Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ВИСНОВКИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Організація суспільного виробництва — координація дій людей у межах продуктивних сил (тобто в процесі дії людини на природу), відносин економічної власності (за привласнення різними суб'єктами певних об'єктів власності у кожній із сфер суспільного відтворення) та взаємодії цих сторін у процесі еволюції, а також форма об'єднання людей при здійсненні їх спільної господарської діяльності. Основними формами колективного впливу людей на природу, які вимагають їх спільної організації, є кооперація праці, поділ праці та обмін діяльністю.

2. Координація дій людей та їх об'єднання для спільної господарської (економічної) діяльності відбувається на макрорівні (усієї національної економіки) шляхом саморегулювання економічної системи та цілеспрямованого державного регулювання та на мікрорівні (рівні окремого підприємства, галузі) — у процесі підприємницької діяльності. Координація дій людей та їх об'єднання залежать від типу економічних систем.

3. Економічна система — сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства. Основними елементами економічної системи є продуктивні сили, техніко-економічні відносини (в єдності з продуктивними силами формують технологічний спосіб виробництва), організаційно-економічні відносини, виробничі відносини (відносини економічної власності) та господарський механізм. Основними елементами організаційно-економічних відносин є менеджмент та маркетинг. Усі типи відносин (техніко-економічні, організаційно-економічні та виробничі) в їх єдності та взаємодії формують економічні відносини. Продуктивні сили в єдності та взаємодії з економічними відносинами формують економічний спосіб виробництва.

4. З часу виникнення людської цивілізації існували економічні системи первіснообщинного ладу, рабовласницького суспільства, феодалізму і капіталізму. Виникнення підприємництва пов'язане з відокремленням торгівлі від землеробства (третім великим суспільним поділом праці) і виділенням класу купців, появою торговельного капіталу. Формується підприємництво в умовах капіталізму (на нижчій його стадії) при створенні мануфактурних підприємств.

5. Основними етапами еволюції економічної системи капіталізму є ринкова економіка (існувала у XVI—ХГХ ст.), соціальне орієнтована і змішана економіка. Два останні типи економічної системи сформувались у другій половині XX ст. в окремих країнах: соціальне орієнтована — в Німеччині, змішана — в Японії, Франції. До ринкової економіки найбільш наближені США, хоча й у цій країні поєднуються ринкові важелі саморегулювання економіки з державним регулюванням.

6. Матеріальною основою підприємницької діяльності є товарне виробництво, зокрема капіталістичне товарне виробництво на нижчій стадії капіталізму, формою розвитку якого у цей період була ринкова економіка. Це економіка, яка ґрунтується на наявності різних типів і форм приватної власності, вільній конкуренції, принципах вільного підприємництва, вільного ринкового ціноутворення та обмеженому втручанні держави в господарську діяльність. Однією з основних причин виникнення та розвитку товарного виробництва, з якою пов'язана поява підприємництва, є економічна відокремленість товаровиробників.

7. Економічна відокремленість виробників — власність окремих товаровиробників на засоби виробництва та результати праці, здатність самостійно вирішувати питання господарської діяльності, існує передусім у формі приватної та колективної капіталістичної власності. Можливості підприємницької діяльності значно розширюються внаслідок збагачення структури (наявності різних видів ринків у їх взаємодії) та інфраструктури (наявності фондової, товарної, валютної тощо біржі в їх єдності та взаємодії) ринку,

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

1. У чому полягає сутність організації виробництва у межах продуктивних сил?

2. Яка сутність організації виробництва у межах економічної власності?

3. У чому полягає сутність організації суспільного виробництва?

4. Як здійснюється координація дій людей у процесі суспільного виробництва на макро- та мікрорівнях?

5. Які типи економічних систем проходить у своєму розвитку людство? З якими з цих систем пов'язані зародження, формування та розвиток підприємницької діяльності?

6. Чому матеріальною основою підприємництва є товарне виробництво, зокрема така його форма, як ринкова економіка?

7 Яким чином сприяють підприємницькій діяльності такі елементи ринкової, соціальне орієнтованої та змішаної економіки, як структура та інфраструктура ринку?

8. Які види ринку (вільний, монопольний, олігопольний та регульований) створюють найкращі можливості для підприємницької діяльності?

9. Обґрунтуйте, в якій з типів економічних систем на різних етапах товарного виробництва найбільшою мірою розкриваються підприємницькі здібності.

10. Доведіть, чому в умовах вільної ринкової економіки підприємець найбільше ризикує і може збанкрутувати.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ МЕХАНІЗМ ЇЇ ВТІЛЕННЯ

Створення власного підприємства і виконання підприємницьких функцій — надзвичайно складна і ризикована справа, яка вимагає великої сили волі, затрат енергії, цілеспрямованості тощо. За сприятливих умов ці зусилля винагороджуються привласненням значних доходів, набутім економічної влади, визнанням у суспільстві, реалізацією основної мети. Людина, яка вирішила зайняти-підприємницькою діяльністю, повинна зіставити ці за-іти і результати, хоча на етапі ідеї підприємництва це )бити дуже важко.

Підприємницька ідея

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.