Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ВИСНОВКИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Поняття «підприємництво» уперше було вжите на початку XVIII ст. англійським економістом Р.Кантільоном і означало особливу економічну функцію, важливою рисою якої є ризик. В наступний період воно розвивалось, збагачувалося у працях А.Сміта, Д.Рікардо, Ж.-Б.Сея, А.Маршалла. Серед відомих західних економістів XX ст. важливий внесок в обґрунтування нових функцій та рис підприємця зробили И.Шумпетер, Ф.Хаєк, П.Дракер; П.Самуельеон, У.Ростоу, Р.Арон та ін.

2. Найповніше сутність цієї категорії серед західних економістів розкрив американський економіст И.Шумпетер. Основними функціями підприємця він називав виготовлення нового блага (або старого блага нової якості), освоєння нового ринку збуту, джерел сировини та матеріалів, нових методів виробництва, його реалізації тощо.

3. Сучасними основними функціями підприємництва є новаторська, організаційна, господарська, соціальна та особистісна. Основними рисами підприємця є передусім орієнтування на особистісний фактор економічного зростання, вміння об'єднати людей, висока професійна підготовка, прагнення задовольнити інтереси споживачів, цілеспрямованість, енергійність, сміливість, гнучкість та ін.

4. Предметом «основ підприємницької діяльності» є закони, що управляють, з одного боку, відносинами економічної власності між різними суб'єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками, а з іншого — діями підприємців у процесі вибору відносно рідкісних ресурсів для виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних благ та послуг.

5. Методологічною основою даної науки є діалектичний метод дослідження, насамперед такі його елементи, як системний аналіз, метод абстракції, історичне і логічне, аналіз і синтез, принцип суперечності.

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

1. Як змінювалися погляди економістів щодо поняття «підприємництво»?

2. У чому полягає сутність новаторської та організаційної функцій підприємництва?

3. Яка сутність підприємництва в його сучасному розумінні?

4 У чому полягають господарська, соціальна та особистісна функції підприємства?

5. Що вивчає навчальна дисципліна «основи підприємницької діяльності» з урахуванням «Економіко» та політичної економії?

6. Які найважливіші елементи діалектичного методу дослідження використовуються в курсі «основи підприємницької діяльності»?

7. До наведених видів діяльності доберіть назву основних функцій та завдань підприємництва і розкрийте їх зміст:

а) найефективніше використання різноманітних ресурсів;

б) вибір сфери та масштабів діяльності;

в) фінансування та інвестування;

г) продукування нових ідей, створення нових товарів;

ґ) вибір місцерозташування підприємства.

ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Людське суспільство виникло понад 3 млн років тому і пройшло у своєму розвитку декілька етапів, які називають економічними системами, суспільно-економічними формаціями, типами суспільств тощо. Кожному з них був притаманний певний тип організації суспільного виробництва, на одному з яких виникає підприємництво.

Організація суспільного виробництва та його структура

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.