Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Г) не має такого права.5. На власників земельних ділянок покладено обов‘язок:

а) один раз на місяць складати звіт про методи використання земельної ділянки;

б) своєчасно надавати інформацію органам внутрішніх справ про якісний стан ґрунтів;

в) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів;

г) періодично звітувати про якість посівів та насаджених сільськогосподарських культур.

6. Вкажіть, за який рахунок здійснюються заходи щодо приведення самовільно зайнятих земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будівельних споруд:

а) за рахунок власників землі або землекористувачів;

б) за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки;

в) за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки та землевласників;

г) за рахунок місцевого бюджету.

7. Зазначте, що є об’єктом землеустрою:

а) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

б) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

в) територія адміністративно-територіальних утворень;

г) організація землеустрою.

8. З метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів моніторинг ґрунтів ведеться на:

а) землях лісогосподарського призначення;

б) землях сільськогосподарського призначення;

в) водного фонду;

г) природно-заповідного фонду.

Чи мають право сторони, які беруть участь у земельному спорі, знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, подавати документи та інші докази, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони та ін.?

а) сторони не мають таких прав;

б) сторони мають такі права;

в) сторони мають такі права з дозволу органу, який вирішує спір;

г) сторона має такі права, якщо інша не заперечує проти цього.

10. За яке земельне правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність:

а) знищення межових знаків;

б) укладення угод з порушенням земельного законодавства;

в) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;

г) самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

1. Інститутами земельного права є:

а) цивільно-правові та земельно-правові відносини, в які вступають громадяни, юридичні особи і держава;

б) нормативно-правові акти;

в)групи однорідних правових норм у земельній сфері, що об’єднуються за змістом;

г) сукупність нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини.

2. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюються:

а) за рішенням суду;

б) за згодою всіх співвласників згідно з договором;

в) за бажанням співвласників;
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.