Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Г) не справляється плата до вступу їх у пору плодоношення.7. Встановлення державного кордону України здійснюється:

а) комісією, створеною Кабінетом Міністрів України;

б) комісією, створеною Кабінетом Міністрів України за узгодженням з відповідною комісією суміжної держави;

в) за рішеннями Кабінету Міністрів України за рішенням комісії, створеної Кабінетом Міністрів України;

г) за рішеннями Верховної Ради та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.

8. Землевласники і землекористувачі за земельні ділянки, на яких виконуються роботи з консервації земель:

а) звільняються від сплати за землю на період тимчасової консервації таких земель;

б) звільняються від сплати за землю і після закінчення строку консервації землі;

в) не звільняються від сплати за землю;

г) сплачують 50 % податку на зазначені земельні ділянки.

9. Земельні спори з приводу розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів можуть бути вирішені:

а)органами місцевого самоврядування;

б) органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів або судом;

в) виключно в судовому порядку;

г) виключно Державним агентством земельних ресурсів України.

10. Що є підставою для пред’явлення позову про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням земельного законодавства? а) зобов’язання, що виникає внаслідок заподіяння такої шкоди організації або громадянину; б) рішення органу місцевого самоврядування; в) рішення органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів; г) подання Державної інспекції сільського господарства України

1. Санкціонуючий метод земельного права полягає у тому, що:

а) суб’єкту земельних відносин надається можливість вибору альтернативної поведінки залежно від поставленої мети;

б) суб’єкту земельних відносин надаються відповідні права та свободи;

в) рішення про реалізацію своїх земельних повноважень суб’єкт земельних відносин приймає самостійно, але воно набуває юридичної сили лише після його затвердження відповідним компетентним органом;

г) він встановлює обмеження щодо використання земель за цільовим призначенням.

2. Постановою Верховної Ради УРСР від 18.12.1990 р. «Про земельну реформу» відзначалося, що земельна реформа є складовою частиною:

а) аграрної реформи;

б) економічної реформи;

в) політично-економічної реформи;

г) соціально-економічної реформи.

3. Земельні торги проводяться у формі:

а) аукціону;

б) конкурсу;

в) аукціону і конкурсу;

г) не мають форм проведення.

4. Орендодавець за умовами договору оренди земельної ділянки зобов‘язаний:

а) попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об‘єкта оренди;

б) попередити орендаря про кримінальну відповідальність за самовільне заняття земельної ділянки;

в) поставити питання про контроль з боку орендодавця над діями орендаря щодо використання земельної ділянки;

г) попередити орендаря про можливе розірвання договору оренди.

5. Вкажіть, чи звільняються від орендної плати за землю новостворені фермерські господарства:

а)всі новостворені фермерські господарства звільняються від орендної плати;

б) не звільняються;

в) можуть звільнятися протягом року;

г) звільняються протягом трьох років.

6. В якій формі може справлятися орендна плата:

а)грошовій;

б) натуральній;

в) відробітковій (надання послуг);
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.