Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Причини ПОЯВИ ТА СУТНІСТЬ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Товарне виробництво, як уже зазначалося, зароджується з часу розпаду первіснообщинного ладу. Так, Внаслідок першого великого суспільного поділу праці (відділення скотарських племен від землеробських) почався регулярний обмін між общинами, який ще більше розширився внаслідок другого великого поділу праці (відокремлення ремесла від сільського господарства). Отже, суспільний поділ праці є першою важливою причиною появи товарного виробництва.

Суспільний поділ праці існує у трьох основних формах: загальній, частковій та одиничній. Загальна форма — поділ суспільного виробництва на окремі сфери: промисловість, сільське господарство, сфера матеріального і нематеріального виробництва.

Часткова форма — розподіл сфер і родів виробництва ||а окремі галузі та види. Так, у сільському господарстві (виділяють тваринництво, рослинництво тощо, у промисловості — важку, легку, харчову, текстильну. У США, наприклад, у промисловості існує майже 700 галузей.

Одинична форма — поділ праці всередині окремого підприємства на професії, види зайнятості (токар, слюсар, менеджер тощо).

Економічна відокремленість виробників — друга важлива причина виникнення товарного виробництва, що означає власність окремих товаровиробників на засоби виробництва та результати праці, здатність самостійно вирішувати питання господарської діяльності (що й як виробляли та ін.) і виступає в умовах зародження товарного виробництва у формі приватної власності (на засоби виробництва, вироблений продукт).

3 часу появи держави формується право приватної власності. Вона виступає удвох основних формах: приватної нетрудової (нею є власність рабовласників, феодалів, капіталістів) та трудової (власність ремісників, селян, дрібних торгівців, багатьох працівників сфери послуг тощо, які не наймають робочу силу).

Звідси випливає висновок про сутність товарного виробництва.

Товарне виробництво — організація суспільного господарства, за якої окремі продукти виготовляють відокремлені виробники і для задоволення суспільних потреб необхідні купівля-продаж на ринку цих продуктів, які внаслідок цього стають товаром.

Зародкові форми підприємництва, як уже зазначалося, нерозривно пов'язані з третім суспільним поділом праці (відокремленням торгівлі від землеробства) і появою купців. Цей процес відбувається в умовах рабовласницького ладу. Вперше з'являються гроші, лихварський капітал.

Терміни «підприємець» і «підприємництво» походять від понять «підприємливість», «заповзятливість», «діловитість», «енергійність», «практичність», а людина, яка має такі риси, щось створює, організовує.

За феодалізму зароджується банківська система, з'являється кредит. У XIII—XV ст. на зміну ремісничим об'єднанням приходить мануфактура — великі робітничі майстерні. Осіб, які організовували такі підприємства, стали називати підприємцями.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.