Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Які види земельних спорів можуть бути вирішені органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

а) земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства;

б) земельні спори щодо розмежування меж районів у містах;

в) земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів;

г) земельні спори, що виникають з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб.

10. При вчиненні яких земельних правопорушень до адміністративної відповідальності притягуються тільки громадяни:

а) за псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами;

б) за порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

в) за знищення громадянами межових знаків меж землекористувань;

г) за самовільне відхилення від проектів землеустрою.

1. Яка з визначених категорій земель не передбачена Земельним Кодексом:

а) землі рекреаційного призначення;

б) землі оздоровчого призначення;

в) землі лісового фонду;

г) землі історико-культурного призначення.

2. Чи зберігається дія земельного сервітуту у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут: а) ні;б) так; в) у випадках визначених в законі;

г) лише за рішенням суду.

3. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій право на отримання земельної частки ( паю) мають:

а) усі бажаючі громадяни України, які мешкають на території відповідної ради;

б) виключно працівники державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

в) працівники державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров’я, розташованих на території відповідної ради;

г) виключно пенсіонери з числа працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств підприємств, установ та організацій.

4. Зазначте, які існують форми орендної плати за користування земельною ділянкою:

а) виключно грошова;

б) грошова, натуральна, відробіткова;

в) виключно натуральна;

г) виключно відробіткова.

5. За умовами договору концесії концесієдавець може бути зобов‘язаний:

а) забезпечити надання земельної ділянки для здійснення концесійної діяльності, якщо це необхідно;

б) забезпечити фінансову підтримку для здійснення господарської діяльності;

в) вирішувати спори, що виникають щодо використання земельної ділянки;

г) продати концесіонеру земельну ділянку.

6. Вкажіть, за використання яких земельних ділянок громадяни та юридичні особи звільняються від плати за землю:

а) за використання земельних ділянок, які перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння;

б) за земельні ділянки, які належать до державної або комунальної форми власності;

в) за земельні ділянки, які особо охороняються державою;

г) за використання сільськогосподарських угідь.

7. Зазначте основні завдання землеустрою:

а)забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки;

б) розробка системи заходів по землюванню малопродуктивних угідь;

в) запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації;

г) оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському та лісовому господарстві.

8. Визначне, який банк даних про стан земель і ґрунтів не належить до державної комплексної системи спостережень:

а) національний;

б) регіональний;

в) науковий;

г) місцевий.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.