Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РОЗДІЛ 1. КРЕДИТИ, НАДАНІ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. Кредити, надані фізичним особам на споживчі цілі та їх класифікація

1.1. Зміст та соціально-економічне значення споживчих кредитів………………5

1.2. Види банківських споживчих кредитів……………………………………..11

1.3 Нормативно-правова основа надання споживчих кредитів………………..15

РОЗДІЛ 2. Основні правила оформлення операцій з видачі кредитів фізичним особам на споживчі цілі

2.1. Методика визначення кредитоспроможності позичальника фізичної особи………………………………………………………………………………...20

2.2. Аналіз сучасних тенденцій на ринку споживчого кредитування…………..27

РОЗДІЛ 3. Вдосконалення споживчого кредитування в Україні……………….34

Висновки……………………………………………………………………………41

Список використаних джерел……………………………………………………..43

Додатки

 


ВСТУП

Розвиток банківського кредитування фізичних осіб в сучасних умовах є необхідною умовою стабільного функціонування всієї банківської системи та забезпечення економічного зростання. В наш час банки опинилися в умовах жорсткої конкуренції як з боку іноземних, так і вітчизняних банків. Зміна умов функціонування, потреба в нарощуванні капіталу, відкритість зовнішньому середовищу спонукають банки до постійного розширення сфери і вдосконалення кредитування, в тому числі споживчого кредитування.

Кредитування фізичних осіб є одним з основних видів діяльності банків, що забезпечує їх стабільну прибутковість. Кредитування юридичних осіб є надто ризикованим. Невелика частка кредитів фізичних осіб в банках не знімає проблеми кредитних ризиків.

Аналізу проблем кредитування фізичних осіб приділяється належна увага в економічній літературі. Дана тема знайшла відображення у працях наступних вітчизняних авторів: Сало І.В., Герасименко Ю., Васильченко З. М., Савлук М., Савчук С., Шаповалов А. та ін. Динамічний розвиток банківської системи України вимагає постійного проведення досліджень проблем фінансового забезпечення кредитної політики банку.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних та практичних засад аналізу споживчого кредитування в банку, розробка рекомендацій щодо напрямів подальшого вдосконалення методичних підходів їх проведення.

Реалізація мети дослідження обумовила необхідність вирішення в роботі таких завдань:

1) визначити сутність споживчого кредитування;

2) визначити сучасний стан кредитування фізичних осіб як в Україні;

3) проаналізувати основні показники ефективності банківського кредитування;

4) проаналізувати стан споживчого кредитування у банках;

5) надати рекомендації щодо удосконалення банківського кредитування фізичних осіб в Україні.

Обєкт дослідження - операції банків щодо споживчого кредитування фізичних осіб в Україні.

Дана тема в сьогоднішніх умовах є актуальною, оскільки з кожним днем зростає кількість людей, які користуються споживчим кредитом.

Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, які в свою чергу включають підрозділи, загального висновку та додатків.У вступі поставлена проблема, яка визначає актуальність, мету, завдання об'єкта дослідження.

У першому розділі розглянуто питання сутності кредиту та його класифікації, нормативно-правове забезпечення споживчого кредитування фізичних осіб.

Другий розділ висвітлює питання, що стосуються порядку визначення кредитоспроможності фізичної особи позичальника, а також аналіз тенденцій на ринку споживчого кредитування.

У третьому розділі, надано основні рекомендації для покращення кредитування у банках.

У висновках наводяться основні концептуальні моменти роботи та пропозиції щодо покращення споживчого кредитування в Україні.

РОЗДІЛ 1. КРЕДИТИ, НАДАНІ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.