Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Г) розірвати договір в односторонньому порядку.3. Вкажіть всіх суб’єктів права приватної власності на земельну ділянку:

а) громадяни та юридичні особи;

б) громадяни України і юридичні особи (засновані громадянами України);

в) громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства;

г) лише громадяни України.

4. Вкажіть строки користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для забудови ( суперфіцій):

а) в Земельному кодексі строки не вказані;

б) не може перевищувати 50 років;

в) не може перевищувати 25 років;

г) не може перевищувати 20 років.

5. У разі здійснення порушення земельного законодавства землевласник або землекористувач зобов‘язаний:

а) приховати його наслідки від органів державного контролю;

б) припинити порушення та усунути його наслідки у 30-денний строк;

в) не допустити державного інспектора на свою земельну ділянку;

г) захищати своє право власності або право користування земельною ділянкою в суді.

6. Вкажіть, за який рахунок здійснюються виконання заходів, спрямованих на усунення причин та наслідків негативного впливу на земельні ресурси внаслідок стихійного лиха:

а) за рахунок Державного бюджету;

б) за рахунок місцевого бюджету;

в) за рахунок землевласників і землекористувачів;

г) за рахунок благодійних фондів та організацій.

7. До малопродуктивних земель відносяться:

а) сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання за призначенням є економічно неефективним;

б) землі лісогосподарського призначення;

в) землі під господарськими будівлями і дворами;

г) землі поверхня яких порушена в наслідок землетрусу, зсувів, добуванням корисних копалин та ін.

8. Зазначте, яке право не належить розробнику документації із землеустрою:

а) вимагати індексації вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом;

б) не інформувати зацікавлених осіб про здійснення землеустрою;

в) вносити пропозиції щодо оновлення застарілої документації із землеустрою;

г) здійснювати авторський нагляд за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою.

9. Ким здійснюється виконання рішення щодо земельних спорів, прийнятого органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи органом місцевого самоврядування?

а) стороною, яка порушила спір;

б) здійснюється органом, який прийняв це рішення;

в) спеціально створеною виконавчою групою;

г) суб’єктом, який має бути визначений окремим рішенням.

10. Який вид відповідальності передбачено за перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

1. Метод земельного права:

а) являє собою відповідні характеру земельних відносин способи та прийоми впливу на поведінку їх учасників, які відповідають природі землі як національного багатства;

б) основні положення, вихідні ідеї, що відзначаються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають істотні положенні права;

в) основні напрями правового впливу на суспільні земельні відносини;

г) низка правових норм земельного законодавства, спрямованих на захист земельних відносин і правову охорону земель.

2. Протягом якого строку громадянин, повинен добросовісно, відкрито і безперервно користуватися земельною ділянкою без документів, які б свідчили наявність у нього права на цю земельну ділянку, що дозволило б йому звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування:а)10 років;б) 5років;в) 15 років;г) 20 років.

3. Суб’єктом комунальної власності на земельні ділянки є:

а) територіальна громада того чи іншого населеного пункту;

б) комунальні підприємства;

в) виконавчі органи місцевих рад;

г) житлово-будівельні та гаражно-будівельні кооперативи.

4. У разі незгоди землекористувача з вилученням земельної ділянки це питання вирішується:

а) в судовому порядку;

б) виключно органами місцевого самоврядування за місцем розтушування земельної ділянки;

в) органами державної виконавчої влади у галузі земельних відносин;

г) Кабінетом Міністрів України.

5. Власники сусідніх земельних ділянок зобов‘язані:

а) використовувати земельні ділянки будь-яким зручним для них способом;

б) не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням;

в) не використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням;

г) використовувати свою і сусідню земельну ділянку для власних потреб.

6. Вкажіть, чи може плата за суборенду земельних ділянок перевищувати розмір орендної плати:

а)так, у визначених законом випадках;

б) ні;

в) виключно для новостворених фермерських господарств;

г) протягом півтора року з моменту укладання договору суборенди.

7. Землеустрій здійснюється:

а) виключно державними землевпорядними організаціями;

б)виключно центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

в) державними та іншими землевпорядними організаціями;

г) власниками та користувачами земельних ділянок.

8. Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюють:

а)сільські, селищні, міські, районні та обласні ради;

б) Кабінет Міністрів України; місцеві державні адміністрації;

в) місцеві державні адміністрації;
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.