Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Чи звільняє виконання рішення порушника земельного законодавства від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

а) не звільняє;

б) звільняє лише від збитків;

в) звільняє лише від втрат;

г) звільняє.

10. Який вид відповідальності передбачено за зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

1. Під функціями земельного права розуміють:

а) являє собою відповідні характеру земельних відносин способи та прийоми впливу на поведінку їх учасників, які відповідають природі землі як національного багатства;

б) основні положення, вихідні ідеї, що відзначаються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають істотні положення земельного права;

в) основні напрями правового впливу на суспільні земельні відносини;

г) низка правових норм земельного законодавства, спрямованих на захист земельних відносин і правову охорону земель.

2. Які органи влади мають право приймати та розглядати заяви (клопотання) від громадян та юридичних осіб, які зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність на підставі цивільно-правових угод, з земель державної та комунальної власності:

а) органи виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради;

б) органи виконавчої влади або сільські, селищні, міські ради чи державний орган приватизації;

в) органи сільської, селищної, міської ради та державний орган приватизації;

г) органи виконавчої влади та державний орган приватизації.

3. Право власності на земельну ділянку посвідчується:

а) актом відводу земельної ділянки на місцевості в натурі;

б) рішенням відповідної Ради про надання земельної ділянки у власність;

в) державним актом, крім випадків, визначених у ЗК України;

г) договором оренди земельної ділянки.

4. Вкажіть обов’язки землекористувачів:

а) своєчасно сплачувати земельний податок та орендну плату;

б) щомісяця звітувати перед органами місцевої влади щодо використання земельної ділянки;

в) самостійно господарювати на землі;

г) за власним рішенням здійснювати консервацію земельної ділянки.

5. Орендар земельної ділянки зобов‘язаний:

а) через рік після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу охорони довкілля;

б) через 6 місяців після укладання договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності зареєструвати його;

в) через день після державної реєстрації договору оренди надати відомості щодо стану земельної ділянки у місцеву раду;

Г) у п‘ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

6. Зазначте, що є підставою для розгляду питання про економічне стимулювання заходів щодо використання та охорони земель:

а) заява чи клопотання землевласників і землекористувачів до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування;

б) здійснення заходів щодо підвищення родючості землі;

в) компенсація витрат, понесених землевласниками та землекористувачами на поліпшення стану земельної ділянки;

г) надання податкових та кредитних пільг.

7. Зазначте, що є об’єктом державної експертизи при здійсненні землеустрою:

а) матеріали обстеження і розвідування земель;

б) роботи щодо формування та організації території об’єкта землеустрою;

в) надання консалтингових послуг з питань землеустрою;

г) засоби технічного забезпечення землеустрою.

8. Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах встановлюються:

а) Верховною Радою України;

б)Кабінетом Міністрів України;

в) районними радами;

г) місцевими районними адміністраціями.

9. Земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів можуть бути вирішені:

а)виключно в судовому порядку;

б) в судовому порядку або органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

в) виключно органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) виключно органами місцевого самоврядування.

10. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться:

а) за рішенням суду;

б) на підставі рішень органів виконавчої влади;

в) на підставі рішень органів місцевого самоврядування;

г) на підставі рішень органів місцевого самоврядування за проектом відводу земельної ділянки.

1. До функцій науки земельного права належить:

а) прогнозування розвитку земельного законодавства, розроблення проектів окремих законів про землю, рекомендації про вдосконалення чинних законів і підзаконних актів, підготовка монографій тощо;

б) прийняття нормативно-правових актів в галузі земельного права;

в) забезпечення вимог екологічної безпеки в галузі використання та охорони земель;

г) запобігання земельним правопорушенням.

2. Вилучення (викуп) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності проводиться:

а) Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських рад;

б) за постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою України;

в) Верховною Радою України;

г) Кабінетом Міністрів України.

3. В Україні закріплені такі форми власності на земельні ділянки:

а) лише державна;

б) державна, приватна і колективна;

в) державна, приватна і власність Автономної республіки Крим;

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.