Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Г) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підставі договорів з власниками земельних ділянок.

З якого часу вступає в силу рішення відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів місцевого самоврядування щодо земельного спору?

а) у 20-денний термін;

б) у місячний термін;

в) у 10-денний термін;

Г) з моменту його прийняття.

10. До складу земельного правопорушення входять:

а) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт правопорушення;

б) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона правопорушення;

в) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона правопорушення;

г) об’єкт та суб’єкт правопорушення.

1. Диспозитивний метод правового регулювання проявляється у:

а) встановленні обов’язків правосуб’єктів;

б) затвердженні прийнятого рішення суб’єкта земельних правовідносин відповідним державним органом;

в) наданні свободи суб’єктам правовідносин у питаннях реалізації ними прав щодо належних їм земельних ділянок;

г) можливості альтернативної поведінки суб’єктів.

2. Право спільної часткової власності на земельну ділянку не виникає:

а) при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок;

б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;

в) у співвласників жилого будинку;

г) за рішенням суду.

3. Власнику земельної ділянки належать наступні правомочності щодо:

а) володіння, управління і розпорядження;

б) розпорядження і користування;

в) користування, володіння і розпорядження;

г) володіння, управління і користування.

4. Вкажіть, хто є суб’єктами права постійного землекористування:

а) юридичні особи державної і комунальної власності, а також громадські організації інвалідів, їх підприємства (об’єднання), установи та організації;

б) громадяни України і юридичні особи, засновані на приватній власності;

в) громадські природоохоронні організації;

Г) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності; громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації; релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

5. У разі здійснення негативного впливу господарської діяльності на якість сільськогосподарських угідь суб‘єкти зобов‘язані:

а) вибачитися перед землевласниками та землекористувачами;

б) відшкодувати відповідні збитки, а також втрати сільськогосподарських угідь;

в) сплатити за землевласників або землекористувачів земельний податок чи орендну плату;

г) виключити сільськогосподарські угіддя із господарського обігу.

6. Вкажіть, чи переглядається плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:

а) переглядається за згодою сторін;

б) не переглядається;

в) переглядається за згодою орендаря;

г) переглядається за згодою орендодавця.

7. Зазначте, чи завжди чинне земельне законодавство вимагає встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) шляхом закріплення межовими знаками встановленого зразка:

а) так;

б) якщо межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) збігаються зі штучними лінійними спорудами, межові знаки можуть не встановлюватися;

в) при добровільному відчуженні земельної ділянки її користувачем;

г) при викупі земельної ділянки для суспільних потреб.

8. Роботи із зняття, складування, збереження і нанесення ґрунтової маси на порушені земельну ділянки (рекультивація) здійснюються за рахунок:

а)Державного бюджету України;

б) місцевих бюджетів;

в) фізичних та юридичних осіб, з ініціативи або вини яких порушено ґрунтовий покрив;

г) коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

9. Земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок можуть бути вирішені:

а) в судовому порядку або органами місцевого самоврядування;

б) виключно в судовому порядку;

в) виключно органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) виключно органами місцевого самоврядування.

10. Який вид відповідальності передбачено за невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

 

1. Можливість альтернативної поведінки суб’єктів земельних правовідносин передбачена наступним методом правового регулювання:

а) імперативним;

б) делегуючим;

в) рекомендаційним;

г) санкціонуючим.

2. Який із способів захисту прав на орендовану земельну ділянку не може використати орендар:

а) витребувати орендовану земельну ділянку з будь-якого незаконного володіння та користування;

б) на усунення перешкод у користуванні нею;

в) відшкодування шкоди, заподіяної земельній ділянці;
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.