Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ВИСНОВКИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Основними засновницькими документами є статут і засновницький договір. Статут підприємства — зареєстрований і затверджений згідно з чинним законодавством документ, в якому міститься комплекс положень та правил діяльності юридичної особи, що визначають організаційно-правову форму підприємства, види його діяльності, права та зобов'язання, а також взаємовідносини з іншими особами (фізичними та юридичними) і державними органами.

2. Найважливішими розділами цього документа є найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція і повноваження трудового колективу та його виборчих органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності.

3. Засновницький договір — договір про добровільне об'єднання двох або кількох осіб, їхнього майна, в якому кожен з учасників бере на себе певні зобов'язання щодо інших учасників з метою привласнення прибутку. Найважливішими елементами цього документа є розділи про предмет і мету діяльності підприємства, його юридичний статус, статутний фонд, вклади учасників у цей фонд та їхні права й обов'язки, порядок нагромадження і розподілу прибутків, податки на прибуток та ін.

4. Статутний фонд — сукупність матеріальних та нематеріальних цінностей (у тому числі всі види майнових прав) та інтелектуальної власності, які є постійним вкладом його засновників-учасників у створене ними господарське товариство з метою забезпечення діяльності підприємства і привласнення на цій основі прибутку. Величина статутного фонду та порядок його створення неоднакові у різних господарських товариствах.5. Для державної реєстрації більшості суб'єктів підприємницької діяльності необхідні рішення власника (власників) майна або уповноважених ним (ними) органів(якщо власників і уповноважених ним органів два і більше, то такими рішеннями є засновницький договір і статут); реєстраційна картка; документ про сплату реєстраційного збору; нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, яка виступає власником (або одним із власників) підприємницької діяльності.

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

1. Чим відрізняється структура статуту від засновницького договору?

2. Які основні джерела формування майна підприємства?

3. У чому полягає сутність (в тому числі структура) статутного фонду?

4. Який механізм формування та збільшення статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю?

5. Який механізм збільшення та зменшення статутного фонду відкритого акціонерного товариства?

6. Які документи необхідні для державної реєстрації підприємства?

7. Розв'яжіть задачу. Річні витрати підприємства — 500 тис. грн., оборот коштів (з часу авансування на випуск певного товару до отримання виручки від реалізації) — 60 днів. Яку мінімальну суму грошей необхідно мати для здійснення нормального обороту?

8. Визначте обсяг фінансування підприємства за рахунок зовнішніх джерел, якщо: а) сума реалізації у поточному році становить 500 тис грн.; б) очікуваний обсяг реалізації в наступному році — 600 тис грн.; в) частка чистого прибутку від товарообороту — 5%; г) приріст активів (будь-якої власності підприємства), що залежить від обсягу продажу товарів, становить 70% від приросту обсягу продажу; д) приріст пасивів (власні резерви підприємства, кредити інших установ), що залежить від обсягу продажу товарів, дорівнює 50% обсягу продажу.

ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Після аналізу порівняльної ефективності різних видів підприємницької діяльності та процесу вибору організаційно-правової форми підприємства виникає потреба у з'ясуванні способів організації власного бізнесу, обмежень у його діяльності та підставі її припинення.

Основні способи організації власного бізнесу

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.