Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

“Основи підприємницької діяльності” є однією з приблизно 50 економічних дисциплін, яка має предмет свого вивчення і застосовує при цьому як загальні, так і специфічні засоби пізнання. З'ясування предмета цієї навчальної дисципліни можливе в контексті сучасного визначення предмета економічної науки західними економістами (підручник П.Самуельсона “Економікс”) — з одного боку, і предмета політичної економії— з іншого.

Найпоширенішим визначенням предмета “економікс” с вивчення дій людей у процесі вибору рідкісних ресурсів для виробництва, обміну, розподілу та споживання різних товарів. Проте не всі ресурси (наприклад робоча сила} є рідкісними, доцільніше говорити проїх відносну рідкісність. З огляду на це визначимо предмет “основ підприємницької діяльності”.

Це визначення основних послідовних дій підприємця (з часу зародження підприємницької ідеї до її втілення та реалізації основної мети такої діяльності) в процесі вибору відносно рідкісних ресурсів для виробництва» обміну, розподілу й споживання різних товарів і послуг та втіленого а них необхідного і додаткового продукту.

Для визначення предмета політичної економії виходять з таких міркувань: щоб жити, люди повинні мати їжу, одяг, взуття, житло та інші блага й послуги; все необхідне для їх виробництва вони беруть у природі. Щоб пристосувати багатства природи для задоволений своїх потреб, люди повинні працювати. Тому основою життя, розвитку людською суспільства є виробництво — процес дії людини на предмети і сили природи та пристосування їх для задоволення певних потреб. Матеріальні блага люди виробляють не поодинці, а спільно. Людина живе і працює в суспільстві. Отже, виробництво мас колективний, суспільний характер. Тому в процесі праці, або впливу людей на предмети і сили природи, вони вступають між собою у певні зв'язки й відносини з приводу кооперації, спеціалізації виробництва тощо. Люди не лише виробляють продукти праці, а й обмінюють, розподіляють і споживають їх. Відносини між людьми у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ та послуг у політичній економії називають виробничими відносинами (або відносинами економічної власності).

Тому найпростішим визначенням предмета політичної економії є вивчення виробничих відносин між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних товарів і послуг і взаємодії з розвитком продуктивних сил. З урахуванням цього можна визначити предмет “основ підприємницької діяльності”.

Предмет “основ підприємницької діяльності” (з погляду політичноїекономії) — виробничі відносини між різними суб'єктами такої діяльності (зайнятими у сферам виробничої, комерційної, банківської діяльності та ін.) — з одного боку, та підприємцями і найманими працівниками — з іншого, в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання товарів і послуг.

Водночас предмет політичної економії визначають на рівні сутності (в тому числі внутрішньої), тобто внутрішньо необхідних, причинно-наслідкових» спільних та сутнісних зв'язків, або на рівні економічних законів.

У цьому разі політична економія вивчає закони, які управляють виробничими відносинами (відносинами економічної власності) між людьми у процесі безпосереднього виробництва, обміну розподілу та споживання товарів і послуг та у взаємодій з розвитком продуктивних сил. З огляду на це предметом «основ підприємницької діяльності» також повинні стати закони, які управляють діями підприємців у процесі вибору відносно рідкісних ресурсів для виробництва, обміну, розподілу та споживання (якщо брати до уваги визначення в «Економікс»), або закони, які управляють виробничими відносинами між різними суб'єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання товарів і послуг.

На цій основі можна дати узагальнююче визначення «основ підприємницької діяльності».

Основи підприємницької діяльності — наука про закони, що управляють, з одного боку, відносинами економічної власності між різними суб'єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками, а з іншого — діями підприємців у процесі вибору ресурсів для виробництва, обміну, розподілу та споживання товарів і послуг.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.