 0,6 га;

б) до 0,10 га;

в) до 0,12 га;

г) до 0,15 га.

4. Право земельного сервітуту це:

а) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

б) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою;

в) виключне право власника земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

г)право власника або землекористувача земельної ділянки на користування чужою земельною ділянкою для цілей передбачених земельним законодавством;

5. Орендодавець за умовами договору оренди земельної ділянки зобов‘язаний:

а) не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

б) не попереджати орендаря про зміни у стані земельної ділянки;

в) не погрожувати орендарю збільшити орендну плату;

г) не вчиняти дій, які б сприяли реалізації прав третіх осіб щодо орендованої ділянки.

6. Вкажіть, що отримують власники землі та землекористувачі внаслідок тимчасової консервації деградованих та малопродуктивних земель:

а) компенсацію;

б) податкові та кредитні пільги;

в) зменшення податку;

г) звільнення від плати за землю.

 

7. Зазначте суб’єктів, які мають право розглядати і затверджувати робочі землевпорядні проекти, пов’язані з докорінним поліпшенням та охороною земель:

а)відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які надають і вилучають земельні ділянки;

б) замовники відповідних проектів;

в) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) виключно сільські, селищні, міські ради та районні державні адміністрації.

8. До форм консервації земель належать:

а) заболочення;

б) заліснення;

в) зняття ґрунтового шару;

г) меліорація.

9. Прийняте рішення передається сторонам:

а) у місячний термін;

б) у 10 денний термін;

в) 5-денний термін;

г) в день прийняття рішення.

10. Визнаються недійсними за рішенням суду:

а) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок;

б) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу та дарування, земельних ділянок;

в) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку застави, обміну земельних ділянок;

г) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку, обміну земельних ділянок.

1. Суб’єктами земельних правовідносин є:

а) громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади;

б) громадяни, органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

в) громадяни, іноземці, апатриди, держава Україна;

г) народ України.

2. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) не припиняється в разі:а) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача; б) спливу строку, на який було надано право користування; в) викупу земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю в разі користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб; г) невикористання земельної ділянки для забудови в разі користування чужою земельною ділянкою для забудови протягом одного року.

3. Держава набуває право власності на земельні ділянки у разі:

а) привласнення безхазяйного об’єкту;

б) прийняття спадщини;

в) війни;

г) при ліквідації підприємства, організації або установи державної форми власності.

4. Назвіть строк короткострокової оренди земельної ділянки:

а) не більше 3 років;

б) не більше 5 років;

в) не більше 25 років;

г) не менше 10 років.

5. Власники земельних ділянок зобов‘язані:

а) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

б) своєчасно вносити пестициди та агрохімікати;

в) підвищувати економічний прибуток від використання земельної ділянки;

г) періодично звертатись до державних органів про фінансову допомогу.

6. Вкажіть, за рахунок яких коштів реалізуються заходи, передбачені загальнодержавними програмами використання та охорони земель:

а) за рахунок Державного бюджету;

б) за рахунок місцевих бюджетів;

в) за рахунок коштів землевласників і землекористувачів;

г) за рахунок інших джерел, які не заборонені законом.

7. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень здійснюється за рішенням:

а) сільської ради;

б)обласної, сільської та селищної рад;

в)Верховної Ради України;

г)районних у містах рад.

8. Визначте, чи підлягає шкода, заподіяна в наслідок порушення законодавства про охорону земель відшкодуванню:

а) підлягає відшкодування в повному обсязі;

б) підлягають збитки, що включають лише суму коштів на відшкодування пошкодження, погіршення самих земель;

в) не підлягає відшкодуванню;

г) підлягають витрати на відшкодування негативних наслідків, які спричинили винні особи внаслідок вчинення неправомірних дій.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.