Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Г) виключно в судовому порядку.

1. Земельне право як навчальна дисципліна являє собою:

а) сукупність правових інститутів, кожний з яких складається з групи юридичних норм, що регулюють однорідні земельні відносини, які характеризуються певною єдністю;

б) систему знань та інформації про основні положення і зміст земельного права;

в) систему знань про суспільні процеси та проблеми, пов’язані з регулюванням земельних відносин;

г) сукупність земельно-правових норм.

2. Чи може бути внесено до статутного фонду право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності: а) не може; б) може; в) у випадках визначених законом; г) за письмовою згодою з відповідним державним органом.

3. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної власності, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та комунальної власності провадиться:

а) місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень;

б) державними органами приватизації;

в) суб’єктами підприємницької діяльності, які мають відповідну ліцензію;

г) тендерними комітетами.

4. Вкажіть суб’єктів, які можуть встановлювати земельні сервітути:

а) виключно суди;

б) органи місцевого самоврядування або органи державної влади;

в) зацікавлені сторони;

г) всі суб’єкти, які вказані в пунктах 1, 2, і 3 цього питання.

5. Орендар земельної ділянки зобов‘язаний:

а) дотримуватися режиму використання континентального шельфу України;

б) дотримуватися режиму податкової звітності приватного підприємця;

в) дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

г) дотримуватися порад орендодавця щодо використання земельної ділянки.

6. Зазначте, що розуміється під ставкою земельного податку:

а)капіталізований рентний дохід із земельної ділянки;

б) фіксований платіж за використання земельної ділянки;

в) законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої ділянки;

г) обов`язковий податок, який визначається сторонами договору при використання землі.

7. Контроль за використанням та охороною земель полягає у:

а) забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України;

б) системі спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів;

в) єдиній державній системі земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками і містить сукупність відомостей і документів про місце знаходження та правовий режим зазначених ділянок, кількісну і якісну характеристику та ін.;

г) сукупності соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин.

8. Проект відведення земельної ділянки підлягає обов’язковому погодженню:

а)із суміжними землекористувачами;

б) з пожежними органами;

в) з Комісією з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

г) з органами, вказаними в п.1, 2 і 3 цього питання, а також з органом по земельних ресурсах.

9. Зазначте суб’єктів, які мають право розглядати і затверджувати техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель:

а)замовники відповідної землевпорядної документації;

б) відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування;

в) територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

10. Земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у власності громадян і юридичних осіб, можуть бути вирішені:

а) Державною інспекцією сільського господарства України;

б) виключно в судовому порядку;

в) органами місцевого самоврядування;

г) органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

 

1. Який з перелічених принципів закріплений у ст. 5 ЗК України:

а) власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків передбаченим ЗК України;

б) пріоритету вимог екологічної безпеки;

в) держава забезпечує і гарантує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту своїх прав;

г) пріоритетності земель сільськогосподарського призначення.

2. У який строк органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо безоплатної приватизації земельних ділянок:

а) 1 місяць;

б) 1 рік;

в) 6 місяців;

г) не пізніше, ніж 3 місяці.

3. Громадянин, який має земельну ділянку на праві постійного користування, може надавати її в оренду:

а) без зміни цільового призначення строком до 50 років;

б) без зміни цільового призначення строком до 10 років;

в) зі зміною її цільового призначення строком до 50 років;
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.