Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Які види земельних спорів вирішуються виключно судом?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

а) земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей;

б) земельні спори, які виникають з приводу додержання громадянами правил добросусідства;

в) земельні спори щодо розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів;

г) земельні спори щодо розмежування меж районів у містах.

10. Суб’єктом земельного правопорушення є:

а) особа, яка його вчинила;

б) фізична особа, яка його вчинила;

в) деліктоздатна особа, яка його вчинила;

г) юридична та фізична особа.

1. Використання земель не за цільовим призначенням це:

а) невикористання земельної ділянки, крім реалізації науково обґрунтованих проектних рішень, або фактичне використання земельної ділянки, яке не відповідає її цільовому призначенню, встановленому при передачі земельної ділянки у власність чи наданні в користування, в тому числі в оренду, а також недодержання режиму використання земельної ділянки або її частини в разі встановлення обмежень (обтяжень);

б) використання не відповідає вимогам чинного земельного законодавства;

в) систематичне не використання земельної ділянки, наданої для відповідної мети;

г) невиконання вимог використання земель відповідно до договору.

2. В якому випадку право постійного користування на декілька земельних ділянок, може посвідчуватися одним державним актом:

а) при вилученні для суспільних потреб;

б) при надані під будівництво та обслуговування лінійних об’єктів;

в) за рішенням суду;

г)при зміні постійного користувача однієї земельної ділянки.

3. Примусове припинення прав на земельну ділянку за використання її не за цільовим призначенням здійснюється:

а) місцевими Радами;

б) органами Держкомзему України на місцях;

в) в судовому порядку;

г) райдержадміністрацією.

4. Об’єктом постійного землекористування є:

а) лише земельна ділянка державної власності;

б) земельна ділянка державної або комунальної власності;

в) земельна частка ( пай);

г) земельна ділянка держаної, комунальної або приватної власності.

5. Власники земельних ділянок зобов‘язані:

а) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

б) не перешкоджати іншим суб‘єктам, коли вони збирають на ділянці плоди та ягоди;

в) не порушувати питання про зміну цільового призначення земельної ділянки;

г) не погіршувати настрій працівникам органів державного контролю.

6. Зазначте, в якому випадку орендодавець має право на відшкодування збитків від орендаря:

а)якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився внаслідок стихійного лиха;

б) якщо орендар не здійснював заходи щодо раціонального використання земельної ділянки;

в) якщо погіршились корисні властивості земельної ділянки, які пов`язані із зміною її стану;

г) якщо договором оренди передбачено відшкодування таких збитків.

 

7. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою здійснюється:

а) замовниками документації із землеустрою і передбачає перевірку повноти та якості виконання заходів із землеустрою, окремих рішень, передбачених цією документацією;

б) розробниками документації із землеустрою і передбачає перевірку дотримання замовником вартості виконаних робіт;

в) розробниками документації із землеустрою і передбачає перевірку повноти та якості виконання заходів із землеустрою, окремих рішень, передбачених цією документацією, а також вимог нормативно-правових актів з питань землеустрою;

г) замовниками документації із землеустрою щодо перевірки дотримання розробником документації вимог нормативно-правових актів з питань землеустрою.
8. Визначте, що не відноситься до нормативів в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів:

а) гранично допустиме забруднення земель;

б) якісний стан ґрунтів;

в) кількісний стан ґрунтів;

г) показники деградації земель та ґрунтів.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.